AKTUALNOŚCI

Konkurs na napisanie wiersza lub fraszki na temat „Biblioteka, to jest dobre miejsce dla człowieka”

Biblioteka  przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

Serdecznie zaprasza do udziału w IX edycji wojewódzkiego konkursu   na fraszkę lub wiersz pn. Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka

Konkurs pod patronatem honorowym Rady Oddziału TNBSP w Białymstoku.

Cele konkursu:

  • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
  • rozwijanie umiejętności stosowania pisemnych form wypowiedzi
  • wyeksponowanie dobrych stron biblioteki
  • promowanie alternatywnej formy spędzenia czasu wolnego

Warunki konkursu

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjów województwa podlaskiego.
  1. Praca konkursowa powinna   być   samodzielnie   napisaną   fraszką   lub   wierszem o bibliotece.
  1. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: I - szkoła podstawowa kl I – IV, II – szkoła podstawowa kl V – VIII  oraz III kl. gimnazjum. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność.
  1. Gotowe prace powinny być dostarczone do 06.11.2018 do Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dopiskiem „konkurs na fraszkę lub wiersz  Biblioteka, to jest dobre miejsce dla człowieka”.

Załączniki