AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020  w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Tegoroczny Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych jak cała aktualna rzeczywistość został obarczony problemami związanymi z sytuacją epidemiczną. Jeszcze w połowie października pojedyncze klasy naszej szkoły, a po tygodniu już wszystkie oddziały klas IV-VIII przeszły na tryb pracy zdalnej. Dlatego cele tegorocznego MMBS, którego hasło brzmiało: ,,Z książką Ci do twarzy!”, staraliśmy się realizować także w przestrzeni wirtualnej. Zależało nam bardzo na popularyzowaniu czytania, jako sposobu spędzania wolnego czasu, który można realizować w każdych warunkach.

Digital Bookmark Exchange Project

Nasza szkoła każdego roku podejmuje działania o zasięgu międzynarodowym. W ramach realizacji szkolnego projektu ,,PO WER" zaplanowano udział w światowych obchodach International School Library Month (ISLM) organizowanych przez The International Association for School Librarianship. Skorzystaliśmy z zaproszenia IASL do udziału w dwóch projektach. Jednym z nich jest Bookmark Exchange Project. Podczas jego realizacji uczniowie klasy III c pod opieką wychowawczyni, przy wsparciu nauczycielek bibliotekarek zaprojektują i wykonają zakładki do książek. Swoje prace wyślą pocztą elektroniczną do uczniów z partnerskiej szkoły wyznaczonej IASL – w tym roku jest to szkoła Brainz Edu World School z miejscowości Meerut w Indiach. Prace trwają.

“Z książką Ci do twarzy!” - bo książki łączą ludzi z różnych, nawet najodleglejszych stron świata. 

Zdjęcia; https://sp43bialystok.edupage.org/

 Wirtualne spotkania z pisarzami w ramach festiwalu literackiego ,, Na pograniczu kultur”

Już 2 października 2020 r. czytelnicy naszej biblioteki wzięli udział w wirtualnych spotkaniach z pisarzami: Martą Guśniowską, Wojciechem Mikołuszką i Idą Pierelotkin w ramach festiwalu ,,Na pograniczu kultur” organizowanego przez Fundację ,,Sąsiedzi”. Dzięki wsparciu Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w szkolnej bibliotece oraz kilku salach lekcyjnych za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams w spotkaniach wzięli udział uczniowie sześciu klas II-VI. Dzieci mogły najpierw posłuchać pisarzy, a potem poznać odpowiedzi na zadawane przez nie pytania. Po wyłączeniu spotkania online oglądali i wypożyczali książki Wojciecha Mikołuszki i Idy Pierelotkin znajdujące się w księgozbiorze naszej biblioteki. Sztuki Marty Guśniowskiej przybliżone zostały uczniom na podstawie repertuaru Białostockiego Teatru Lalek.

Pisarze zachęcali słuchaczy do rozwijania zainteresowań, przedstawiając literaturę jako sposób na znalezienie rozwiązania niektórych problemów młodych ludzi. Wskazywali, że szczególnie dziś możliwość wyjścia poza tematykę epidemii dzięki literaturze i sztuce ma znaczenie terapeutyczne.

,,Z książką Ci do twarzy” - bo książka jest dobra na wszystko!

Zdjęcia:  https://sp43bialystok.edupage.org/

Wirtualne rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ,,Czytanie jest THE BEST!”

Wyzwaniem, ale i sukcesem było uroczyste, wirtualne rozstrzygnięcie kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ,,Czytanie jest THE BEST!” – ogłoszonego jeszcze w poprzednim roku szkolnym. W tym wydarzeniu on-line wzięli udział przedstawiciele wszystkich współorganizatorów konkursu: pan Andrzej Kalinowski, prezes Fundacji ,,Sąsiedzi", pan Andrzej Danieluk, dyrektor SP nr 43 im. Simony Kossak oraz pani Anna Kondracka prezes Rady Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Białymstoku. Laureaci (uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych naszego województwa) mieli okazję się spotkać, omówić swoje prace i podzielić się refleksjami dotyczącymi ich ulubionych lektur. Uroczystość prowadzoną przez nauczycieli bibliotekarzy naszej szkoły pod względem technicznym (na platformie Microsoft Team) przygotowała i obsługiwała pani Olga Topolewska, pracownik CEN-u w Białymstoku. Nagrodzone prace zostały wystawione w szkolnej galerii, wkrótce pojawią się na wystawach w filiach (nr 7 i 8) Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Prezentację komputerową można oglądać na stronie szkoły i blogu białostockiego oddziału TNBSP.

,,Z książką Ci do twarzy” – bo jest ona wdzięczną bohaterką innych dziedzin sztuki i inspiracją dla wyrażania talentów – np. plastycznych.

Prezentacja wyników i prac: https://cloud2f.edupage.org/

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu ,,5 Books Challenge - wyzwanie książkowe – 5 książek w 5 tygodni”

Konkurs promujący czytelnictwo był wyzwaniem skierowanym do uczniów klas IV – VIII oraz chętnych nauczycieli naszej szkoły. Uczestnicy mieli przeczytać 5 książek o określonej w regulaminie tematyce i wypełnić 5 kart uczestnictwa, które zawierały mini-recenzję wybranych pozycji (spośród wybranych kategorii: książka polskiego autora; książka przetłumaczona na język polski; komiks; baśń; antologia wierszy; książka historyczna; książka, w której bohaterem jest zwierzę, książka, w której bohaterami są i rówieśnicy czytelnika). Najciekawsze, nagrodzone mini-recenzje dotyczyły np. książki Renaty Piątkowskiej ,,Która to Malala?”, antologii ,,Wiersze dla najmłodszych” i powieści Kelly McKain ,,Gwiazdy lata” z serii ,,To ja, Lucy”. Wśród nauczycieli zwyciężyły: nauczycielka  języka angielskiego i oczywiście nauczycielka języka polskiego.

Różnorodność wyborów czytelniczych  jeszcze raz podkreśla uniwersalność literatury i elastyczność propozycji czytelniczych.

,,Z książką Ci do twarzy!” - bo zawsze znajdziesz w niej coś dla siebie.

Szkolna akcja ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”

Kolejny rok wspólnie ze szkolną świetlicą prowadzimy w naszej szkole akcję Fundacji ABCXXI ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. W październiku wychowankowie świetlicy z klas pierwszych wzięli udział w lekcji czytelniczej ,,Domy świata". Poznawali wygląd tradycyjnych domów z różnych części świata, ich elementy i cechy charakterystyczne. Uczniowie korzystali z mapy świata online oraz zdjęć tradycyjnych domów z różnych części świata. Oczywiście nie mogło zabrakło czytania – dzieci wysłuchały bajki ,,Budujemy bezpieczne domy, czyli bajka o współpracy", w której bohaterowie Tola i Urwis dołączyli do grupy wolontariuszy budujących bezpieczne domy w slumsach stolicy Etiopii.

,,Z książką Ci do twarzy” – bo regularne, wspólne czytanie w szkole i prywatnych domach przez dzieci i dorosłych buduje dobre, zdrowe relacje, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa najmłodszych.

,,Popisz się oczytaniem - Jaki jest Twój ulubiony związek frazeologiczny?”

Promowanie czytelnictwa i pokazanie korzyści z czytania, z których jedną jest posiadanie bogatego zasobu słów było celem akcji ,,Popisz się oczytaniem”. Zaproponowaliśmy czytelnikom, żeby odszukali w pamięci ulubione zwroty frazeologiczne i podzielili się nimi z innymi, wpisując je na specjalnym flipcharcie. Akcji towarzyszyła gazetka edukacyjna na temat związków frazeologicznych oraz wystawa poświęconych im książek: słowników, poradników, zbiorków wierszy.

,,Z książką Ci do twarzy!” - ponieważ książka daje wiedzę, a ta niesie poczucie własnej wartości i odwagę do pięknego wysławiania się.

Zdjęcia: https://sp43bialystok.edupage.org/

,,Chmury tagów” i ,,czytelnicze memy” w czytelni (ICM)

W dzisiejszych czasach nie można zrezygnować z korzystania z komputera ani w pracy, ani w czasie wolnym. Chcemy więc nauczyć młodego człowieka pożytecznego i kreatywnego wykorzystania technologii informacyjnych. Zaproponowaliśmy naszym czytelnikom użycie tegorocznego hasła MMSB przy tworzeniu chmur tagów i memów czytelniczych. Pomysłowość i umiejętności komputerowe uczniów zaprezentowane są na padlecie ,,przypiętym” na stronie szkolnej biblioteki.

,,Z książką Ci do twarzy!” – hasło pozostaje aktualne również w nowoczesnej, komputerowej oprawie, gdy nawet najmłodsi czytelnicy z zapałem tworzą chmury tagów w programie Tagul (http://tagul.com) i używają twórczo generatora memów (https://generator.memy.pl/).

Padlet:  https://padlet.com/biblioteka3/

Dni pierwszoklasisty w bibliotece szkolnej

Zanim nauka najmłodszych uczniów została przeniesiona w tryby pracy zdalnej dla zorganizowaliśmy ,,Dni pierwszoklasisty”, podczas których pierwszaki bliżej poznały  bibliotekę szkolną. Wędrówka labiryntem półek, zapoznanie z kartami czytelników i kartami książek, przeglądanie katalogów kartkowych i komputerowych, rozmowa o tym, jak należy dbać o książki - otworzyło przed uczniami nowy ląd do poznawania.

Dopełnieniem pierwszego spotkania ze szkolną biblioteką było przekazanie Wyprawek Czytelniczych, które szkoła otrzymała w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki i MEN - Mała książka - wielki człowiek. 

Zdjęcia: https://sp43bialystok.edupage.org/

 -------------------------

Zakończył się miesiąc przeznaczony na popularyzację bibliotek szkolnych, ale praca w bibliotece trwa – stacjonarnie i on-line. Kontynuowane są rozpoczęte przedsięwzięcia, stale poszukiwane innowacyjne formy pracy i sposoby na utrzymanie więzi z czytelnikami w nietypowych  warunkach.

Elżbieta Danieluk, Dorota Jabłońska
– nauczycielki bibliotekarki SP 43 im. Simony Kossak w Białymstoku