W dniu 17 maja 2019r. Jury w składzie: 

  • przewodniczący:dr Emilia Chmielewska - nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku
  • członkowie: Joanna Szymborska – nauczyciel plastyki Szkoły Podstawowej nr 52 w Białymstoku, Elżbieta Korzeniecka - nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

rozstrzygnęło konkurs  Komiks inspirowany lekturą - z postaciami literackimi przez epoki. Edycja 1. Antyk

Przedmiotem konkursu było przygotowanie jednej planszy komiksu o tematyce: Moja ulubiona postać literacka w świecie literatury antycznej. Komisja przy ocenie prac, zgodnie z regulaminem Konkursu, brała pod uwagę zgodność wykonania z założeniami konkursu, poprawność językową warstwy narracyjnej i płynność przebiegu akcii opowiadanej historii, pomysły i walory artystyczne oraz własną inwencję twórczą,  Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

A .KATEGORIA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH klasy IV - VI:

I miejsce
Julia Grodzka - Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Sokołach
Jakub Mieczkowski - Szkoła Podstawowa im. Św. J. P. II w Zawadach
Wojciech Pawlicki - Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku

II miejsce
Zuzanna Anna Jakoniuk - Szkoła Podstawowa w Dubinach
Laura Szczebiot - ZSP Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 48 w Białymstoku
Natalia Kruszewska - Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Sokołach

III miejsce
Dominika Zajkowska - Szkoła Podstawowa im. Św. J. P. II w Zawadach
Roksana Chodziutko - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Białymstoku

Wyróżnienie
Sandra Pudłowska - Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku
Jan Pietryszyk - Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
Oliwia Bochenko - Szkoła Podstawowa Nr 16 w Białymstoku

B. KATEGORIA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH klasy VII – VIII, UCZNIÓW III klasy GIMNAZJUM

I miejsce
Oliwia Kossakowska - Szkoła Podstawowa im. Św. J. P. II w Zawadach

II miejsce 
nie przyznano

III miejsce
nie przyznano

Wyróżnienie
Izabela Pawlicz - Szkoła Podstawowa Nr 37 Białymstoku

C. KATEGORIA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

I miejsce
Karolina Lipska - Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Sokółce

II miejsce
Katarzyna Glińska - Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Sokółce

III miejsce
Adrianna Miszkiel - Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Wyróżnienie
Julia Formienko - Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Prace plastyczne laureatów