Adresaci i cele konkursu

Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów klas 1 – 8 szkół podstawowych (klasy 1 – 4 i 5 – 8). Jest on dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Cele projektu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie:

 • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 • tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju;
 • wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych;
 • promocja klasyki literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych;
 • rozpowszechnianie i odświeżanie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników;
 • aktywizacja grupy docelowej poprzez możliwość wyboru tytułów książek konkursowych;
 • integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne oraz wspólne działania podczas finału -"Wielka Zabawa Rodzinna";
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii do promocji czytelnictwa (strona www, serwery bazodanowe);
 • promocja nowości wydawniczych, krajowej literatury współczesnej oraz współpraca ze środowiskiem wydawców i pisarzy;
 • promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie;
 •  promocja systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i intensywnej pracy z tekstem wśród uczniów szkół podstawowych.

Organizatorzy

 • Komitet organizacyjny: Stowarzyszenie „Wielka Liga”, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach; 
 • Współorganizatorzy: doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach; koordynatorzy wojewódzcy i powiatowi.

Województwo podlaskie 

 1. Instytucja koordynująca - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok, tel: 85 732 73 23
 2. Koordynator wojewódzki  - Olga Topolewska; email: podlaskie@wielka-liga.pl 
 3. Koordynatorzy powiatowi:

Strona www 

Organizator główny -  https://wielka-liga.pl/