"FC Barcelona contra Real Madryt" i inne projekty realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 Elżbieta Zarzecka, nauczyciel bibliotekarz SP w Janowie

W Szkole Podstawowej w Janowie w związku z otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa podjęto szereg działań promujących czytanie. Poniżej prezentujemy ciekawe, zrealizowane przez nauczycieli i uczniów szkoły, projekty czytelnicze.

Z OBIEKTYWEM ŚLADAMI DAWNYCH I OBECNYCH MIESZKAŃCÓW JANOWA (opiekun projektu: pani Agata Baranowska)

Projekt uczniów klasy VI A „Z obiektywem śladami dawnych i obecnych mieszkańców Janowa” miał na celu poznanie historii Janowa i okolic na podstawie zgromadzonych opracowań i księgozbioru bibliotecznego oraz własnych poszukiwań i wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami gminy. Jednym z etapów projektu była wycieczka po naszej miejscowości wraz z wykonaniem zdjęć dzisiejszych obiektów, miejsc, budynków, aby porównać dzisiejszy Janów do tego z XVIII i XIX wieku. Uczniowie efekty swojej pracy przedstawili na przygotowanej wystawie informacyjnej, która stanęła na holu szkoły. 

KSIĄŻKA ŁĄCZY POKOLENIA

„ Książka łączy pokolenia”, to projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez klasę VA pod opieką pani Grażyny Skowrońskiej. Podsumowanie projektu odbyło się 12 grudnia 2017r. Wzięli w nim udział uczniowie wraz z rodzicami i dziadkami.

Książka przekazuje wiedzę o czasach dawnych i świecie współczesnym. Pobudza wrażliwość i rozwija wyobraźnię. Kształci charakter i aktywną postawę wobec rzeczywistości. Oddziałuje wszechstronnie na rozwój dziecka: wzbogaca słownictwo, kształci styl i poprawność języka ojczystego, daje wzory do naśladowania i pokazuje zachowania, które należy negować. Dostarcza wielu wzruszeń i emocji. Przenosi do innego, często lepszego świata wyobraźni. Książki dostarczają wielu wzorów, przykładów zachowań, do których można się odwołać w sytuacjach konfliktowych.

Młodzi ludzie, tak jak we wszystkich dziedzinach życia, potrzebują przewodników i autorytetów, którzy wprowadzą ich w magiczny świat literatury, wzbudzą zainteresowania czytelnicze, odkryją wartość i magiczną moc książek. 

Tak doniosłą i zaszczytną funkcję w najmłodszych latach powinni pełnić rodzice i dziadkowie. To oni maja największy kontakt z dzieckiem, dobierają odpowiednie książki i poświęcają czas, aby je przeczytać. Od dorosłych zależy, czy będzie to lektura odpowiednia do wieku i zainteresowań pociechy, czy potrafią przekazać ją w sposób atrakcyjny, zajmujący młodego słuchacza. Dziecko wyczuje, czy rodzic czyta mu z przyjemnością, czy tylko spełnia swój obowiązek. To dorośli kształcą postawę czytelniczą swoich pociech, przyszłych czytelników, wpływają na ich stosunek do książek i czytelnictwa. Oni są autorytetem, wzorem, przewodnikiem.

Dorośli nie powinni zapominać, że wspólne czytanie, dzielenie się wrażeniami z lektur umacnia więzi rodzinne, buduje i wzmacnia autorytet opiekunów. Rola rodziców nie powinna kończyć się wówczas, kiedy dziecko umie już czytać. Opiekun przez cały czas powinien być pomocny w doborze literatury, służyć radą, zachętą, motywować do rozwijania czytelniczej pasji, pokazywać , jakie korzyści daje obcowanie z książką.

Do realizacji projektu,, Książka łączy pokolenia” uczniowie klasy V A przystąpili w październiku. Najpierw ułożyli pytania do wywiadu, który przeprowadzili z wybraną osobą ze swojej rodziny. Na podstawie wyczerpujących odpowiedzi dowiedzieli się jakie książki cieszyły się popularnością w czasach, gdy do szkoły chodzili ich dziadkowie i rodzice. 

Najpopularniejsze utwory to: „Ania z Zielonego Wzgórza” , „W pustyni i w puszczy”, „Nasza szkapa”, „Pan Tadeusz”, „Krzyżacy”, „Stara baśń”, „Konik Garbusek”, „Buszujący w zbożu”, „Lassie wróć”, „Kopciuszek”, „Przygody Robinsona Cruzoe”, „Pan samochodzik”, „Wszystko dla pani”. Popularnością cieszyły się także baśnie.

Uczestnicy wywiadu najczęściej czytali książki w długie jesienne i zimowe wieczory. Niektórzy z nich potrafili połączyć pomoc rodzicom w gospodarstwie z czytaniem ulubionej powieści na łonie natury. 

Uczniowie przygotowali inscenizacje wybranych utworów literackich. Wiersze Jana Brzechwy ,, Żuraw i czapla ‘’ , „Żaba” , fragment rozmowy głównych bohaterek powieści L. M. Montgomery ,,Ania z Zielonego Wzgórza” oraz scenkę rozgrywającą się w rodzinie głównych bohaterów książki ,,Koszmarny Karolek”. 

Jedna z uczennic wraz ze swoją babcią, odczytały fragment baśni H. CH. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”, który wprowadził uczestników w radosny czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Zaprezentowane zostały również wiersze i fragmenty prozy bożonarodzeniowej.

Na spotkanie babcia jednego z uczniów przyniosła książki (z XIX w. ) znajdujące się w domowej biblioteczce , które przekazywane są w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Woluminy cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Uczniowie realizując powyższy projekt przekonali się, że wspólne czytanie, dzielenie się wrażeniami z przeczytanych lektur umacnia więzi rodzinne, wzmacnia autorytet opiekunów i zachęca do sięgania po literaturę nie tylko współczesną ,ale też poprzedniego pokolenia.

Z OBIEKTYWEM ŚLADAMI DAWNYCH I OBECNYCH MIESZKAŃCÓW JANOWA(opiekun projektu: pani Agata Baranowska)

Projekt uczniów klasy VI A „Z obiektywem śladami dawnych i obecnych mieszkańców Janowa” miał na celu poznanie historii Janowa i okolic na podstawie zgromadzonych opracowań i księgozbioru bibliotecznego oraz własnych poszukiwań i wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami gminy. Jednym z etapów projektu była wycieczka po naszej miejscowości wraz z wykonaniem zdjęć dzisiejszych obiektów, miejsc, budynków, aby porównać dzisiejszy Janów do tego z XVIII i XIX wieku. Uczniowie efekty swojej pracy przedstawili na przygotowanej wystawie informacyjnej, która stanęła na holu szkoły. 

FC Barcelona contra Real Madryt  ORYGINALNY PROJEKT KLAS VII! (Opiekunowie projektu: p. Małgorzata Krahel i p. Jolanta Pogorzelska)

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klas VII A i VII B realizowali projekt czytelniczy „FC Barcelona contra Real Madryt”.

Książki, to nie tylko literatura piękna (powieści, opowiadania), ale również literatura popularnonaukowa, dzięki której możemy pogłębiać swoje wiadomości, rozwijać pasje. Uczniowie do realizacji projektu wykorzystali księgozbiór naszej biblioteki: książki , albumy o tematyce sportowej, piłce nożnej, ulubionych drużynach piłkarskich.

Projekt rozpoczął się podziałem na dwie grupy: dziewczęta utworzyły grupę „FC Barcelona”, a chłopcy – „Real Madryt”. Oba zespoły przygotowały plakaty i prezentacje multimedialne przybliżające wiadomości o tych dwóch najsłynniejszych drużynach. Zaprezentowali je zaproszonym uczniom klas VI (19 grudnia). Finał projektu, to mecz piłki nożnej rozegrany między dwoma drużynami. Na początku zostały odsłuchane hymny obu zespołów, po czym przy głośnym dopingu publiczności, nastąpiła zacięta rywalizacja. Pierwszą połowę wygrał „Real Madryt” (4:1). Po krótkiej przerwie , w drugiej połowie meczu, zawodniczki „FC Barcelona” po ciężkich zmaganiach, odegrały się i efektownie zakończy mecz wynikiem (6:5). To było bardzo wyrównane spotkanie. 

Duża porcja wiedzy i świetna zabawa – cel projektu został osiągnięty!

Z ANIĄ I TOMKIEM W BIBLIOTECE SZKOLNEJ (opiekun projektu:  Małgorzata Dyśko)

Uczniowie klasy VI b w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowali projekt pt. "Z Anią i Tomkiem w bibliotece szkolnej". 

Cele projektu to:

 • popularyzowanie czytelnictwa i motywowanie uczniów do czytania, 
 • zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe, 
 • rozwijanie zainteresowań przedmiotowych – literackich, przyrodniczych, geograficznych itp., 
 • kształcenie wrażliwości czytelniczej, 
 • rozbudzanie zainteresowań książką,
 • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu, 
 • motywowanie uczniów do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej, a co za tym idzie zwiększenie roli biblioteki szkolnej w kształceniu, wychowaniu i rozwijaniu zainteresowań młodzieży
 • rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych 
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie i uświadamianie poczucia odpowiedzialności za przydzielone zadania

Klasa została podzielona na dwie grupy- chłopcy i dziewczyny. Wyjściem do realizacji projektu była znajomość książek: ,, Ani z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery / dziewczyny/ oraz ,, Tomka w krainie kangurów” A. Szklarskiego /chłopcy/.

Efektami pracy uczniów były: lapbook , lekcje z książką przeprowadzone przez uczniów oraz gra planszowa.

Lapbook ,, Ania z Zielonego Wzgórza” wykonany przez dziewczyny zawierał następujące informacje:

 • życiorys autorki
 • ciekawostki z życia autorki oraz samej powieści
 • charakterystykę Ani
 • złote myśli zaczerpnięte z powieści
 • wybrane kadry z filmu ,, Ania…”, podpisane wybranymi fragmentami powieści

Lekcje z książką przeprowadzone przez uczniów miały na celu zachęcenie do przeczytania powieści oraz zaprezentowanie wykonanych przez nich prac.

Gra planszowa wykonana przez chłopców na podstawie lektury ,, Tomek w krainie kangurów” oprócz samej gry zawierała również następujące informacje: 

 • A tak to się zaczęło…/ wstęp opowiadający o początku przygód Tomka/
 • Dlaczego warto przeczytać …
 •  Portrety głównych bohaterów

POLECAM CI KSIĄŻKĘ (Jolanta Masełbas- opiekun projektu)

Uczniowie klasy IV w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowali projekt czytelniczy pt. „Polecam Ci książkę”. Na lekcjach języka polskiego czwartoklasiści czytali fragmenty swoich ulubionych książek. Największą popularnością cieszyły się utwory z serii o Franklinie, 9 uczniów wybrało te książki. Uczniowie prezentowali także pozycje o zwierzętach oraz książki przygodowe. Następnie uczestnicy projektu wykonali prace plastyczne: rysunki, zakładki, rebusy, krzyżówki do czytanych utworów i umieścili na gazetce klasowej. W sali także przygotowali wystawkę książek.  

CZYTAM, BO LUBIĘ 

„Czytam, bo lubię”, to projekt czytelniczy realizowany przez uczniów klasy II pod opieką pani wychowawczyni, Marianny Jarmoszko. 

W ramach projektu uczniowie z wykorzystaniem nowych książek zakupionych do biblioteki szkolnej, sfinansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, przygotowali dla swoich kolegów i koleżanek szkolny Dzień Misia (konkursy wiedzy o misiach, zabawy ruchowe, misiowe wydzieranki). W trakcie projektu często odwiedzali bibliotekę, wypożyczali książeczki i w klasie odczytywali ich fragmenty zachęcając wszystkich do ich przeczytania. Założyli również zeszyty lektur, w których odnotowywali tytuły i wykonywali ilustracje do przeczytanych książeczek. 

Uczniowie klasy II, to bardzo aktywni czytelnicy i uczestnicy wszystkich konkursów i akcji organizowanych w naszej szkolnej bibliotece!

ZAMIESZANIE W KRAINIE BAJEK

Uczniowie klasy V B pod opieką wychowawczyni pani Ireny Kisiel zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowali projekt czytelniczy ph. „ Książka świat otwiera ogromny….”

Efektem końcowym projektu było wystawione dzisiaj dla przedszkolaków i uczniów klas I –III przedstawienie teatralne zatytułowane „Zamieszanie w krainie bajek”.

Scenariusz przedstawienia oparty został na baśniach: „ Jaś i Małgosia”, „Królewna Śnieżka”. W przedstawieniu wykorzystano nagrania piosenek: „Moja fantazja”, „Witajcie w naszej bajce” oraz własnoręcznie przygotowane przez uczniów rekwizyty.

Przedstawienie w wykonaniu młodych aktorów bardzo się podobało zgromadzonym widzom. Gratulujemy!

Strona biblioteki na Facebooku: Biblioteka Szkolna SP Janów