Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat realizowanych na forum regionalnym akcji, projektów, konkursów.

Czytanie na głos! 

  • od roku 2021, w październiku
  • organizatorzy:  Biblioteka Pedagogiczna CEN  w Białymstoku i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich RO w Białymstoku)

Podlaskie Spotkania z Pisarzami

  • od  roku 20210, w październiku
  • autor projektu TNBSP RO w Białymstoku i partner BP CEN  w Białymstoku

Komiks inspirowany lekturą 

  • od roku 2019, luty - kwiecień
  • organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Na pograniczu kultur 

  • od roku 2015, kwiecień / październik
  • autor festiwalu Fundacja Sąsiedzi i  współorganizator: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Rozczytane Podlaskie 

  • od roku 2021, w październiku
  • organizatorzy:  Biblioteka Pedagogiczna CEN  w Białymstoku i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich RO w Białymstoku)