Półfinał wojewódzki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Półfinał odbył się 21 kwietnia o godz. 10.30 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.   Uczniowie wypełniali test przygotowany przez Organizatora głównego, prace sprawdzała komisja konkursowa składająca się z nauczycieli bibliotekarzy CEN w Białymstoku.

W konkursie wzięło udział:

  • 21 uczniów z klas 1-3 (7 drużyn)
  • 15 uczniów z klas 4-6 (6 drużyn)

Szkoły biorące udział w konkursie: SP w Bargłowie Kościelnym, SP im. St. Staszica  w Turośni Kościelnej, SP nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, Zespół Szkół w Płonce Kościelnej, SP nr 34  im. gen. J. Z. Bema w Białymstoku, Zespół Szkół  im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli, Zespół Szkół w Narewce.

Uczniowie otrzymali drobne upominki sponsorowane przez Urząd Miasta w Białymstoku  i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.