TNBSP Oddział w Białymstoku


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada Oddziału
Olga Topolewska - prezes 
Elżbieta Janikowska - wiceprezes  
Lucyna Utrutko - skarbnik
Krystyna Panasko Samczuk - sekretarz
Grażyna Danilczuk, Dorota Jabłońska - członek
 
Komisja Rewizyjna 
Anna Zdanowicz – przewodnicząca 
Anna Karpowicz – członek 
Anna Kondracka – członek
 
Siedziba  Oddziału w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej
15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 3
 
Strona www   -    https://tnbspbial.blogspot.com/