Wizyta pisarki Agnieszki Suchowierskiej w Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie

Anna Ignatjew – Poskrobko, nauczyciel języka polskiego i Marta Rafałowska, nauczyciel bibliotekarz

Dnia 16.11.2017r. odwiedziła naszą szkołę pisarka a zarazem autorka podręcznika do języka polskiego w kl. VII - pani Agnieszka Suchowierska. Spotkanie odbyło się w dwóch turach – pierwszej dla klas VI - VII i drugiej dla klas I -I V.

 W czasie spotkania dla klas VI i VII literatka opowiedziała o swojej drodze ku pisarstwu, zachęcając uczniów do podejmowania nieustannych wysiłków. Uświadomiła im, że w osiągnięciu sukcesu bardzo ważne są upór, wytrwałość i ciągła praca. Jako autorka podręcznika „Między nami. Język polski kl. VII”  uchyliła rąbka tajemnicy, ujawniając kulisy pracy nad materiałami potrzebnymi do edukacji uczniów szkoły podstawowej. Będąc nauczycielką języka polskiego z ponad dwudziestoletnim stażem, podzieliła się refleksją, że dawniej od uczniów wymagało się o wiele więcej niż obecnie,  chociaż współczesnej młodzieży wydaje się, że stoi przed nimi ogrom wiedzy i umiejętności, które muszą opanować. Będąc długoletnią współpracownicą współczesnego psychologa Wojciecha Eichelbergera (wspólnie napisane książki:  „Życie jest bajką albo z jakiej jesteś bajki”, „Królewicz Śnieżek”), uświadomiła uczniom, że są akurat w takim momencie, gdy występuje u nich niesamowity „skok rozwojowy”.

Będzie on tym wyższy, im większe będą stawiać sobie wymagania. Ich umysły są w stanie wytworzyć ogromne ilości powiązań między neuronami, co sprzyja rozwojowi intelektu. Mottem tego spotkania mogą być następujące słowa pisarki: „Nie ma rozwoju bez bólu. Nie można niczego osiągnąć bez wysiłku. (…) W sukcesie chodzi o to, żeby  coś zrobić najlepiej, jak umiem, żebym sam był zadowolony”.

Będąc autorką zestawu testów  egzaminacyjnych po klasie VIII, zapoznała młodzież z wymaganiami oraz z tym, z czym przyjdzie im się niebawem zetknąć. Poinformowała m. in., że należy wnikliwie czytać lektury, gdyż ich dokładna znajomość będzie sprawdzana na egzaminie.

Drugie spotkanie odbyło się w gronie uczniów klas I - IV i dotyczyło książek dla dzieci, których pani Suchowierska jest autorką. Pisarka przedstawiła prezentację multimedialną, podczas której dzieci mogły wspólnie pośpiewać i się pobawić. Starała się przekazać najmłodszym, na czym polega tolerancja i uświadomić, że „inny” nie znaczy gorszy. Wprowadziła ich w świat swojej ostatniej książki „Ada Judytka i zaginiony tałes”, ujawniając jednocześnie kulisy jej powstania. Wielkim zainteresowaniem najmłodszych czytelników cieszyła się opowieść „Mat i świat” będąca Książką Roku 2015 Nagrody Literackiej Polskiej Sekcji IBBY. Zgodnie z oczekiwaniami autorka przeczytała głośno wybrane fragmenty lektury.

Na koniec można było nabyć wyżej wspomniane pozycje z autografami autorki.

Dzieci były zachwycone możliwością spotkania takiej osoby i bezpośredniego z nią kontaktu.