AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wiersze z szuflady”

Konkurs ,,Wiersze z szuflady” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku honorowymi patronatami objęli: Prezydent Miasta Białegostoku, Uniwersytet w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasz Górnickiego w Białymstoku, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Oddział Białymstoku, Fundacja Sąsiedzi. Patronat i opiekę medialną sprawują: Polskie Radio Białystok i TVP3 Białystok.

Zapraszamy uczniów klas II -VIII szkół podstawowych do napisania samodzielnie wiersza (białego lub rymowanego) na dowolny temat.

Warunki konkursu

  1. Praca twórcza musi być napisana własnoręcznie. Może być ozdobiona rysunkiem, ale ilustracja nie podlega ocenie. (Prace przepisane na komputerze nie wezmą udziału w konkursie).
  2. Do każdej pracy powinny być dołączone wypełnione formularze stanowiące załącznik do regulaminu dostępne na stronie internetowej organizatora:  https://sp43bialystok.edupage.org/
  3. Ilość prac jest nieograniczona.
  4. Termin dostarczenia wierszy upływa 13 grudnia 2019 r. 
  5. Prace należy dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, ul. Stroma 16, 15-660 Białystok (z dopiskiem na kopercie ,,Wiersze z szuflady”)
  6. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku w styczniu 2020 r.
  7. Jury (w składzie: poetki – panie Katarzyna Janowicz-Timofiejew i Zofia Olek-Redlarska oraz pracownicy Książnicy Podlaskiej) oceniając prace w 3 kategoriach: klasy II - IV, klasy V - VI, klasy VII - VIII, weźmie pod uwagę: treść i formę (oryginalność, kreatywność), samodzielność, estetykę wykonania.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:  Małgorzata Sakowicz, tel. 694-430-783, Dorota Jabłońska, tel. 789-429-782

Załączniki