„Teatrzyk kamishibai – bajkowy świat w drewnianej skrzynce. Uczniowie klas 4 -6 czytają młodszym dzieciom” - projekt edukacyjny

Projekt realizowano w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku w okresie: grudzień 2015 - marzec 2016. Projekt promuje wśród uczniów nową technikę czytania i prezentacji tekstu literackiego w wykorzystaniem teatrzyku kamishibai. Integruje uczniów klas IV-VI z młodszymi kolegami i koleżankami.  W załączeniu instrukcja projektu, tekst do czytania.

Autorki i realizatorki projektu: Elżbieta Janikowska, Krystyna Chołko.

Cele ogólne projektu:

 • realizacja kierunku polityki oświatowej „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”,
 • kształtowanie zainteresowań czytelniczych,
 • integracja uczniów klas IV-VI z młodszymi kolegami i koleżankami.

Cele edukacyjne projektu:

 • wprowadzenie uczniów w świat literatury dziecięcej,
 • zachęcanie uczniów do samodzielnego korzystania z książek oraz promowania dobrej literatury dziecięcej wśród koleżanek i kolegów,
 • doskonalenie techniki czytania głośnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na potrzebę zainteresowania słuchaczy,
 • kształtowanie nawyku słuchania,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupach,
 • stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności czytania głośnego,
 • promowanie teatrzyku kamishibai jako jednej z metod prezentacji literatury,
 • ukazanie młodszym dzieciom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór prezentowany przez starszych kolegów i koleżanki.

Załączniki