„Książki nie powstały wczoraj czyli co czytali nasi rodzice i dziadkowie?” Scenariusz zajęć

Alicja Zgajewska,  nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Łapach

1.  TEMAT: „Książki nie powstały wczoraj czyli co czytali nasi rodzice i dziadkowie?”

2.  CELE:

 • uświadomienie uczniom roli książki w rozwoju i życiu człowieka
 • zapoznanie uczniów z literaturą różnych pokoleń
 • promocja książki i biblioteki

3.  CZAS TRWANIA:

 • 60 minut

4.  MIEJSCE PRZEPROWADZENIA:

 • Biblioteka szkolna

5.  UCZESTNICY:

 • Uczniowie klas 3 lub 4

6.  METODY PRACY:

 • słowna
 • oglądowa
 • interaktywna
 • ruchowa

7.  FORMY PRACY:

 • zbiorowa
 • grupowa
 • indywidualna

8.  MATERIAŁY WYKORZYSTANE:

 • prezentacja multimedialna „Książki różnych pokoleń” (prezentacja dostępna na platformie SNB, w module Bank materiałów)
 • tabela wyników quizu - plik w załączeniu
 • lizaki edukacyjne z literami A, B i C (po 3 dla każdej grupy) - plik w załączeniu
 • listy lektur z lat 60-tych, 80-tych i współczesne (zestaw dla każdej z grup) - plik w załączeniu
 • przykładowe książki wydane w różnych latach – komplet składający się z dwóch książek wydanych w latach 60-tych lub 70-tych oraz dwóch książek wydanych współcześnie
 • karteczki samoprzylepne
 • przybory do pisania

9.  PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Na początku nauczyciel wita uczniów przybyłych do biblioteki szkolnej. Podaje temat zajęć i krótko wyjaśnia, czym będą się zajmować. Podaje cele zajęć.

Następnie nauczyciel wprowadza uczniów do tematu książek różnych pokoleń. Na początku ustala z dziećmi termin „pokolenie”. Mówi o tym, że w różnych latach wydawane były różne książki. Pyta uczniów, czy kiedykolwiek interesowali się, co czytali ich rodzice lub dziadkowie. Sięga do swoich wspomnień i opowiada, jakie książki czytał najchętniej. Pyta dzieci, jakich autorów preferują i czy mają ulubione książki. Prosi, aby uczniowie wymienili książki, które przeczytali. Nauczyciel pyta, ile czasu dziennie dzieci poświęcają na czytanie? Co im przeszkadza w poświęceniu więcej ilości czasu na tę czynność? Na koniec nauczyciel pyta o domowe biblioteczki.

Uczniowie są dzieleni na grupy, składające się z czterech osób. Nauczyciel włącza prezentację multimedialną „Książki różnych pokoleń” i informuje uczniów, że podczas oglądania prezentacji pojawi się quiz. Każda z grup otrzymuje zestaw lizaków edukacyjnych z literami A, B, C, za pomocą których uczniowie będą udzielać prawidłowych odpowiedzi. W tabeli wyników quizu zapisujemy punkty zdobyte przez poszczególne grupy.

Po obejrzeniu prezentacji uczniowie pozostają w grupach. Nauczyciel rozdaje książki wydane w różnych latach tak, aby do każdej grupy trafiły książki wydane dawniej i obecnie. Prosi uczniów, żeby obejrzeli książki i spróbowali wywnioskować, czym różnią się książki wydane np. w latach 80-tych, 90-tych od tych wydanych po roku 2000. Uczniowie zapisują swoje wnioski. Jedna osoba z grupy przedstawia wyniki pracy. Nauczyciel podsumowuje efekty pracy wszystkich zespołów uczniowskich.

Nauczyciel zaprasza uczniów do zabawy ruchowej. Uczniowie biorą po jednej książce i stają w kręgu. Na początek kładą książkę na głowie i próbują przejść pełne okrążenie. Następnie otwierają książkę na stronie 17 i kolejno odczytują zdanie, które zaczyna się w 5 rzędzie od góry. Kiedy wszyscy odczytają zdania, składamy książki i wykonujemy ćwiczenia gimnastyczne:

- trzymając książkę oburącz przenosimy ją nad głowę, powtarzamy 10 razy;

- wykonujemy skłony w bok z książką uniesioną ponad głowę. Stoimy w lekkim rozkroku. Przenosimy ciężar raz na prawą, raz na lewą stronę z krótką pauzą pośrodku, w pozycji pionowej. Wykonujemy po 10 skłonów na każdą ze stron;

- trzymamy książkę oburącz, prostujemy ręce. Pochylamy się i odkładamy książkę na podłogę. Prostujemy się, następnie schylamy się i podnosimy książkę. Ćwiczenie powtarzamy 5 razy.

Po zakończonych ćwiczeniach wracamy na swoje miejsca.

Uczniowie zostają podzieleni na 3 grupy. Nauczyciel rozdaje każdej grupie kartki z lekturami szkolnymi, karteczki samoprzylepne oraz długopisy. Nauczyciel wyjaśnia kolejne zadanie: należy wyszukać w otrzymanych propozycjach lektur z różnych lat te książki, które powtarzają się i zapisać na karteczkach samoprzylepnych. Nauczyciel rysuje na tablicy okrąg, który będzie naszym Zbiorem Książek Wszechczasów czyli takich, które pojawiają się w spisach lektur szkolnych pokolenia dziadków, rodziców i naszych.

Na zakończenie nauczyciel pyta uczniów, co najbardziej podobało się im podczas zajęć? Żegna się z uczniami i zaprasza do biblioteki szkolnej.

Licencja CC – Uznanie autorstwa 3.0 Polska,

 

Załączniki