Aktualności

XVIII Festiwal Tradycji Wielkanocnych

Biblioteka SP 49 w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w w konkursie na ozdoby wielkanocne.

Warunki uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. 0-VIII oraz oddziałów przedszkolnych;
  2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu palmy, pisanki lub stroika wielkanocnego;
  3. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo; dopuszcza się wykonanie palm i stroików wspólnie z rodzicami, dziadkami lub rodzeństwem;
  4. Technika wykonania-dowolna;
  5. Palmy, pisanki i stroiki należy dostarczyć do dn. 23 marca 2020 r. do biblioteki szkolnej.

Załączniki