AKTUALNOŚCI

Międzyszkolny Konkurs Literacki "Różne myśli chodzą mi po głowie"

Organizator

 • Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Białymstoku, ul. Polowa 7/1, 15 - 612 Białystok

Cele konkursu

 • pogłębianie umiejętności stosowania pisemnych form wypowiedzi,
 • rozwój wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów,
 • popularyzacja twórczości literackiej dzieci i młodzieży szkół Białegostoku i okolic,
 • stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.


Zasady uczestnictwa:

 • Do konkursu można zgłaszać opowiadania, nowele, fragmenty powieści lub pojedyncze rozdziały powieści własnego autorstwa o objętości od 500 do 1500 słów.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl IV – VIII szkół podstawowych
 • Prace mogą być indywidualne lub pisane w zespołach 2 –osobowych
 • Tematyka prac jest dowolna.
 • Prace należy dostarczyć w 2 egzemplarzach (wyłącznie wydruk komputerowy lub maszynopis formatu A4) w terminie do 17 maja 2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1, 15-612 Białystok z dopiskiem "Różne myśli chodzą mi po głowie" – międzyszkolny konkurs literacki.

Karta zgłoszenia, zgody - w regulaminie 

Załączniki