Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku organizuje wiele działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. 

Nauczyciele konsultanci Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli koordynują akcje biblioterapeutyczne oraz akcje i projekty czytelnicze o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej prowadzą  w siedzibie placówki zajęcia otwarte,  gry literackie, escape roomy, konkursy, spotkania autorskie oraz organizują akcje regionalne. Biorą  też udział w ogólnopolskich akcjach: Narodowe Czytanie (IX),  Noc Bibliotek (1.X), Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady (III- IV).