Aktualności

Patroni Roku 2024

#Biblioteka 2024-01-03

Sejm postanowił, że rok 2024 będzie miał następujących patronów: Marka Hłaskę, Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, Kazimierza Wierzyńskiego, Melchiora Wańkowicza, Rodzinę Ulmów, Zygmunta Miłkowskiego, Polskich Olimpijczyków.  Zob. Uchwała Sejmu

Senat podjął uchwały o ustanowieniu roku 2024 rokiem: Edukacji Ekonomicznej, Władysława Zamoyskiego, Witolda Gombrowicza oraz Czesława Miłosza. Zob. Uchwała Senatu

Zapraszamy do skorzystania z dostępnej w naszej bibliotece literatury dot. Patronów Roku.