AKTUALNOŚCI

Termin rozsztrzygnięcia konkursu "Czytanie jest the best"

W związku z sytuacją w kraju   rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkurs Plastycznego ,,Czytanie jest the best" organizowanego przez Fundację ,,Sąsiedzi”, białostocki oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Szkołę Podstawową nr 43 im.  Simony Kossak w Białymstoku odbędzie się w późniejszym terminie.

Kiedy tylko możliwa będzie praca jury i ogłoszenie werdyktu, zamieścimy protokół na stronie szkoły, laureatów powiadomimy telefonicznie.

Rozdanie nagród i wyróżnień - zgodnie z regulaminem - odbędzie się podczas IX Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku, które również zostały przeniesione z kwietnia 2020 r. na inny, nie ustalony jeszcze termin.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za dostarczenie prac w teminie i prosimy o cierpliwość. Życzymy zdrowia i spokoju.

W imieniu organizatorów, koordynatorki – nauczyciele bibliotekarze SP nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku: Ewa Babińska, Elżbieta Danieluk, Dorota Jabłońska

Źródło:  https://sp43bialystok.edupage.org/text2/#Cjtb_info