AKTUALNOŚCI

Akcja "Podaruj wiersz" w Szkole Podstawowej nr 2  w Łapach

9 października 2019 roku uczniowie klasy 6 b, 7 a, 8 a i 8 b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach wzięli udział w ogólnopolskiej akcji społecznej "Podaruj wiersz", organizowanej przez Fundację im. Zbigniewa Herberta.

Główną intencją akcji była budowa sieci relacji międzyludzkich oraz zwrócenie uwagi na poezję. Jak piszą autorzy akcji: Przepisanie i podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Jest to też intymny akt podarowania innym swojego czasu, swojej wrażliwości i obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go.

W naszej szkole akcja miała nietypowy przebieg - uczniowie klas ósmych podczas lekcji wybierali wiersze - do wyboru mieli zestaw 30 tomików poezji ze zbiorów biblioteki szkolnej. Następnie ósmoklasiści otrzymali specjalne papeterie, na których jak najstaranniej przepisali wiersze. Po skończeniu wręczyli swoją pracę uczniom z klas młodszych.

Oprac. Alicja Zgajewska

Źródło: https://sp2lapy.superszkolna.pl/