Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku organizuje wiele działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciele konsultanci koordynują akcje biblioterapeutyczne oraz projekty czytelnicze o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej prowadzą  w siedzibie placówki zajęcia otwarte,  gry literackie, escape roomy, konkursy, spotkania autorskie oraz organizują akcje regionalne. Biorą  też udział w ogólnopolskich akcjach: Narodowe Czytanie (IX),  Noc Bibliotek (1.X), Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady (III- IV). 

Akcja czytelnicza

Czytanie ma głos!

 1. Od roku 2021,
  w październiku.
 2. Organizatorzy:  BP CEN  w Białymstoku,  TNBSP RO w Białymstoku. 
 3. Koordynator: Alicja Juszkiewicz.

Akcja czytelnicza

Rozczytane Podlaskie

 1. Od roku 2021,
  w maju/czerwcu.
 2. Organizatorzy:  BP CEN 
  w Białymstoku, TNBSP RO w Białymstoku.
 3. Koordynator: Małgorzata Kakareko - Wiszowata.

Akcja czytelnicza

Miesiąc z Biblioterapią 

 1. Od roku 2021, marzec.
 2. Organizatorzy: CEN w Białymstoku, PTB Koło Podlaskie.
 3. Koordynator: Magdalena Kraszewska.

 

 Akcja czytelnicza

Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

 1. Od roku 2021, 14 listopada.
 2. Organizatorzy: CEN w Białymstoku, PTB Koło Podlaskie.
 3. Koordynator: Magdalena Kraszewska.

Festiwal literacki

Na pograniczu kultur 

 1. Od roku 2015,
  kwiecień / październik.
 2. Organizatorzy festiwalu: Fundacja Sąsiedzi, współpraca CEN w Białymstoku.
 3. Koordynator: Olga Topolewska.

Projekt czytelniczy

Podlaskie Spotkania z Pisarzami

 1. Od  roku 20210,
  w październiku.
 2. Autor projektu: TNBSP RO w Białymstoku; partner
  -  CEN w Białymstoku.
 3. Koordynator: Olga Topolewska.

Projekt 

Komiks inspirowany lekturą 

 1. Od roku 2019,
  luty - kwiecień.
 2. Organizator: CEN w Białymstoku.
 3. Koordynator: Magdalena Kraszewska.

 

Projekt ogólnopolski

Wielka Liga Czytelników

 1. Od roku 2016 
 2. Organizator: Stowarzyszenie „Wielka Liga”, etap wojewódzki - CEN w Białymstoku.
 3. Koordynatorzy: Olga Topolewska (do 2020), Magdalena Kraszewska (od 2022).