AKTUALNOŚCI

Podsumowanie ogólnopolskiego projektu Wielka Liga Czytelników

Głównym organizatorem  przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie „Wielka Liga” z siedzibą w Katowicach, a w województwie podlaskim instytucją koordynującą - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Uczniowie mogli przystąpić do ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”, a szkoły  powalczyć o Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników pod nazwą „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”.

W zakończonej 5  edycji projektu uczestniczyło  12  szkół z naszego województwa .   Na stronie Bibservisu Bibliotek Szkolnych Podlasia, w  zakładce Wielka Liga Czytelników  opublikowano wyniki konkursu  oraz  podano nazwy szkół. które otrzymały certyfikat . 

Serdecznie gratuluję wyników uczniom i ich opiekunom oraz dziękuję za pracę koordynatorom powiatowym.

Olga Topolewska, koordynator wojewódzki