AKTUALNOŚCI

"Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka" - konkurs na fraszkę lub wiersz o bibliotece

Biblioteka Szkoły Podsatwowej nr 21 w Białymstoku

Honorowy patronat: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku.

Warunki konkursu

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa podlaskiego. 
  2. Praca konkursowa   powinna   być   samodzielnie   napisaną   fraszką   lub   wierszem o bibliotece.
  3. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność.

Edycje

2017

  1. Gotowe prace powinny być dostarczone do 06.11.2017 do Szkoły Podstawowej  nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dopiskiem „konkurs na fraszkę lub wiersz  Biblioteka, to jest dobre miejsce dla człowieka”.