baner miesiąc z biblioterapią

O akcji

Organizatorami akcji jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Koło Podlaskie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Współorganizatorami są nauczyciele szkół i przedszkoli, którzy włączą się do akcji poprzez organizowanie i prowadzenie w swoich placówkach zajęć z elementami biblioterapii dla dzieci i młodzieży.

Celem jest popularyzacja biblioterapii wśród nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach.

Działania są adresowane do nauczycieli i uczniów szkół i przedszkoli Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielska podlaskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego.

Akcja odbywa się w lutym lub marcu, działania obejmują cały miesiąc.

Powrót