Aktualności

Literatura dostępna w zbiorach IBUKa - warta zauważenia

 

Jak Jeść by Zdrowo Żyć. Wydanie II / Robert Jarząbkiewicz

W dzisiejszych czasach, kiedy śmieciowe jedzenie bierze górę, a faszerowane chemią produkty przeważają na sklepowych półkach nasza świadomość wzrasta. Książka „Jak Jeść by Zdrowo Żyć“ propaguje rozsądne odejście do odżywiania, bez drastycznych zmian czy ograniczeń.. Dieta, zaproponowana przez autora, uwzględnia mięso, nabiał, produkty zbożowe, wokół których ostatnio powstało wiele mitów i wyolbrzymionych problemów. Zachowanie rozsądku to podstawa w podejmowaniu mądrych wyborów żywieniowych.
Zamieszczona w książce dieta powinna stać się podstawowym kierunkowskazem sposobu odżywiania w większości domów. Nie wymaga ona radykalnych zmian w sposobie przygotowywania posiłków i dobierania składników, ale została przez autora w pełni uzasadniona za pomocą zamieszczonych obliczeń.
Książka przyda się osobom poszukującym sposobu na zdrowe odchudzanie oraz dla wszystkich zainteresowanych zdrowym trybem życia.

Zapraszamy do lektury!

Książka dostępna w IBUK Libra

 

Uzależnienia behawioralne / Iwona Grzegorzewska i Lidia Cierpiałkowska. - Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Uzależnienia behawioralne to termin opisujący zaburzenia polegające na nadmiernym angażowaniu się w określoną aktywność, które skutkują negatywnymi konsekwencjami w różnych obszarach życia człowieka (pracoholi­zm, patologiczne uprawianie hazardu, seksoholizm czy uzależnienie od opalania się lub aktywności fizycznej).  Podatność na uzależnienia behawioralne zależy od wielu różnych czynników. Wśród cech psychologicznych sprzyjających temu uzależnieniu wymienia się najczęściej potrzebę stymulacji powodującą ciągłe poszukiwanie nowych, ekscytujących doznań, deficyty umiejętności społecznych oraz tendencje do przeżywania negatywnych emocji i brak umiejętności radzenia sobie z nimiNajbardziej podatni na uzależnienia behawioralne są ludzie z osobowością impulsywno - agresywną charakteryzujący się nadpobudliwością, dużą labilnością emocjonalną oraz tendencją do podejmowania zachowań ryzykownych oraz osobowości lękowo - depresyjne ze skłonnością do przeżywania smutku i lękuJednak biologiczne czy indywidualne predyspozycje psychiczne nie determinują w pełni rozwoju uzależnienia, ponieważ wpływ na rozwój człowieka ma też szereg czynników środowiskowych chroniących lub potęgujących ryzyko. 
Autorki omówiły kontrowersje związane z pojęciem “uzależnienia behawioralne”, ich kryteria diagnostyczne oraz współwystępowalność z innymi zaburzeniami psychicznymi. Dokładnie opisały modele biologicznych i psychologicznych mechanizmów oraz przyczyn uzależnień behawioralnych. Wiele miejsca poświęciły terapii uzależnień i ograniczeniu szkód, jakie powodują zachowania nałogowe w różnych obszarach życia uzależnionej osoby.
Pozycja niezwykle interesująca. Jest przykładem wieloaspektowego spojrzenia na istotny społecznie problem związany z patologicznymi przejawami uzależnień behawioralnych. Jest pozycją cenną nie tylko dla teoretyków, ale i praktyków zajmujących się na co dzień wychowaniem i kształceniem młodego pokolenia. Warto zatem polecić tę publikację ze względu na jej merytoryczne, wychowawcze i edukacyjne walory. 

Zapraszamy do lektury!

Książka dostępna w IBUK Libra

 

Kiedy trauma innych staje się własną.  Negatywne i pozytywne konsekwencje pomagania osobom po doświadczeniach traumatycznych / Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński.-  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020

Trudno nie zgodzić się z tezą, że personel medyczny- lekarze, ratownicy medyczni, osoby mające bezpośredni kontakt z chorymi i cierpiącymi z powodu różnych dolegliwości są w znaczymy stopniu narażeni na występowanie negatywnych konsekwencji wtórnej ekspozycji na traumę. Zaleca się im podjęcie działań chroniących. Optymizm, nadzieja , duchowość, umiejętność redukowania napięcia psychicznego przez różnego rodzaju formy aktywności (fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, estetycznej) odgrywają tutaj dużą rolę. Negatywne skutki pośredniej ekspozycji na traumę najczęściej przyjmują postać zaburzeń po wtórnym stresie traumatycznym i są podobne do objawów PTSD, ujawnianych przez ofiary traumy. Z drugiej jednak strony praca polegająca na pomaganiu osobom po doświadczeniach traumatycznych może być również źródłem zmian pozytywnych, przejawiających się w postaci tzw. zastępczego wzrostu po traumie. Te pozytywne zmiany obejmują m. in. większe zaufanie do siebie, stawianie sobie nowych wyzwań czy wzrost kompetencji zawodowych. Książka skierowana jest do szerokiego grona osób zajmujących się zawodowo pomaganiem ofiarom traumy, a także dla badaczy zainteresowanych problematyką stresu zawodowego i traumatycznego. Może również stanowić źródło wiedzy dla studentów, przede wszystkim kierunku psychologii i medycyny. Książka może być też wsparciem dla osób towarzyszących ofiarom traumy i wspierających je, w tym opiekunów osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych.

Zapraszamy do lektury!

Książka dostępna w IBUK Libra

 

Małe kobietki / Louisa May Alcott. - Wydawnictwo MG, 2020

Bohaterkami powieści “Małe kobietki” Louisy May Alcott są cztery siostry March, MegJoBeth oraz Amypochodzące z niezbyt zamożnej rodziny i mieszkające w Ameryce w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Podczas nieobecności ojca, który bierze udział w wojnie secesyjnej, opiekę nad córkami sprawuje matka. Pomimo biedy, dziewczyny potrafią czerpać z życia pełnymi garściami. Na kartach powieści czytelnicy odnajdą opisy niezliczonych przygód bohaterek, ich codzienne życie oraz mniej i bardziej poważne dramaty życiowe i romanse. Każda z dziewczyn jest inna, każda posiada zupełnie inne cechy charakteru, dzięki czemu czytelnik na pewno znajdzie postać, która przypadnie mu do gustu i wzbudzi jego sympatię.  
Mimo, że pierwsze wydanie powieści Małe kobietki miało miejsce w 1868 roku i bardzo dużo się od tej pory zmieniło, szczególnie w sferze kanonu zachowania i postępowania młodych dziewczyn (czasami wręcz trudno powstrzymać uśmiech czytając rozterki i dylematy bohaterek) to jednak autorka zawarła w utworze wiele mądrości, które  aktualne do dziś. Ciekawostką jest też fakt, że powieść amerykańskiej pisarki nosi znamiona autobiografii. Autorka przelała na papier własne doświadczenia i wspomnienia z młodości. 
“Małe kobietki” to niewątpliwie ważna pozycja w dziejach literatury i bardzo przyjemna i odstresowująca lektura.

Zapraszamy do lektury! 

Książka dostępna w IBUK Libra

 

Komunikacja w społeczeństwie sieci: technologia, bezpieczeństwo i zmiana społeczna  / Mikołaj Jacek Łuczak. - Poznań: Silva Rerum, 2019

Książka „Komunikacja w społeczeństwie sieci” autorstwa Mikołaja Jacka Łuczaka bada zjawiska, które doprowadziły do powstania tzw. społeczeństwa informacyjnego. Zagadnienia omawiane w publikacji mają charakter interdyscyplinarny. Autor porusza kwestie technologizacji procesów komunikacyjnych  w kontekście socjologicznym, nauki o bezpieczeństwie czy antropologii. Odwołuje się do określeń współczesnego społeczeństwa jako do społeczeństwa wiedzy, profesjonalnych kompetencji, dynamicznego, ale równocześnie takiego, które poszukuje informacyjnego bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo zaś może nam dać jedynie wiedza na temat współczesnego systemu społeczno-technologicznego oraz organizujących go procesów komunikacyjnych. Zapraszamy więc do lektury!

Zapraszamy do lektury! 

Książka dostępna w IBUK Libra

 

Pisać. Rozmowy o książkach” / pod redakcją Ewy Tenderenda-Ożóg. - Biblioteka Słów, 2020

Publikacja „Pisać. Rozmowy o książkach” pod redakcją Ewy Tenderenda-Ożóg daje czytelnikowi możliwość zapoznania się z wieloma książkami, jakie w ostatnim czasie pojawiły się na polskim rynku wydawniczym. Pozycja zawiera siedemdziesiąt rozmów z autorami książek o różnej tematyce (proza, reportaż, literatura dziecięca). Niektóre rozmowy dotyczą tytułów, które znalazły się na listach bestsellerów, inne znów przybliżają utwory mniej znane, ale również warte przeczytania. Autorzy opowiadają o swojej twórczości, wenie i warsztacie literackim. Publikacja jest szansą, by zapoznać się z zarysem omawianych książek i mieć szansę na przeczytanie pozycji, które naprawdę nas zaintrygowały.

Zapraszamy do lektury! 

Książka dostępna w IBUK Libra

 

Lektury w ręku nauczyciela : perspektywa polska i zagraniczna / redakcja Anna Janus-Sitarz ; współpraca redakcyjna Marianna Szumal. - "Universitas", 2019

Jak uczyć literatury, jakie utwory warto czytać na lekcjach aby wzbudzały emocje uczniów i inspirowały ich do kreatywnego myślenia? Jak pokonać niechęć uczniów do czytania lektur? Grono wybitnych badaczy, nauczycieli języka polskiego oraz kandydatów do tego zawodu poszukuje inspiracji i nowych metod czytania aby przezwyciężyć obojętność uczniów wobec lektur. Zauważają potrzebę nowego odczytania tekstów z kanonu lektur i zwrócenia uwagi na preferencje i potrzeby czytelnicze młodzieży. Publikacja
zakłada, że polonista potrafi zdjąć patynę ze „szkolnej lektury” i przedstawić ją w atrakcyjny sposób.
Książka jest dostępna w czytelni online Ibuk Libra oraz w zbiorach biblioteki pedagogicznej.

Zapraszamy do lektury! 

Książka dostępna w IBUK Libra

 

Etyka zawodu psychologa: wydanie nowe / Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska. - Wydanie drugie, zmienione. - Warszawa: PWN, 2019 

Psychologia jako profesja i jako dyscyplina naukowa należy do tych dziedzin ludzkiej aktywności,  
w których centrum zainteresowania i działań jest człowiek. Etyka zawodowa to przede wszystkim zestaw spisanych norm, które udzielają odpowiedzi na kwestie odnoszące się do ich uszanowania i respektowania przez przedstawicieli poszczególnych zawodów. Etyka zawodu psychologa, tak jak w każdej innej profesji, jest elementem priorytetowym dla każdego szanującego się profesjonalisty. 
Etyka zawodu psychologawydanie nowe to poszerzony i zaktualizowany podręcznik porządkujący wiedzę z zakresu etycznych aspektów działalności psychologa.  Autorzy omówili standardy postępowania wobec osób badanych, etyczne aspekty najbardziej kontrowersyjnych eksperymentów w historii psychologii oraz powinności psychologa jako członka społeczności naukowej. W podręczniku zawarto informacje na temat standardów prowadzenia diagnozy, ochrony dokumentacji i stosowania testów psychologicznych oraz formułowania opinii i orzeczeń. W dodatkowej części podręcznika przedstawiono pierwsze w Polsce opracowanie prezentujące opisy przypadków naruszenia przez psychologów standardów etycznych, które pochodzą z wieloletniej praktyki psychologicznej autorek.  Opracowane teksty są przydatne nie tylko studentom i doktorantom, lecz także psychologom-profesjonalistom, którzy w swojej praktyce napotykają problemy wymagające rozstrzygnięć natury etycznej.   

Zapraszamy do lektury! 

Książka dostępna w IBUK Libra

 

Psychologia kliniczna / red. CierpiałkowskaHelena Sęk. - PWN, 2016

Książka "Psychologia kliniczna" Lidii Cierpiałkowskiej oraz Heleny Sęk jest nowoczesnym podręcznikiem, opartym na najnowszej wiedzy psychologicznej. Zawarte w nim treści przedstawiono w sposób wyczerpujący i klarowny. Zawiera podstawową wiedzę na temat definicji orientacji, modeli i kierunków rozwoju psychologii klinicznej, charakterystykę koncepcji teoretycznych i sposobów ujmowania zdrowia. Przedstawia zależności między psychopatologią, klasyfikacjami zaburzeń a psychologią kliniczną. Omawia wieloaspektowość klinicznej diagnozy psychologicznej. Opisuje modele diagnozy, postępowanie diagnostyczne psychologa klinicznego, stosowane w diagnozie klinicznej metody oraz czynniki warunkujące jakość tej diagnozy. Przestawia wiedzę psychologiczną i wyniki badań nad wybranymi grupami zaburzeń psychicznych zawartych w aktualnie funkcjonujących systemach klasyfikacyjnych. Teksty podręcznika są adresowane przede wszystkim do studentów psychologii, ale także do psychologów doskonalących swoją wiedzę i kompetencje w toku studiów podyplomowych i kształceniu specjalistycznym. 
Książka otrzymała nagrodę w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką w Roku 2017. 

Zapraszamy do lektury! 

Książka dostępna w IBUK Libra

 

Miłość bez motyli / Anna Ryng. - Wydawnictwo Borgis, 2019

Czy pomaganie innym może być bezinteresowne? Niektórzy zanim jednak odkryją swoje powołanie, sami muszą przejść przez piekło codzienności, bo dzięki temu stają się silniejsi i lepiej rozumieją potrzeby innych. Autorka od ponad dwudziestu lat pomaga ofiarom przemocy oraz osobom uzależnionym i współuzależnionym, a także ich rodzinom. Dziś uczy nas, że nigdy nie powinniśmy się poddawać, walcząc o dobro swoje i innych. I że warto kochać, nawet jeśli to uczucie dalekie jest od przysłowiowych motyli.
"Jest to książka o mnie i o tych, które chciały kochać i być kochane. Niestety, człowiek nie lustro i się go nie przejrzy. Pokochały damskich bokserów, mężczyzn w białych kołnierzykach, mundurowych. Pokochały sprawców najokrutniejszych form przemocy domowej. Jest to książka dla tych, którzy obecnie wciąż doświadczają przemocy domowej - by ta lektura dodała im siły, wiary i nadziei na lepsze, normalniejsze jutro. To książka również dla tych, którzy są biernymi świadkami przemocy. Robią wszystko, by nie zareagować. Nie widzą, nie słyszą, nie czują. Może właśnie zawarte w książce historie pozwolą im spojrzeć ludzkim okiem na problem przemocy u swoich sąsiadów zza ściany" (fragment książki).

Zapraszamy do lektury! 

Książka dostępna w IBUK Libra

 

Cyfrowe dzieci : Zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper. - 2017 

Monografia wieloautorska "Cyfrowe dzieci" pokazuje szeroki wachlarz obrazów dzieci, społeczeństwa i edukacji wraz z próbą ich przeanalizowania z różnych perspektyw teoretycznych i empirycznych. W publikacji podkreślane są globalne i lokalne oblicza rozwoju dziecka, jego relacji z otoczeniem społecznym (swoistej przestrzeni edukacyjnej), jak również współczesne przemiany teorii i praktyki edukacyjnej (w poszczególnych rozdziałach prezentowana jest edukacja jako dziedzina zabezpieczania potrzeb społeczeństwa – jako całości, oraz jako sfera zaspakajania specyficznych potrzeb indywidualnych). Można odnieść wrażenie, że szczególnym zamiarem i istotną perspektywą teoretyczno-empiryczną (uwidaczniająca się również w układzie książki) jest ta, którą określić można jako społeczno-aksjologiczną. dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski .
Cyberprzestrzeń to nowe środowisko tworzone przez najnowsze media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne, które z wielką dynamiką wkracza i zmienia życie każdego człowieka - zwłaszcza młodego pokolenia. Dlatego też, tak ważne jest by pojawiały się globalne, regionalne, lokalne, środowiskowe oraz jednostkowe obszary działalności wychowawczej, a także w sferze naukowej, społecznej i edukacyjnej. Korzystając coraz częściej z przestrzeni cyfrowej oraz środowiska mediów, nie zawsze mamy świadomość nowych zagrożeń, których skutki odczuwany w rzeczywistości realnej. Książka “Cyfrowe dzieci: zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy” odnosi się do interdyscyplinarnych i wielowymiarowych problemów związanych z rzeczywistością wirtualną, traktując je, jako wyzwania dla nauk i subdyscyplin naukowych oraz refleksji dla działalności wychowawczej. 

Zapraszamy do lektury! 

Książka dostępna w IBUK Libra

 

Dwóch papieży Anthony McCarten, Jan Wąsiński, Maria Jaszczurowska. - Wydawnictwo Marginesy, 2019 

Kulisy najbardziej dramatycznego dojścia do władzy ostatnich dwóch tysiącleci.  
11 lutego 2013 roku po ośmiu latach pontyfikatu Benedykt XVI, najbardziej tradycjonalistyczny papież współczesności, obwieścił światu swoją rezygnację ze stanowiska, jednocześnie zachowując dożywotni tytuł papieża seniora. Kilka tygodni później, za zamkniętymi drzwiami Kaplicy Sykstyńskiej zgromadzili się kardynałowie, by wybrać nowego przywódcę dla ponad miliarda wiernych: nowym papieżem został Jorge Bergoglio, charyzmatyczny Argentyńczyk, który przyjął imię Franciszek. Po raz pierwszy od 1415 roku świat miał dwóch żyjących papieży. 
Książka zawiera wiele wątków biograficznych z życia Franciszka, jak i Benedykta. Autor zaczyna od dzieciństwa każdego z nich, opowiadając o szczególnych dla nich wydarzeniach; nierzadko bardzo bolesnych. Pisze o chwilach, które obu z tych mężczyzn ukształtowały i miały wpływ na ich charaktery. Czy jednak Anthony McCarten, amerykański scenarzysta, pisze jedynie o dwóch różnych papieżach? Niezupełnie. Jego publikacja dotyczy Kościoła, który znajduje się w trudnych czasach kryzysu.  Dzieło Anthony’ego McCartena to istna kopalnia wiedzy o Watykanie, jak i regułach katolickich. 

Zapraszamy do lektury! 

Książka dostępna w IBUK Libra

Ginczanka Nie upilnuje mnie nikt Izolda Kiec. - Wydawnictwo Marginesy, 2020 

 Ginczanka. Nie upilnuje mnie nikt” Izoldy Kiec to biograficzna książka poświęcona pochodzącej z Wołynia Zuzannie Ginczance, wybitnej poetce dwudziestolecia międzywojennego, przyjaciółce Tuwima i Gombrowicza. Powszechnie podziwiana, stała się legendą przedwojennej Warszawy. Jej talent nie zdążył w pełni się rozwinąć - jesienią lub zimą 1944 roku aresztowało ją gestapo. Została rozstrzelana na dziedzińcu więzienia przy Montelupich, zaledwie kilka tygodni przed wejściem do Krakowa Armii Czerwonej. 
Autorka, wnikliwa badaczka twórczości Ginczanki, korzysta z ogromnej liczby źródeł pisanych i ikonograficznych, zbiera i weryfikuje dotychczasowe informacje na temat poetki oraz uzupełnia je o niepublikowane wcześniej relacje jej znajomych, a także fakty zgromadzone podczas poszukiwań w archiwach.  
Portrety poetki i jej twórczości, autorka książki „Ginczanka. Nie upilnuje mnie nikt” wpisuje w tło czasów i miejsc: publikuje fotografie oddające realia i klimat epoki, dokumenty dotyczące samej poetki i bliskich jej osób oraz unikatowe, nieznane dotąd portrety Ginczanki. Odpowiedzi na pytania o osobowość i o tajemnice Ginczanki biografistka szuka także w jej wierszach oraz w szczątkowo zachowanej korespondencji. 

Zapraszamy do lektury! 

Książka dostępna w IBUK Libra

Tischner Podróż / Witold Bereś, Artur Więcek. - Wydawnictwo Wielka Litera, 2019 

Biografia legendarnego księdza i filozofa Józefa Tischnera, uzupełniona o nieznane kazania i nowe informacje na temat kontaktów ze służbami.  Mimo braku czasu zawsze znajdował go dla każdego. Jak to robił? Jakim był człowiekiem? Czym były dlań dom i ukochane góry, bez których nie powstałaby słynna „Filozofia po góralsku”? Dlaczego tak ważne były dla niego dzieci, dla których celebrował specjalne msze? Dlaczego w Radiu Maryja mówiono o nim „tak zwany ksiądz Tischner”? Czym była przyjaźń z Karolem Wojtyłą? Co dziś powiedziałby nam Tischner?  Artur Więcek i Witold Bereś w książce “Tischner. Podróż” obok wypowiedzi samego duchownego i nowych nieznanych dotąd informacji z jego życia, zebrali wypowiedzi wybitnych osobistości polskiego życia publicznego, które znały księdza Józefa Tischnera. Są wśród nich ksiądz Adam Boniecki, Krzysztof Kozłowski, biskup Tadeusz Pieronek, Tadeusz Mazowiecki, kardynał Stanisław Dziwisz, Lech Wałęsa, Józefa Hennelowa, Adam Michnik, Jacek Żakowski, Piotr Mucharski i wiele innych. Ich opowieści kreślą swoistą biografię jednego z najciekawszych polskich intelektualistów XX wieku, a w tle życia księdza snują rozważania o losach Polski drugiej połowy XX wieku. To książka o życiu, ludziach i Polsce ostatnich kilkudziesięciu lat, od której nie sposób się oderwać. Prosta i mądra, dowcipna, a jednocześnie poważna. 

Zapraszamy do lektury! 

Książka dostępna w IBUK Libra

Do zobaczenia w piekle. Kresowa apokalipsa: reportaże Wojciech Pestka. - Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2019 

Książka Wojciecha Pestki to zbiór reportaży o mieszkańcach wschodnich ziem II Rzeczpospolitej – Polakach, Ukraińcach, Żydach, Łotyszach, Białorusinach - skazanych na piekło wygnania, zmuszonych do wyrzeczenia się języka i wiary w imię absurdalnych, zbrodniczych idei. Doświadczenie totalitaryzmu: hitlerowskiego i komunistycznego, w sposób tragiczny odcisnęło się na ich życiu niezależnie od narodowości i wyznania. Część z nich pomimo wojennej zawieruchy wróciła na dawne ziemie, mimo iż nie leżały one już w granicach RP. Inni zmuszeni byli na zawsze je opuścić i tylko wspominają dawne życie i okoliczności, które przyczyniły się do ich emigracji.  Wśród bohaterów książki jest m.in. Alfred Schreyer z Drohobycza – wychowanek Brunona Schulza, Irena Sandecka z Krzemieńca – ucząca potajemnie dzieci języka polskiego, Stanisław Vincenz – miłośnik i znawca Huculszczyzny i Pokucia, ks. Ludwik Rutyna, który przeżył napady ukraińskich nacjonalistów, „repatriację” i po rozpadzie ZSRR wrócił do rodzinnego Buczacza, Knuts Skujenieks – jeden z najwybitniejszych poetów łotewskich...  
Autor bardzo sprawnie przekształca swoje wywiady, rozmowy i podróże w spójny ciąg narracyjny, w opowieść z pogranicza reportażu, literatury faktu i prozy. Barwny język i zmitologizowanie dawnych kresów powodują, że książkę tę czyta się niczym bajeczną, choć okrutną opowieść ze świata, który nigdy nie istniał. 

Zapraszamy do lektury! 

Książka dostępna w IBUK Libra

Baśnie terapeutyczne dla młodzieży i dorosłych / Jadwiga Glińska. - Warszawa: Wydawnictwo e-bookowo 2019 

Książka jest przeznaczona dla terapeutów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień do wykorzystania w pracy terapeutycznej oraz dla wszystkich tych osób, które są skłonne do refleksji, chcą być bardziej optymistami, znaleźć inspirację do rozwiązywania codziennych trudności, dążą do głębszego uświadomienia źródeł poczucia własnej wartości. Zawarte w książce baśnie terapeutyczne stanowią przyczynek do autoterapii oraz zachętę do tworzenia własnych baśni terapeutycznych. 
Książka składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej części Autorka wyjaśnia czym jest baśń terapeutyczna, jakie ma zastosowanie, w jaki sposób można z niej korzystać dla rozwiązywania problemów w życiu młodzieńczym i dorosłym. Druga część zawiera 16 baśni o tytułach takich m.in., jak: Gabrielle; Co było minęło; Prawdziwy skarb; O kamieniarzu marzycielu; Wielki uczony; Nigdy nie jesteś sam; Tu wróżka, w czym mogę pomóc, Zimowa baśń. 
Książka opatrzona jest Wstępem, Zakończeniem, Posłowiem, Bibliografią i Aneksem, w którym zawarte są niezmiernie ciekawe dobre rady dla wybranych grup, w tym m.in.: dla kobiet, dziewcząt, uczennic, szefa, pracownika, męża, ojca, matki, seniorów.

 Książka dostępna w IBUK Libra