AKTUALNOŚCI

Erasmus Plus w szkolnej bibliotece

Dorota Jabłońska, nauczyciel bibliotekarz SP nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Nazwa projektu Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Jak wiadomo, Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu europejskich uczelniach, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem. Program Erasmus powstał w 1987 roku jako międzynarodowy program wymiany studentów. Natomiast Erasmus Plus - program Komisji Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na okres 2014–2020 - jest wynikiem połączenia kilku europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007–2013, m. in. Lifelong Learning Programme, programu Młodzież w Działaniu, Erasmus Mundus i innych.

Niniejszy tekst dotyczy projektu realizowanego  w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej. Ma ona na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia oraz wykorzystanie nabytych podczas nich wiadomości i umiejętności w codziennej pracy.

Szkoła Podstawowa nr 43  im. Simony Kossak w Białymstoku w maju 2018 r. znalazła się w gronie 160 polskich szkół, które uzyskały akceptację Agencji Narodowej na realizację projektu w ramach programu Erasmus Plus, Mobilność kadry edukacji szkolnej. „Zgodnie współpracując, nauczymy się więcej” to tytuł szkolnego projektu, którego celem jest  podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakresie posługiwania się językami obcymi i poznanie nowoczesnych metod nauczania, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności,  a co za tym idzie wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu. W ciągu roku szkolnego 2018/2019 siedmioro nauczycieli(w tym nauczyciel bibliotekarz) wzięło udział w siedmiu dziesięciodniowych szkoleniach, które odbyły się na Malcie, we Włoszech, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Po powrocie uczestnicy projektu wykorzystują w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności, współpracując ze szkolną społecznością. We wszystkich opisanych niżej działaniach szkolny bibliotekarz ściśle współpracował z którymś z pozostałych sześciu nauczycieli biorących udział w projekcie. Bez takiej współpracy działania te nie byłyby możliwe.

Jako uczestnik tego projektu chciałabym podzielić się z czytelnikami swoimi doświadczeniami i zachęcić innych nauczycieli bibliotekarzy do udziału w kolejnej (ostatniej) edycji projektu Erasmus Plus.

Udział w szkoleniu językowym

W dniach 27 października – 11 listopada 2018 r. wzięłam udział w kursie ,,Język angielski ogólny - B1”. Zajęcia odbywały się w St Giles International London Central School w Londynie od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 15.35, w piątki od 9.00 do 13.00.

Pierwszego dnia nowi studenci (po spotkaniu z pracownikami administracji) mieli godzinne zajęcia z dyrektorem szkoły - Markiem Rendellem oraz szefem zespołu akademickiego - Joshem Roundem. Wszyscy życzliwi, pomocni, uprzejmi, otwarci, jednocześnie jednak ściśle przestrzegający jasno określonych zasad obowiązujących w szkołach ST Giles na całym świecie. Moje lekcje odbywały się w dwóch turach. Grupę poranną tworzyli studenci z Gibonu, Brazylii, Japonii, Włoch i Hiszpanii, popołudniową kursanci z Korei, Chin, Rosji, Szwajcarii, Belgii i Meksyku. Byli to głównie bardzo młodzi ludzie jeszcze w trakcie studiów lub na początku swojej zawodowej kariery (modelka, projektantka mody, architekt, prawnik, pracownik działu HR międzynarodowej firmy, psycholog). Nie byli nauczycielami, ale chętnie rozmawiali  o systemach edukacji w swoich krajach i opowiadali o funkcjonowaniu szkolnych bibliotek.

Jeden z piątków w całości poświęcono na pokazy przygotowane przez kursantów. Wiele nauczyłam się wtedy o krajach, z których pochodzili pozostali uczestnicy, a sama pokazałam prezentację dotyczącą Polski, Podlasia, Białegostoku, naszej szkoły i projektu Erasmus Plus. Zachwyt wzbudziła Puszcza Białowieska i żyjące w niej zwierzęta. Słuchaczom spodobał się fakt,  że nasza szkoła nosi imię Simony Kossak, która żyła w symbiozie z naturą w swojej puszczańskiej leśniczówce w otoczeniu oswojonych i dzikich zwierząt. Zainteresowaniem cieszyły się też projekty realizowane w naszej szkolnej bibliotece i informacje o programie Erasmus Plus, dzięki któremu znalazłam się w londyńskiej szkole .

Wszystkie zajęcia przebiegały w niezwykle sympatycznej atmosferze, niezależnie od tego, który z sześciu nauczycieli je prowadził. Najczęściej (codziennie – przez trzy pierwsze godziny lekcyjne) z grupą pracowała pani Nora Mikso, która odpowiadała w szkole również za program socjalny. To ona towarzyszyła nam podczas lekcji w Sky Garden, była na halloweenowym wieczorku czy w teatrze Phoenix na musicalu ,,Chicago”.

Mobilność, w której uczestniczyłam, stanowiła doskonałą okazję, żeby ćwiczyć język angielski w przeróżnych codziennych sytuacjach – nie tylko podczas lekcji w szkole. Jednego dnia było to oglądanie premiery kinowego filmu Steva Kellego ,,The Bromley Boys” (w którym obok Martine McCutcheon  i Alana Daviesa w epizodycznej rólce wystąpił ,,pryncypał” St Giles London Central School, pan Mark Rendell), innego – udział w ,,bonfire night” lub wycieczki z anglojęzycznym przewodnikiem po The British Museum sąsiadującym ze szkołą. Weekendy, wolne od zajęć w szkole, spędzałam głównie na spacerach po centrum Londynu i odwiedzaniu państwowych muzeów i galerii (wstęp do nich jest bezpłatny).

Z całą pewnością udział w tym szkoleniu bardzo pomógł mi poprawić umiejętność posługiwania się językiem angielskim. To z kolei bezpośrednio przełożyło się na jakość międzynarodowych projektów organizowanych przez szkolną bibliotekę. Szczegóły dotyczące mobilności przedstawiłam uczniom podczas zadań projektowych, a nauczycielom podczas zebrania Rady Pedagogicznej. 

Większość działań związanych z realizacją szkolnego projektu Erasmus Plus „Zgodnie współpracując, nauczymy się więcej” w szkolnej bibliotece była możliwa dzięki przystąpieniu do projektów organizowanych przez The International Association for School Librarianship  - https://www.iasl-online.org/  w  ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych  - https://www.iasl-online.org/advocacy/islm/index.html.

Udział w projektach 

Szkolna biblioteka wzięła udział w projektach: Bookmark Exchange Project - https://www.iasl-online.org/Bookmark-Exchange-2018 oraz Skype Project - https://www.iasl-online.org/Skype-Project-2018 To dzięki IASL znaleziono zagranicznych partnerów (szkolne biblioteki  z Chorwacji, Portugalii i Litwy, z którymi cały rok biblioteka współpracuje). Nauczyciele bibliotekarze zaangażowali się również w działania eTwinningu - https://etwinning.pl/, włączając się do projektu koordynowanego przez jedną  z nauczycielek języka angielskiego z SP nr 43 w Białymstoku (współpraca ze szkołą w Turcji) – projekt  No Paper to Save Nature -   https://live.etwinning.net/projects/project/185755.  Nauczyciele bibliotekarze nawiązali też współpracę z białostocką Fundacją ,,Dialog”, dzięki której w szkole pojawili się wolontariusze z European Voluntary Service (Wolontariatu Europejskiego) z Włoch, Grecji i Hiszpanii -  https://fundacjadialog.pl/.   Oto szczegóły tych działań: 

  • Bookmark Exchange Project 

Zarejestrowaliśmy szkolną bibliotekę do   Bookmark Exchange Project na stronie The International Association for School Librarianship. Koordynatorzy przydzielili nam szkoły partnerskie. Nauczyciele bibliotekarze nawiązali ze sobą kontakt. Następnie chętni uczniowie z klas III - VII pod opieką nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli matematyki i języka angielskiego zaprojektowali i wykonali ,,matematyczne” oraz ,,artystyczne” zakładki do książek. Prace wraz z listami, materiałami o szkole, Białymstoku i Polsce (oraz wedlowską czekoladą) wysłaliśmy do: Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva (Portugalia), Osnovna škola Trnovec (Chorwacja), Tehnička škola Požega (Chorwacja), Kaunas ,,Vyturys" Gymnazium (Litwa).  

Z tych szkół dostaliśmy paczki zawierające piękne i pełne ciekawych treści zakładki, słodycze, bardzo miłe listy oraz materiały w języku angielskim  z mnóstwem wiadomości o krajach naszych partnerów, ich szkołach i o nich samych. Na początku lutego 2019 r. uczniowie wzięli udział w lekcjach podsumowujących IASL Bookmark Exchange Project.  Przeczytali  po angielsku i przetłumaczyli na polski listy od kolegów ze szkół partnerskich.
W małych grupkach oglądali przysłane zakładki, listy i inne materiały. Wszystkie (bardzo różnorodne) zakładki zachwycały kreatywnością twórców i starannością wykonania. Szczególnie edukacyjne okazały się zakładki  z Chorwacji, ponieważ dzięki nim mogliśmy poznać dwudziestu pięciu chorwackich pisarzy i ich najbardziej znane książki. Na koniec każdej z lekcji wszyscy jedliśmy chorwackie, portugalskie i litewskie słodycze przesłane przez naszych projektowych partnerów i robiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Każda z lekcji okazała się zbyt krótka, by dokładnie zapoznać się z zakładkami i innymi przysłanymi materiałami, dlatego wystawkę ,,Bookmark Exchange Project" do końca lutego było można oglądać w szkolnej wypożyczalni.

  • Skype Project 2018

Przez cały rok szkolny 2018/2019 systematycznie łączymy się ze szkolnej biblioteki z uczniami ze szkół, z którymi w październiku połączył nas Skype Project 2018 organizowany przez The International Association for School Librarianship:  Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins w Chaves w Portugalii, szkołą średnią z Paços de Brandăo w Portugali, Osnovną školą Trnovec w Chorwacji.

Za każdym razem grupa uczniów (w tym samym wieku) z klas IV – VIII łączy się ze swoimi rówieśnikami ze szkół w Portugalii i Chorwacji. Nawet najmłodsi - dziesięciolatkowie - nie mają problemów z komunikowaniem się  w języku angielskim. Rozmowy dotyczą najbliższego otoczenia uczniów: szkoły, miasta i regionu, w których żyją. Młodzi ludzie dzielą się wrażeniami z przeczytanych książek, opowiadają o swoich ulubionych zajęciach, muzycznych i sportowych idolach. I chociaż nie brakuje informacji o potrawach charakterystycznych dla poszczególnych krajów, okazuje się zawsze,  że wszyscy i tak najbardziej lubią... pizzę!

  • No Paper to Save Nature

11.01.2019 r. odbyła się w naszej szkole gala podsumowująca Regionalny Konkurs Literacki „Wiersze z szuflady” współorganizowany przez szkolną bibliotekę. Jury w składzie: pani doktor Zofia Olek-Redlarska, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku i poetka, pani Katarzyna Janowicz-Timofiejew, nauczyciel przedszkola i autorka książek dla dzieci oraz pani Grażyna Knap, bibliotekarz, pracownik Filii nr 7 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wręczyło nagrody zwycięzcom wyłonionym spośród 354 uczestników konkursu. Powstała idea, aby uczniowie naszej szkoły, przy wsparciu nauczycieli, spróbowali przetłumaczyć nagrodzone utwory na język angielski. Wiersze, w formie e-tomiku, zostaną wysłane  do zaprzyjaźnionych szkół europejskich oraz opublikowane na stronie projektu eTwinningu ’’No paper save nature”. Mamy nadzieję, że twórczość poetycka z naszego regionu zachwyci uczniów i nauczycieli w Europie.

  • Współpraca z wolontariuszami z European Voluntary Service

W drugim półroczu szkolna biblioteka nawiązała współpracę z białostocką Fundacją ,,Dialog", która zaprosiła do naszej szkoły ochotników z Wolontariatu Europejskiego (EVS). Tuż po 14 lutego do szkoły przybyli goście z południa Europy: pani Aleksandra z Grecji oraz panowie Pietro i Giacomo z Włoch. Dzięki temu uczniowie wszystkich klas drugich mogli wybrać się w magiczną podróż do Grecji i Włoch. Ponieważ wszyscy pamiętaliśmy jeszcze o Walentynkach, więc o miłości, przyjaźni  i współpracy mówiliśmy, czytaliśmy i śpiewaliśmy w czterech językach (greckim, włoskim, angielskim i polskim). ,,Odwiedzaliśmy" też znane miejsca, poznawaliśmy słynnych Greków i Włochów i budowaliśmy wieże z... piernikowych serc.

Podczas Pierwszego Dnia Wiosny ponownie odwiedzili nas goście z południa Europy. Do wolontariuszy dołączyła pani Alma z Hiszpanii. Tym razem zajęcia mieli wszyscy czwartoklasiści. Zagrali w grę planszową, dzięki której mogli lepiej poznać kraje naszych gości. Sporo czasu przeznaczono na omówienie zwyczajów związanych z powitaniem wiosny. Okazało się np., że na początku marca Grecy robią sobie biało-czerwone bransoletki, które (według ludowych wierzeń) mają ich chronić od słonecznych oparzeń. Na wszelki wypadek niektórzy zaopatrzyli się w takie ozdoby... Najciekawszym elementem spotkań uczniów z wolontariuszami było to, że wszyscy starali się komunikować w języku angielskim.

Podsumowanie działań 

Podczas Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak dyrekcja informowała o projekcie ,,Zgodnie współpracując, nauczymy się więcej”. Tego dnia w szkolnej bibliotece można było obejrzeć wystawkę podsumowującą działania projektowe i spróbować słodyczy z Portugalii, Chorwacji i Litwy, przysłanych przez naszych projektowych partnerów. Prezentacje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem gości, którzy pytali,  czy szkoła (w tym szkolna biblioteka) ma zamiar brać udział w podobnych działaniach w przyszłości.

Oczywiście odpowiedź brzmiała: ,,Oczywiście" :))).

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: https://sp43bialystok.edupage.org/text12/