Aktualności

"Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka" - konkurs na fraszkę lub wiersz o bibliotece

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku

Edycja 2020

Honorowy patronat: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku.

Warunki konkursu

  1. Konkurs adresowany  jest do uczniów do uczniów szkół podstawowych Białegostoku i okolic.
  2. Praca konkursowa   powinna   być   samodzielnie   napisaną   fraszką   lub   wierszem o bibliotece.
  3. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: I - szkoła podstawowa kl I – III, II – szkoła podstawowa kl IV – VIII. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność.
  4. Gotowe prace powinny być dostarczone do 09.11.2020 do Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dopiskiem „konkurs na fraszkę lub wiersz Biblioteka, to jest dobre miejsce dla człowieka”.

Załączniki