" Książki różnych pokoleń". Scenariusz zajęć bibliotecznych do kl. VI szkoły podstawowej

Janina Zajko, nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej w Dolistowie

Scenariusz zajęć bibliotecznych – kl. VI  

Czas trwania:  90 min. – 2 godz. lekcyjne

Temat: Książki różnych pokoleń.

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • poznanie tytułów „książek różnych pokoleń”;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z księgozbioru podręcznego oraz Internetu;
 • sporządzanie uproszczonego opisu bibliograficznego książki;

Metody:

 • pogadanka;
 • praca z książką;
 • metody aktywizujące (ranking diamentowy, burza mózgów, poker kryterialny);

Formy:

 • zespołowa;
 • indywidualna;

Środki dydaktyczne:

 • egzemplarze książek (księgozbiór biblioteczny oraz książki zgromadzone przez uczniów);
 • komputer;
 • plansze edukacyjne;

Przebieg zajęć:

1. Powitanie uczniów. Prezentacja wyników ankiet przeprowadzonych z rodzicami lub dziadkami  na temat: Książki mojego pokolenia. arkusz ankiety – załącznik nr 1 Uczniowie odczytują odpowiedzi – nauczyciel zapisuje na tablicy.

2. Sporządzenie spisu książek, których tytuły pojawiły się w ankietach („W pustyni i w puszczy”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, ,,Szatan z siódmej klasy”, ,,Tajemniczy ogród”, ,,Kot w butach”, ,,Kopciuszek”, „Śpiąca królewna”, „O psie, który jeździł koleją”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Kubuś Puchatek”, „Antek”, „Janko Muzykant”, „Czerwony Kapturek”, „Przygody Tomka Sawyera”, „O krasnoludkach i sierotce Marysi” , „Chłopcy z Placu Broni”, „Łysek z pokładu Idy”, „Katarynka”, „Ten obcy”, „Akademia Pana Kleksa”, „Jak Wojtek został strażakiem”, „Na jagody”, „Sachem”, „Marcin Kozera”, „Książę i żebrak”, „Szkolne przygody Pimpusia Sadełko”, „Szaleństwa panny Ewy”, „Awantura o Basię”, „Przygody Koziołka Matołka”, „Pięcioro dzieci i coś”, „Legendy polskie”, mity greckie). 

3. Ranking diamentowy – praca w grupach.

Które z wymienionych  książek są chętnie czytane również przez współczesnych uczniów szkoły podstawowej? Zapiszcie 9 tytułów, a następnie wpiszcie ich numery w schemat brylantu - załącznik 0  tak, aby te, które Waszym zdaniem są najpopularniejsze, znalazły się najwyżej.                                   

Sporządzenie  listy: „Książki różnych pokoleń”, np: „Baśnie”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „W pustyni i w puszczy”, „Akademia Pana Kleksa” itd.

Uwaga! Grupa która pierwsza skończy zdanie przyporządkowuje książki do: Co czytali moi rodzice? Co czytam ja? 

4. Dlaczego niektóre książki nie straciły na popularności mimo upływu czasu?

(burza mózgów – uczniowie podają swoje propozycje, nauczyciel zapisuje każdą na osobnej karcie, które zostaną wykorzystane w następnym zadaniu – w grze POKER KRYTERIALNY; przykładowe odpowiedzi: są ciekawe; opowiadają przygody, które mogą się przydarzyć zawsze; wzruszają czytelnika; przenoszą w świat fantazji)

UWAGA: propozycje uczniowskie można zapisać na komputerze, a następnie wydrukować kilka zestawów kart, po jednym dla każdej grupy. W przypadku słabszych grup można pominąć to zadanie. Wówczas nauczyciel przekazuje uczniom gotowe, wcześniej przygotowane karty do pokera kryterialnego.

5. POKER KRYTERIALNY -  praca w grupach – załącznik nr 2 

Zagrajcie w pokera kryterialnego, zastanawiając się nad pytaniem „Dlaczego niektóre książki nie straciły na popularności mimo upływu czasu?”

6. Podział klasy na 4 grupy. Wybranie w grupach funkcyjnych (np. lidera, sekretarza). Przeprowadzenie losowania tytułu książki spośród 5. wybranych – (tytuły zapisane na kartkach).

Zadanie dla grupy:

Odszukajcie w bibliotece książkę, którą wylosowaliście. Sporządźcie krótką informację o niej wg układu: autor, tytuł, miejsce i rok wydania, wydawnictwo. Napiszcie kilkuzdaniowy spójny tekst na temat tej książki (np. o czym opowiada, komu ja można polecić) lub wykonajcie ilustrację do książki lub projekt okładki (np. może być humorystyczna, w formie komiksu, itp.).

7. Praca w grupach. Nauczyciel nadzoruje pracę w grupach, pomaga w opracowaniu informacji na temat książki. Uczniowie wykonują prace z wykorzystaniem komputera lub na papierze.

8. Prezentacja prac grupowych – zamieszczenie informacji na tablicy w bibliotece.

9. Ewaluacja: wypełnienie ankiety ewaluacyjnej /arkusz ankiety ewaluacyjnej – załącznik nr 4

------------

W bibliotece - prezentacja na tablicach haseł o książkach:

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera. Monteskiusz

O wartości książki stanowi nie tylko to, co w niej jest, ale także to, co by w danych warunkach łatwo w niej być mogło, a czego nie ma. Henryk Elzenberg

Wszystkie książki można podzielić na dwie grupy: książki na chwilę i na każdą chwilę. John Ruskin

Wszystkie książki mówią… Każda z nich ma jakąś najdroższą tajemnicę, którą powierzyć pragnie, każda niesie jakąś wiadomość, którą chce podać w najdalsze pokolenia. Każda, nawet najbardziej zapomniana, więdnąca w najciemniejszym kącie, za lada skrzypnięciem drzwi drży z nadzieją, że wchodzi jej wybrany, ktoś, co na nią zawoła i ktoś, co jej wysłucha. A są wśród nich i takie, co setkami lat chowają ową nadzieję, niby zeschłe kwiaty między nierozciętymi kartkami i z tęsknotą wyglądają czytelnika. Jan Parandowski

Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie. Voltaire

 

Załączniki