AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do udziału w V edycji wojewódzkiego konkursu krasomówczego „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”

Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku serdecznie zaprasza do udziału w V edycji konkursu.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie treści i słowna prezentacja podania, legendy lub klechdy o Podlasiu - maksymalny czas wystąpienia: 7 minut.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28,  15-795 Białystok do dnia 13.11.2019 r.

Konkurs odbędzie się dnia 27.11.2019 r. (środa) , o godz. 9.00 w dolnej świetlicy

Załączniki