O akcji

Organizowane wspólnie z  Kołem Podlaskim Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

Cele: 

  • podkreślenie terapeutycznej roli literatury
  • zaangażowanie bibliotek szkolnych do świadomego wykorzystywania tekstów literackich jako narzędzi psychicznego wsparcia
  • promocja działalności Koła Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

Działania:

  • działania promujące biblioterapię w szkołach -  w tym roku nagranie i udostępnienie filmu z udziałem Celiny Zubryckiej, przewodniczącej Koła Podlaskiego PTB i Elżbiety Janikowskiej, autorki książek dla dzieci. Elżbieta Janikowska przeczyta fragment swojej książki "Magiczne opowieści misia Teodora",
  • zachęcanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych do udostępniania i odtwarzania filmu uczniom, wspólnego wysłuchania czytanej historii, prowadzenia zajęć w oparciu o jej tematykę
  • mini konkurs pod nazwą "Jesień otula nas kolorami" na ilustrację w oparciu o wysłuchany fragment

Koordynator: Magdalena Kraszewska