AKTUALNOŚCI

IV edycja wojewódzkiego konkursu krasomówczego „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”

Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

zaprasza do udziału w IV edycji wojewódzkiego konkursu krasomówczego  pn.„Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”

Konkurs objęty honorowym patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddziału w Białymstoku

Cele

 • promowanie czytania książek o regionie;
 • pogłębianie wiedzy o małej ojczyźnie;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych i umiejętności literackich;
 • zachęcanie do podejmowania twórczych działań;
 • umożliwienie uczniom prezentacji umiejętności literackich.

Adresaci

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych.

Zasady konkursu

 • Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie treści i słowna prezentacja podania, legendy lub klechdy o Podlasiu.
 • Maksymalny czas wystąpienia – 7 minut.
 • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów.

Terminy

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok do dnia 9.11.2018 r.
 • Konkurs odbędzie się dnia 27.11.2018 r. (wtorek) , o godz. 9.00 w dolnej świetlicy

Regulamin konkursu z kartą zgłoszenia

Załączniki