O projekcie

Projekt to było sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej przedszkoli i szkół. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.

Przedsięwzięcie składało się z dwóch projektów : Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” WLC oraz  Certyfikatu Wielkiej Ligi Czytelników: „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”  (od 2019 r.).

Konkurs był to  projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1–8 szkół podstawowych.  O tytuł: „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” mogą ubiegać się przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły specjalne oraz szkoły średnie i policealne. 

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie „Wielka Liga”, współpracowały:  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach (tylko Certyfikat).

Organizatorami lokalnymi były  instytucje pełniące funkcje Koordynatorów Wojewódzkich (konkursu,  certyfikatu). W województwie podlaskim instytucją koordynującą było Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.