AKTUALNOŚCI

Biblioteka SP 21 w Białymstoku zaprasza do udziału w X edycji wojewódzkiego konkursu na wiersz, fraszkę lub prezentację multimedialną

Konkurs na prezentację multimedialną

Cele konkursu

 • pogłębianie wiedzy na temat historii bibliotek,
 • rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni,
 • przybliżenie biblioteki i czytelni jako nowoczesnego miejsca pracy ucznia,
 • rozwijanie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych,
 • rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych   dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej,
 • motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej,
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego.

Warunki, termin  konkursu

 1. Praca konkursowa powinna być  samodzielnie  wykonaną  prezentacją  multimedialną.
 2. Prezentacja powinna składać się minimum z 15 slajdów. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
 3. Gotowe prace powinny być dostarczone do 08. 11. 2019 r. do Szkoły Podstawowej  nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dopiskiem „konkurs na prezentację multimedialną  - Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”.
 4. Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja powołana przez organizatora, a osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.

Konkurs na wiersz lub fraszkę

Cele konkursu:

 • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie umiejętności stosowania pisemnych form wypowiedzi,
 • wyeksponowanie dobrych stron biblioteki,
 • promowanie alternatywnej formy spędzenia czasu wolnego.

Warunki, termin  konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych Białegostoku i okolic.
 2. Praca konkursowa   powinna   być   samodzielnie   napisaną   fraszką   lub   wierszem o bibliotece.
 3. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: I - szkoła podstawowa kl I – III, II – szkoła podstawowa kl  IV – VIII. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność.
 4. Gotowe prace powinny być dostarczone do 08.11.2019 do Szkoły Podstawowej  nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dopiskiem „konkurs na fraszkę lub wiersz  Biblioteka, to jest dobre miejsce dla człowieka”.
 5. Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja powołana przez organizatora, a osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Załączniki