Aktualności

Mamy nowych przyjaciół!

Lekcja jest skierowana do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolne, przeznaczona jest dla  dzieci ze starszych grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-II szkoły podstawowej.
Celem jest wsparcie rozwoju spójności grupy, do której dołączają nowe osoby oraz wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami.
Zajęcia będą przeprowadzone na podstawie bajki terapeutycznej „Ola, Borys i nowi przyjaciele”.

Kontakt:  

Alicja Juszkiewicz  alicja.juszkiewicz@cen.bialystok.edu.pl  
tel. 85 7327323