Aktualności

Galeria Na Złotej: Efemeryczność - wystawa fotografii Ewy Iwony Nowik, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

Poszukiwanie słów i obrazów, chwil i momentów, które warto zatrzymać

Ewa Iwona Nowik

- urodzona w 1966 roku w Szczecinie, nauczyciel-bibliotekarz, od ponad 30 lat popularyzatorka wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa, literatury, czytelnictwa, sztuki, działalności kulturotwórczej bibliotek, od 10 lat dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach.  Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie kierunku    Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa specjalność Biblioterapia.

Literatura, biblioteki, czytelnictwo i szeroko pojmowana sztuka znajdują się w kręgu jej zainteresowania i działalności. Książki i natura stanowiły i stanowią inspirację do podejmowania różnorodnych działań związanych z popularyzowaniem czytelnictwa, sztuki oraz rozwoju osobistego. Poezja i obrazy znanych malarzy, szczególnie impresjonistów i naturalistów wywarły ogromny wpływ na rozbudzenie wrażliwości i emocjonalności.

Młodzieńcze zainteresowanie poezją, naturą i fotografią powraca w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Słowa i obrazy pojawiają się jakby znikąd, jak spotykani ludzie, otwierają kolejne drzwi, pozwalają dzielić się uczuciem, pięknem, wrażliwością.

W fotografii świadomie poszukuje niejednoznaczności, zaskoczenia, emocji czy wreszcie piękna do utrwalenia, zatrzymania. Za pomocą zdjęć stara się pokazać, że obrazy mogą być malowane także aparatem, że czasami potrzeba spojrzeć na ludzi i otaczającą przyrodę z innej perspektywy, zauważyć niezauważalne. Poezja i zdjęcia uzupełniają się, przenikają, wzajemnie inspirują, oddziałują, poruszają, pozostają. Słowo i moment  zatrzymania danego obrazu są ulotne, niepowtarzalne, jak życie – kruche, efemeryczne, i bardzo skondensowane.

Kilka słów – cały wiersz.

Kilka chwil – całe życie.

Jedno spojrzenie – jedna fotografia.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy wirtualnej

Termin wystawy: 15 maja - 30 czerwca 2023r.

Zapraszamy!