Aktualności

Galeria Na Złotej: Z naszej perspektywy

Z naszej perspektywy. Architektura sakralna Hajnówki i okolic w oczach uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce.

Autorami prac są uczestnicy koła plastycznego działającego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce. Koło zapoczątkowało działalność w 2022 roku w bibliotece szkolnej. Mimo krótkiego czasu istnienia uczestnicy mają na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Nasze kółko specjalizuje się w technice opartej na monotypii i pastelu olejnym. Szczególny nacisk kładziony jest na ekspresję koloru, dobrą kompozycję i samorealizację uczniów.

Tematem wystawy jest architektura sakralna najbliższej okolicy Hajnówki. Uczniowie w bardzo indywidualny i subiektywny sposób pokazali piękno okolicznych cerkiewek i kościółków. Przygotowanie wystawy pochłonęło wiele tygodni twórczego wysiłku, dzięki temu teraz możemy cieszyć się harmonią barw, ekspresją linii i zaskakującą kompozycją.

 

Obrazy powstały pod artystyczną opieką Daniela Gromackiego. Dzięki uprzejmości dyrekcji możliwa była oprawa prac, co daje poczucie ważności trudu włożonego przez dzieci w prace.

Termin wystawy: marzec-kwiecień 2024