AKTUALNOŚCI

Festiwal Tradycji Wielkanocnych

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku   

Celem konkursu jest:

 • zachęcenie dzieci do prezentacji palm i stroików wielkanocnych;
 • podtrzymywanie i popularyzacja tradycji wielkanocnych;
 • promowanie postaw twórczych;
 • integracja społeczności lokalnej;

Kryteria oceny:

 • Prace oceni komisja, która będzie brała pod uwagę: oryginalność, pomysłowość oraz indywidualny styl pracy.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy.

2018 (edycja XVII)

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. 0-VII oraz oddziałów przedszkolnych;
  • zadanie konkursowe polega na wykonaniu palmy lub stroika wielkanocnego;
  • prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo; dopuszcza się wykonanie palm i stroików wspólnie z rodzicami, dziadkami lub rodzeństwem;
 • technika wykonania-dowolna;
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora;
 • palmy i stroiki należy dostarczyć do dnia 25 marca 2019  r. do biblioteki szkolnej.

Organizatorzy: Joanna Skalimowska,  Dorota Mackiewicz