Aktualności

Nowa akcja czytelnicza "Czytanie ma głos"

Organizatorzy

Organizatorami akcji jest Biblioteka Pedagogiczna CEN w Białymstoku i białostocki oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Współorganizatorami będą nauczyciele bibliotekarze szkolni, którzy włączą do głośnego czytania dyrektorów, wychowawców klas i pracowników szkoły.

Cele akcji

Celem akcji jest zachęcenie do głośnego czytania dzieciom, rozwijanie zainteresowań czytelniczych  klasyką literacką oraz promowanie  literatury na wolnych licencjach dostępnej na portalu „Wolne Lektury”.

Co czytamy ?

Każdego roku  z portalu "Wolne Lektury" będą wybierane dwa nazwiska pisarzy. W tym roku  - Joanna Papuzińska  (klasy I - III) i Henryk Sienkiewicz (klasy IV - VI).

Adresaci

Uczniowie szkół podstawowych Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielska podlaskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego.

Harmonogram

 Inauguracja online -  29.09.2021 r. (w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania).  Odczytane zostaną  utwory:

W dniach 1-30  października utwory literackie powyższych autorów będą czytane w szkołach.

DO POBRANIA

Nagrania filmowe

Prosimy o  skopiowanie poniższych linków do filmów,  wyświetlenie ich w dniu 29 września uczniom w klasach oraz  zamieszczenie (wraz z materiałami promocyjnymi) na stronach internetowych (profilach Fb, blogach) szkół lub bibliotek.

Czytanie tekstu Joanny Papuzińskiej 
Czyta Patryk Ołdziejewski, aktor Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w  Białymstoku.  Słowo wstępne - Anna Kondracka, prezes białostockiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Czytanie tekstu Henryka Sienkiewicza
Czyta Ryszard Chodyniecki, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w  Białymstoku.  Słowo wstępne - Anna Kondracka, prezes białostockiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Materiały promocyjne do pobrania poniżej.

Załączniki