Konspekt lekcji dla kl. I gimnazjum "Historia książki"

Katarzyna Zdrodowska, nauczyciel bibliotekarz ZS w Sokołach 

Konspekt lekcji dla kl. I gimnazjum w ramach projektu: „OD PATYKÓW DO PLIKÓW”, „Książka na przestrzeni wieków”.

Temat lekcji: Historia książki

Cele lekcji:

  • Zapoznanie uczniów z historią książki od początków do współczesności;
  • Wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrazy związane z historią książki;
  • Przedstawienie materiałów, z których wykonane były książki na przestrzeni wieków;
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat historii książki w oparciu o zgromadzone na zajęciach materiały;
  • Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Czas trwania zajęć: 90 min.

Metody: słowna, pokazowa, praktyczna

Formy: praca w grupach,

Środki dydaktyczne: komputery z Internetem, słowniki, encyklopedie, masa solna, blok rysunkowy, przybory do rysowania.

Przebieg lekcji:

Wprowadzenie: Nauczyciel podaje uczniom temat lekcji, dzieli uczniów na grupy i informuje, że mają, korzystając z Internetu oraz ze słowników i encyklopedii przygotowanych na stolikach przygotować prezentację pt. Historia książki i pisma (prezentacja z przykładowymi pracami uczniów dostępna na platformie SNB, w dziale Bank materiałów).

Uczniowie mają podane hasła, które muszą być wykorzystane w prezentacji: zwój, papirus, tabliczki gliniane, pergamin, papier, inkunabuł, manuskrypt, audiobook,  e-book.

Zajęcia praktyczne: (25 min) Uczniowie przystępują do pracy, przygotowują prezentację,  w której przedstawią historię książki i pisma, od starożytności do czasów współczesnych.

Przedstawienie efektów pracy: (15min) Każda grupa prezentuje swoją prezentację  z komentarzem.

Druga część zajęć:

Na podstawie przygotowanych materiałów w postaci prezentacji uczniowie mają przygotować w grupach jedną z omawianych książek na przestrzeni wieków. Losują, którą postać książki będą wykonywać (gliniane tabliczki, zwoje pergaminowe, manuskrypt, audiobook).
Uczniowie cały czas mają do dyspozycji swoje materiały przygotowane wcześniej, jak i dostęp do Internetu i encyklopedii. Pracują w takich grupach, w jakich przygotowywali prezentacje.  Na koniec zajęć z wykonanych prac uczniów zostanie przygotowana wystawa w czytelni szkolnej ph. „Historia książki”.

Zajęcia przeprowadziłam jako lekcję biblioteczną, druga godzina zajęć odbyła się na zajęciach technicznych i informatycznych.