Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku organizuje wiele działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciele bibliotekarze CEN  w Białymstoku prowadzą  zajęcia otwarte,  gry literackie, escape roomy oraz organizują konkursy i spotkania autorskie. Placówka bierze udział w ogólnopolskich akcjach: Narodowe Czytanie (wrzesień),  Noc Bibliotek (1 października), Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady (marzec - kwiecień), jak też organizuje autorskie projekty. Są to:

Czytanie ma głos!

 • październik, od roku 2021
 • organizatorzy: Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku; koordynator: Alicja Juszkiewicz

Miesiąc z Biblioterapią

 • marzec, od roku 2021
 • organizatorzy: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne Koło Podlaskie; koordynator: Magdalena Kraszewska.

Na pograniczu kultur

 • kwiecień, od roku 2015 
 • organizatorzy festiwalu: Fundacja Sąsiedzi, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku (rejestracja); koordynator: Olga Topolewska 

Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

 • 14 listopada, od roku 2021
 • organizatorzy: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne Koło Podlaskie; koordynator: Magdalena Kraszewska 

Rozczytane Podlaskie

 • maj/czerwiec, od roku 2021
 • organizatorzy: Biblioteka Pedagogiczna CEN w Białymstoku, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku; koordynator: Małgorzata Kakareko - Wiszowata 

Komiks inspirowany lekturą

 • luty - kwiecień, od roku 2019
 • organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku; koordynator: Magdalena Kraszewska.

Podlaskie Spotkania z Pisarzami

 • wrzesień- listopad, od roku 2010, 
 • autor projektu: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku; partner: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku; koordynator: Olga Topolewska.