Aktualności

Konkurs fotograficzno-plastyczny z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych „Z książką Ci do twarzy”

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 

Honorowy patronat: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku

Warunki konkursu:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych Białegostoku i okolic.
  •  Praca konkursowa powinna być samodzielnie wykonanym zdjęciem lub pracą plastyczną związaną z tematem konkursu.
  • Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: I - szkoła podstawowa kl I – III, II – szkoła podstawowa kl IV – VIII. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, twórcze podejście do tematu, walory artystyczno-wizualne, jakość techniczna pracy.
  • Zdjęcia powinny być do 20.11.2020 przesłane na adres e- mail organizatora.
  • Prace plastyczne powinny być dostarczone w zaklejonej kopercie do 20.11.2020 do Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dopiskiem konkurs „Z książką Ci do twarzy”.

Załączniki