W roku szkolnym 2019 / 2020 zapraszamy do udziału w dwóch projektach - konkursu czytelniczego  "Wielka Liga Czytelników" i zdobycia Certyfikatu Wielkiej Ligi Czytelników.  Informacje o przedsięwzięciach i regulaminy poniżej.

V Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach: przedszkola / szkoły specjalne, klasy 1–4 szkół podstawowych, klasy 5– 8 szkół podstawowych.

Lista książek  -  http://wielka-liga.pl/lista-ksiazek/  

Etapy konkursu

 1. Projekt w przedszkolach i szkołach specjalnych przebiega w dwóch etapach:
  • Etap pierwszy: czytanie 10 książek w domu przez dzieci i ich rodziny oraz uzupełnianie Pamiętnika Młodego Czytelnika;
  • Etap drugi (maj/czerwiec 2020 r.) - wyróżnienie uczestników z kompletem 10 sprawności przez Koordynatora Placówki
 2. Konkurs w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych przebiega w trzech etapach:
  • Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
  • Etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
  • Etap trzeci (powiatowy) – test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych.

Kalendarium

I. Przedszkola i szkoły specjalne

 1.  Zgłoszenia do konkursu: od 25 listopada 2019 r. do 10 stycznia 2020 r.
 2. Etap pierwszy 25 listopada 2019 r.–13 marca 2020 r. - wypełnianie Pamiętnika Młodego Czytelnika.
 3.  Etap drugi maj/czerwiec 2020 r. – wyróżnienie uczestników z kompletem 10 sprawności przez Koordynatora Placówki.

II. Szkoły podstawowe

 1. Etap pierwszy 25 listopada 2019 r.–13 marca 2020 r. - zdobywanie sprawności czytelniczych poprzez rozwiązywanie testów do książek konkursowych.
 2.  Etap drugi (test kwalifikacyjny) a) do 14 lutego 2020 r. - podanie uczestnikom przez Koordynatora Placówki tytułów książek wybranych do testu kwalifikacyjnego; b) do 3 lutego 2020 r. - udostępnienie Koordynatorom Placówek testów kwalifikacyjnych; c) 16–27 marca 2020 r. – przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego. Termin ustala Koordynator Placówki i podaje do wiadomości uczestników na co najmniej 7 dni przed przeprowadzeniem testu; d) do 31 marca 2020 r.:
  • ogłoszenie wyników przez Koordynatora Placówki;
  • zgłoszenie Koordynatorowi Powiatowemu uczestników do etapu trzeciego (zwycięzców etapu drugiego).
 3.  Etap trzeci (powiatowy)
  1. 28 kwietnia 2020 r. – test drużynowy;
  2.  do 9 maja 2020 r.:
   •  ogłoszenie wyników na stronie internetowej Koordynatora Powiatowego;
   • ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród i dyplomów (zachęcamy, aby w każdej placówce oraz powiecie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów (dla aktywnych uczestników projektu).

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników: „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”

Zasady uzyskania certyfikatu

 1. Warunkiem otrzymania Certyfikatu Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” w roku szkolnym 2019/2020 jest zrealizowanie zadań obowiązkowych oraz dwóch dodatkowych, wybranych spośród wymienionych w punkcie VII  regulaminu.
 2. Zadania powinny być zrealizowane: od 1 września 2019 r. do 17 kwietnia 2020 r.

Terminarz

 1. Projekt przeprowadzony zostanie w okresie od 25 listopada 2019 r. do 17 kwietnia 2020 r.
 2. Rejestracja placówek: od 25 listopada 2019r. do 10 stycznia 2020 r.
 3. Składanie sprawozdań i dostarczanie dokumentacji do 17 kwietnia 2020 r.
 4. Podsumowanie projektu wraz z wręczeniem Certyfikatów i prezentacją działań nastąpi w maju lub w czerwcu 2020 r. Miejsce i termin ustala Koordynator Wojewódzki. Placówki zostaną powiadomione przez Koordynatora o miejscu i terminie uroczystości pocztą elektroniczną.