"Książka jest dobra na wszystko" - projekt edukacyjny

Projekt realizowany w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół nr 2 Szkole Podstawowej nr 3 w Białymstoku. działania prowadzono w klasie VA.

Cele i zadania projektu:

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • motywowanie uczniów do regularnego czytania
 • kształcenie wrażliwości czytelniczej
 • krytyczna ocena tekstów literackich
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi
 • umiejętność pracy w zespole
 • nauka recytacji
 • ćwiczenie umiejętności autoprezentacji

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektu: 

 • Grażyna Danilczuk – bibliotekarz, 
 • Katarzyna Fabisiak – nauczyciel języka polskiego, 
 • Jolanta Szydłowska-Brewczyk – nauczyciel informatyki.

Załączniki