TNBSP Rada Oddziału w Białymstoku


Rada Oddziału
Olga Topolewska - prezes 
Elżbieta Janikowska - wiceprezes  
Lucyna Utrutko - skarbnik
Krystyna Panasko Samczuk - sekretarz
Grażyna Danilczuk, Dorota Jabłońska - członek
 
Komisja Rewizyjna 
Anna Zdanowicz – przewodnicząca 
Anna Karpowicz – członek 
Anna Kondracka – członek
 
Siedziba Rady Oddziału:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej
15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 3
 
Kontakt: Wszelkie problemy, prośby o spotkanie z Radą Oddziału lub członkami towarzystwa, prosimy zgłaszać na adres emailowy: bialystok.tnbsp@gmail.com
 
Zapraszamy na archiwalną stronę towarzystwa - http://bp.bialystok.edu.pl/?q=tnbsp