AKTUALNOŚCI

„Wieczór z Hobbitem” w Szkole Podstawowej Nr 16 im. T. Kościuszki w Białymstoku

Tradycją już jest, że nasza biblioteka organizuje, przynajmniej raz w semestrze, wieczorne biblioteczne spotkania dla uczniów. Organizowane są one w oparciu o aktualne wydarzenia historyczne (np. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę), lekturę szkolną lub osobę patrona  naszej szkoły. Wychodzimy z założenia, że nauka poprzez zabawę jest najskuteczniejsza,  a czytanie w szczególny sposób wzbogaca rozwój uczniów. Tym razem wieczór przebiegał pod hasłem „Kreatywne spotkania z literaturą – Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

Biblioteka została przystrojona światełkami, zapanował półmrok – w ten sposób powstała imitacja domu Bilba. Uczniowie przyszli przebrani za postacie z książki.

W trakcie całego spotkania uczniowie klas VI, w oparciu o lekturę wykonywali różne zadania. Tworzony był również trójwymiarowy lapbook, gdzie do tematycznie przygotowanego pudełka, wkładano kolejno przedmioty przygotowane podczas wykonywanych zadań.

Spotkanie przebiegało według ustalonego planu:

 1. Powitanie uczestników wieczoru w bibliotece szkolnej  - wyjaśnienie celu spotkania, podział na 4 grupy.
 2. Prezentacja przebrań przygotowanych przez uczniów.
 3. Przybliżenie postaci autora “Hobbita, czyli tam i z powrotem”- J. R. R. Tolkiena, za pomocą prezentacji w PowerPoint.
 4. Booktalking – prezentacja lektury, wcześniej nagrana przez uczniów.
 5. Ruchomy plan wydarzeń – każde z dzieci losuje kartkę z jednym punktem planu wydarzeń  i na korytarzu przed biblioteką ustawia się przy wybranym przez siebie numerze.
 6. Praca w grupach: PODCHODY
  1. Wycieczka po dukaty - Smaug nie będzie pierwszy - każda grupa ma za zadanie odnalezienie dukatów w swoim kolorze na szkolnych korytarzach (Po wykonaniu zadania, każda grupa melduje się w bibliotece).
  2. Polecenia dla wszystkich 4 grup : Rozpoznawanie postaci po opisie.
   • Z czym się kojarzy dany przedmiot? (domek, góra, smok, strzała, pierścień, elf, różdżka, złoto) – losowanie.
   • Uzupełnianie tekstu - charakterystyki Bilba – tekst z lukami stworzony w  Learning Apps.
   • Układanie puzzli (kadr z filmu „Hobbit”).
   • Losowanie zagadki ukrytej za pomocą „tuszu sympatycznego” (każda grupa losuje po 2 zagadki).
   • Dokończenie rysunku na kartce A 4, który miał posłużyć do teatrzyku Kamishibai (rysunek do wybranego tekstu).
 7.  „Uczta u Bilba” - poczęstunek (podczas posiłku – „Podróż w świat czarodzieja Gandalfa” – pokaz „magicznych sztuczek”).
 8. Teatrzyk Kamishibai (wykorzystanie prac uczniów).
 9. Test znajomości lektury za pomocą aplikacji  Kahoot!
 10. Tematyczna gra planszowa (gra wcześniej przygotowana przez uczniów na zajęciach kreatywnych).
 11.  “Moje wrażenia” - omówienie i podsumowanie wieczoru.

Uczniowie chętnie biorą udział w wieczorach bibliotecznych. Z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zaplanowanych grach i zabawach. Każdy wieczór w bibliotece jest opisany i udokumentowany na  blogu bibliotecznym Szkoły Podstawowej nr 16 im. T. Kościuszki w Białymstoku: http://bibliotekasp16.blogspot.com/

Oprac. Bożena Charkiewicz, Zenaida Siemieniuk, Julita Wasilewska, Agata Żebrowska