Lekturowy zawrót głowy

Poniżej prezentujemy opracowania lektur szkolnych. Znajdują się tu scenariusze, opracowania, filmy czy pomysły metodyczne.  
Jeśli nie ma lektury, która Cię interesuje, napisz do nas, postaramy się uzupełnić.
Zachęcamy do korzystania.

 

 

 

Lektury w klasach VII-VIII

>>>Balladyna, Juliusz Słowacki  

Scenariusze:

 1. "Balladyna" i e-maile / Beata Surdej // Język Polski w Szkole-Gimnazjum . - 2010/2011, nr 1, s. 68-77
 2. Czas na polski : poradnik metodyczny dla nauczycieli : gimnazjum : klasa II / Izabela Muszyńska, Joanna Grzymała.- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2006. (BW 168268)
 3. Twarz czy maska? : oceniamy postępowanie Balladyny (scenariusz lekcji w klasie VI) / Katarzyna Wrembel // Język Polski w Szkole dla IV-VI . - 2009/2010, nr 2, s. 73-76
 4. Wiedza o dramacie w klasie VII : propozycje lekcji poświęconych "Balladynie" J. Słowackiego / Mirosława Góralczyk // Język Polski w Szkole IV-VIII. - 1982/1983, z. 4, s. 120-125
 5. Wiedza o dramacie w klasie VII : propozycje lekcji poświęconych "Balladynie" J. Słowackiego / Mirosława Góralczyk // Język Polski w Szkole IV-VIII. - 1982/1983, z. 4, s. 120-125

Opracowania i karty pracy:

 1. "Gorzkie dzieło" Juliusza Słowckiego - "Balladyna" / Julian Maślanka / W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy.- Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. S. 126-145 (BW 118858, 118859, 118860, 118861, 122277)
 2. Lektury gimnazjalne inaczej : literatura polska XVI-XIX wieku / Iwona Chojecka [et al.].- Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013 (BW 169796)
 3. Lekturowe karty pracy : język polski : 1-3 gimnazjum / Ewa Horwath.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008 (BW 169794)
 4. Marzenia o szczęściu czyli o "Balladynie" Juliusza Słowackiego / Anna Kurska // Język Polski w Szkole-Gimnazjum / 2001/2002, nr 4, s. 21-30
 5. W Roku Słowackiego - "Balladyna" jako lektura szkolna / Edyta Bukowska // Język Polski w Szkole-Gimnazjum . - 2009/2010, nr 1, s. 9-24
 6. Quiz ze znajomości lektury

 

>>> Igrzyska śmierci, Suzanne Collins

Scenariusze:

 1. Marzenia nastolatków a brutalna rzeczywistość : (S. Collins "W pierścieniu ognia") / Ewa Grodecka // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2013/2014, nr 4, s. 60-68
 2. W oczekiwaniu na "Kosogłosa" : cykl zajęć / Agnieszka Popiel // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 10, s. 16-20 ; cz. 2: nr 11, s. 10-13 ; cz. 3: nr 12, s. 18-21

Opracowania i karty pracy:

 1. "Harry Potter", "Igrzyska śmierci" i rzeczywistość : dwie opowieści o kulturze popularnej i przemocy / Maciej Skowera // W: W kręgu baśni i fantastyki : studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowej / Weronika Kostecka i Maciej Skowera.- Warszawa 2017.- s. 211-226 (BW 175644)
 2. " Igrzyska śmierci" Suzanne Collins wkraczają na szkolne salony / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2017/2018, nr 1, s. 100 - 109
 3. "Poskromić płomienie": opowieść Katniss Everdeen : zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 2) / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 70-80
 4. "Ptasia husaria": opowieść Katniss Everdeen : zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 3) / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 81-91
 5. "Uśmiech na arenie": opowieść Katniss Everdeen : zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 1) / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 59-69

 

>>>Kamienie na szaniec, Aleksander Kamiński

Scenariusze:

 1. Alek, Rudy i Zośka - niezapomniani bohaterowie / Beata Surdej // Język Polski w Szkole-Gimnazjum - 2012/2013, nr 4, s. 68-82
 2. Braterstwo, samodoskonalenie i służba ideałami postaci "Kamieni na szaniec". / Danuta Bula // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2016/2017, nr 3, s. 61 - 69
 3. Jednak zostanie po nas ta siła fatalna... / Joanna Tokarewicz // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - .2010, nr 10, s. 33-34
 4. "Kamienie na szaniec" A. Kamińskiego - propozycja opracowania metodycznego / Maciej Ślusarczyk // Język Polski w Szkole IV-VIII. - 1982/1983, z. 3, s. 86-93

Opracowania i karty pracy:

 1. Bohaterowie "Kamieni na szaniec" w świetle dokumentów / wstęp, oprac. i wybór tekstów Tomasz Strzembosz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. (BW 136447)
 2. Jak uczę pisania różnych form wypowiedzi [wywiad] / Edyta Bukowska // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2012/2013, nr 2, s. 78-86
 3. Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego / [oprac. Małgorzata Kamińska].- Toruń : Wydawnictwo Literat, [2009] (BW 171873)
 4. "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego / oprac. Danuta Polańczyk.- [Wyd. 2].- Lublin : "Biblios", 2007.
 5. Kamienie na szaniec, Potop i inne lektury w klasie siódmej / Janina Pelczar.- Poznań : "Mixt", 1997. (BW 141755)
 6. Książka trzech pokoleń ["Kamienie na szaniec"] / W. Pilawska // Motywy. - 1988, nr 19, s. 9
 7. Lekturowe karty pracy : język polski : 1-3 gimnazjum / Ewa Horwath.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. (BW 169794)
 8. Rudy, Alek, Zośka : gawęda o bohaterach "Kamieni na szaniec" / Barbara Wachowicz.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2011. (BW 166668)
 9. Quiz ze znajomości lektury. 

Filmy:

 1. Akcja pod Arsenałem [Film] / reż.Jan Łomnicki.- Warszawa : Best Film, [2010] (ZS Lit. piękna/CD 1567)
 2. Kamienie na szaniec [Film] / reż. Robert Gliński.- Warszawa : Monolith Films : Akces Films, 2014 (ZS Literatura piękna / CD 2656)

 

>>> Latarnik, Henryk Sienkiewicz

 1. Henryk Sienkiewicz - "Latarnik" / Tadeusz Bujnicki// W: Lektury polonistyczne. T. 1, Pozytywizm, Młoda Polska / pod red. S. Grzeszczuka. - Kraków 1998. - S. 5-25. BC 821.161.1(091) A/Z / 142750
 2. Latarnik / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk; [il. Lucjan Ławnicki]. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2008.BW 163162, BW 163163
 3. "Latarnik" Henryka Sienkiewicza - interpretacje / pod red. Tadeusza Bujnickiego i Haliny Bursztyńskiej. - Katowice : UŚ, 1984 .BW 107802
 4. Lektury gimnazjalne inaczej : literatura polska XVI-XIX wieku / Iwona Chojecka [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013 .BW 169796
 5. Ojczyzna w książce zamknięta - o "Latarniku" Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki// W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów 1988. - S. 149-164. BW 126179, BW 126180
 6. Projekt analizy artystyczno-ideowej noweli "Latarnik" / Aniela Świerczyńska// Polonistyka. - 1957, nr 3, s. 34-38
 7. Taka jest książki moc : (sąd nad latarnikiem) : sąd inscenizowany wg noweli H. Sienkiewicza ["Latarnik"] / Stanisław Iłowski. - Warszawa : Towarzystwo Teatru i Muzyki Ludowej, 1946. BC KSK / 1193
 8. Quiz ze znajomości lektury

Scenariusze zajęć:

 1. "Latarnik" Henryka Sienkiewicza - od diagnozy do propozycji ożywienia lektury / Ewa Nowel// Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 7-24
 2. Lekturowe karty pracy : język polski : 1-3 gimnazjum / Ewa Horwath. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.BW 169794
 3. W kręgu nowel H. Sienkiewicza / Maciej Ślusarczyk// Język Polski w Szkole IV-VIII. - 1983/1984, z. 4, s. 41-52

>>>Mały Książę, Antoine de Saint Exupéry  

Scenariusze:

 1. Lektura skłaniająca do stawiania pytań (A. de Saint-Exupery - "Mały książę") / Kazimiera Czaplowa // Język Polski w Szkole IV-VIII. - 1995/1996, z. 3, s. 51-57
 2. O prawdach znanych i zawsze aktualnych - projekt "Mały Książę" / Beata Surdej // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2014/2015, nr 1, s. 90-106
 3. Portret Małego Księcia / Jolanta Pytel // Biblioteka - szkolne centrum informacji . - 2009, nr 1, s. 14
 4. Scenariusz na podstawie baśni "Mały Książę" Antoine de Saint-Exupery'ego / oprac. Anna Kamińska [et al.].- Białystok : Wydawnictwo ZPDN, 1998. (BW 146323, 153117)
 5. Wędrując do krainy kolibra: nowe spojrzenie na "Małego księcia" (cz. 4) / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2015/2016, nr 3, s. 89 - 105

Opracowania i karty pracy:

 1. Antoine de Saint Exupéry : wielki Mały Książę XX wieku / Stacy Schiff ; przeł. Olga Stanisławska.- Warszawa : "Alfa-Wero", 1998. (BW 143070)
 2. Funkcja karty pracy ucznia w planowaniu i podczas lekcji: literackiej, językowej / Edyta Wójcicka // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2013/2014, nr 1, s. 72- 86
 3. Lektury gimnazjalne inaczej : literatura obcojęzyczna / Anna Banasik [et al.].- Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013 (BW 169795)
 4. Mały Książę / Antoine de Saint-Exupéry ; z il. aut. ; przeł. Krystyna Rodowska ; prolog z jęz. hisz. przeł. Dariusz Kuźniak.- Łódź : Galaktyka, 2015 (książka z rozszerzoną rzeczywistością BW 174961)
 5. "Mały Książę" - opowieść o poszukiwaniu prawdy / Wojciech Woźniak // Polonistyka. - 1992, nr 3, s. 154-162
 6. "Mały Książę" - wszystkie drogi prowadzą do ludzi / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2013/2014, nr 2, s. 57-74
 7. Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach IV-VIII : poradnik dla nauczycieli / Maria Gudro-Homicka.- Warszawa : Difin, 2019. (BW 177403, 177404)
 8. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Śladami Małego Księcia / Marcin Kowalski.- Wyd. 3.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. (BW 167063)

Filmy i książka mówiona:

 1. Mały książę [Film] / reż. Stanley Donen. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2005] (USA : Paramaunt Pictures, 1974) (ZS Lit. piękna/Kv 1097 P)
 2. Mały Książę [Film] reż. Mark Osborne.- Warszawa : Kino Świat, [2015] (ZS Filmy dla dzieciCD 2867)
 3. Mały Książę [Książka mówiona] / Antoine de Saint-Exupéry ; przekł. Jan Szwykowski.- Warszawa : Muza, cop. 2015 (ZS KM / CD 3331)

 

>>>Opowieść wigilijna, Karol Dickens

Opracowania

 1. Kolęda prozą czyli Opowieść wigilijna o duchu / Karol Dickens ; tł. [z ang.] Krystyna Tarnowska. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Alfa", 1987. BW 120755, BW 120756
 2. Opowieść wigilijna : [wydanie z opracowaniem] / Karol Dickens ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2004. BW 153419
 3. Opowieść wigilijna : [wydanie z opracowaniem] / Karol Dickens ; przeł. [z ang.] Krystyna Tarnowska ; oprac. Anna Kremiec. - Kraków : "Greg", 2004. BW 153022, BW 153023, BW 153418
 4. "Opowieść wigilijna" Carlesa Dickensa / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblioteka Wysyłkowa", 2006. BW 158613
 5. Quiz ze znajomości lektury

Scenariusze

 1. Na zmiany nigdy nie jest za późno. Karol Dickens, "Opowieść wigilijna" / Beata Surdej.// Język Polski w Gimnazjum. - 2016/2017, nr 1, s. 47 – 80

Filmy

 1. Opowieść wigilijna [Film] = A Christmas carol / reż. Clive Donner ; scen. Roger O. Hirson ; zdj. Tony Imi ; muz. Nick Bicât. - Wersja polska. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2004]. ZS Lit. piękna/Kv 1053 P
 2. Opowieść wigilijna [Film] / reż., scen. Robert Zemeckis ; zdj. Robert Presley ; muz. Alan Silvestri. - Wersja polska. - Warszawa : Galapagos ; Walt Disney Studios Home, cop. 2014. ZS Filmy dla dzieci / CD 3529
 3. Opowieść wigilijna [Film]. - Warszawa : Cass Film, cop. 2011. ZS Lit. dla dzieci/CD 2863

 

>>>Oskar i pani Róża, Eric-Emmanuel Schmitt 

Scenariusze:

 1. Gimnazjalista czyta "Oskara i panią Różę" Erica-Emmanuela Schmitta / Danuta Bula // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2014/2015, nr 2, s. 80-89
 2. Jak rozmawiać o śmierci? : "Oskar i pani Róża" w roli ważnej lektury szkolnej / Edyta Wójcicka // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2013/2014, nr 3, s. 62-73 "Oskar i pani Róża" : propozycja pracy z książką / Grażyna Okroj // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 10, s. 16-17
 3. Oskar na dobry początek / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Szkole-Gimnazjum . - 2010/2011, nr 3, s. 45-57

Opracowania:

 1. Bliżej słowa [Dokument dźwiękowy] : gimnazjum klasa 2.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2009. (ZS Wyp./CD 1544)
 2. Lektury gimnazjalne inaczej : literatura obcojęzyczna / Anna Banasik [et al.- Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013.(BW 169795)

 

>>>Pamiętnik z powstania warszawskiego, Miron Białoszewski  

Opracowania:

 1. Człowiek Miron / Tadeusz Sobolewski.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2012 (BW 168394)
 2. "Pamiętnik z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego / oprac. Danuta Polańczyk.- Lublin : "Biblioteka Wysyłkowa", 2003 (BW 158279)
 3. Poeta , stróż rzeczywistości : o twórczości Mirona Białoszewskiego / Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński.- Poezja polska po 1968 roku / Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.- s.5-15 (BW 147458, 151261, 151262)
 4. Spektakl "Pamiętnik z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego w odbiorze młodzieży / Jerzy Bielunas // Kultura - sztuka - edukacja. T. 2 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa.- Kraków, 2016.- s. 109-117 (BW 174948)
 5. Zaskakujące rezultaty przełamania konwencji (Miron Białoszewski "Pamiętnik z powstania warszawskiego") / Anna Marzec // W: Od Schulza do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej : sugestie dla nauczycieli / Anna Marzec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.- s. 104-112 (BW 123883, 123884,123885)

Filmy i dokumenty dźwiękowe:

 1. Bliżej słowa [Dokument dźwiękowy] : gimnazjum kl 2. / [teksty czytają: Grażyna Marzec-Łukaszewicz, Piotr Adamczyk et al.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2009 (ZS Wyp./CD 1913, ZS Wyp./CD 1544)
 2. Pamiętnik z Powstania Warszawskiego [Film] / reż. Maria Zmarz-Koczanowicz.- Warszawa : Telewizja Polska, 2008 (ZS Literatura piękna / CD 945)
 3. Arkady Fiedler - Dywizjon 303

Scenariusze:

 1. Ci wspaniali mężczyźni na swych stalowych maszynach... : Arkady Fiedler - "Dywizjon 303" [scenariusze cyklu 6 lekcji] / Maciej Ślusarczyk // Język Polski w Szkole IV-VIII. - 1987/1988, z. 3, s. 334-345
 2. Opracowania i karty pracy:
 3. Lekturowe karty pracy : język polski : 1-3 gimnazjum / Ewa Horwath.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008 (BW 169794)
 4. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Bitwa o Brytanię / Marcin Kowalski.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. (BW 167067)
 5. Sprawa honoru : Dywizjon 303 Kościuszkowski : zapomniani bohaterowie II wojny swiatowej / Lynne Olson, Stanley Cloud.- Warszawa : "A.M.F. Plus Group" : "Albatros", 2004 (BW 153390)

 

>>> Pan Tadeusz, Adam Mickiewicz

Scenariusze:

 1. "Koncert Wojskiego" Adama Mickiewicza w kl. VI / Krystyna Gąsiorek // Język Polski w Szkole IV-VIII . - 1983, z. 2, s. 60-64
 2. "Poloneza czas zacząć..." / Beata Niklewicz // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 43-49

Opracowania i karty pracy:

 1. Brama na wciąż otwarta... : ćwiczenia na podstawie fragmentów Pana Tadeusza / Aneta Zarzycka, Danuta Lemoyne.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013 (BW 169997, 169998)
 2. Jak dobrze znasz "Pana Tadeusza"? / Jolanta Zielonka, Żaneta Cypel // Wszystko dla Szkoły . - 2012, nr 3, s. 7
 3. Lekturowe karty pracy : język polski : 1-3 gimnazjum / Ewa Horwath.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008 (BW 169794)
 4. Lektury gimnazjalne inaczej : literatura polska XVI-XIX wieku / Iwona Chojecka [et al.].- Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013 (BW 169796)
 5. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : z wizytą w Soplicowie / Jacek Foromański, Iwona Poźniak.- Wyd 1. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018 (BW 177532)
 6. O kojącej roli "Pana Tadeusza" / Marian Tatara // W: Arcydzieła literatury polskiej. T. 2. / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988 .- S. 99-121 (BW 126180,126181,126182, 126183
 7. Od kur i gęsi do gości we dworze : charakterystyka Zosi w "Panu Tadeuszu" / Małgorzata Karwatowska // Język Polski w Szkole IV-VIII . - 1997/98, nr 1, s. 45-50
 8. O kojącej roli "Pana Tadeusza" / Marian Tatara // W: Arcydzieła literatury polskiej. T. 2. / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988 .- S. 99-121 (BW 126180,126181,126182, 126183)
 9. O przemijaniu w "Panu Tadeuszu" / Bogdan Zakrzewski // Pamiętnik Literacki . - 1985, z. 3, s. 17-28
 10. "Pan Tadeusz" - z dziejów 150-letniej sławy / Antoni Mackiewicz // Polonistyka . - 1985, nr 1, s. 28-40
 11. Próba spojrzenia na "Pana Tadeusza" w szkole - jedna z możliwych / Antoni Mackiewicz.- Język Polski w Szkole Średniej . - 1994/95, z. 2, s. 82-103
 12. "Zbierać słowa jak się zbiera kwiaty lub motyle" : gry językowe z wykorzystaniem archaizmów w "Panu Tadeuszu" / Katarzyna Stütz // Język Polski w Szkole IV-VIII . - 1997/98, nr 1, s. 59-65

Filmy:

 1. Pan Tadeusz [Film] / reż. Andrzej Wajda, scen. Andrzej Wajda, Jan Nowina-Zarzycki, Piotr Wereśniak. - Warszawa : Mediaprofit, 2006 (ZS Literatura piękna / CD 754)
 2. "Pan Tadeusz" jako poezja czysta : studia i szkice o Mickiewiczu / Halina Krukowska. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2016. (BW 176193)

 

>>>Stary człowiek i morze, Ernest Hemingway

 1. Opowiadania E. Hemingwaya : próba analizy / Janina Dietrich// Polonistyka. - 1968, nr 1, s. 11-18
 2. Stary człowiek i morze / Ernest Hemingway ; przekł. [z ang.] Bronisław Zieliński. - Warszawa : "Muza", 2005.
 3. Stary człowiek i morze" Ernesta Hemingwaya / oprac. Urszula Lementowicz. - [Wyd. 2]. - Lublin : "Biblios", 2008. BW 160752
 4. Stary człowiek i morze [Film] / reż. Jud Taylor ; scen. Roger 0. Hirson ; zdj.: Tony Imi ; muz. Bruce Broughton ; scengr. Malcolm Middelton ; montaż Fredric Steinkamp ; wyk.: Antony Quinn, Gary Cole, Patricia Clarkson, Joe Santos. - Wersja polska. - Warszawa : "Kino Świat", "Granada & Vitra", 2002 .ZS Literatura / CD 330
 5. Stary człowiek i morze [Film] / reż. Jud Taylor ; scen. Roger O. Hirson ; zdj. Tony Imi ; muz.: Bruce Broughton ; prod. Robert R. Fuisz ; wyk.: Antony Quinn, Patricia Clarkson, Gary Cole, Joe Santos, Valentina Quinn i in. - Warszawa : "Mediaprofit", 2007. ZS Lit. piękna / CD 563 , ZS piękna / CD 758
 6. Stary człowiek i morze. [T.] 22 / Jarosław Górnicki ; oprac. Bogdan Rudnicki. - Warszawa : "Mediaprofit", 2007. ZS Literatura piękna / DT 674 , ZS Literatura piękna / DT 687

 

>>>Syzyfowe prace, Stefan Żeromski  

Scenariusze:

 1. Jak omawiać "Syzyfowe prace" S. Żeromskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej? / Zuzanna Krótki // Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2017/2018, nr 3, s. 22-69

Opracowania i karty pracy:

 1. Czas na polski : poradnik metodyczny dla nauczycieli : gimnazjum : klasa III / Izabela Muszyńska, Joanna Grzymała.- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2007 (BW 168269)
 2. Lekturowe karty pracy : język polski : 1-3 gimnazjum / Ewa Horwath.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008 (BW 169794)
 3. Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach IV-VIII : poradnik dla nauczycieli / Maria Gudro-Homicka.- Warszawa : Difin, 2019 (BW 177403, 177404)
 4. Opis przyrody w "Syzyfowych pracach" Stefana Żeromskiego / Michał Jaworski // Polonistyka. - 1956, nr 1, s. 32-38

Filmy:

 1. Syzyfowe prace. DVD 1 [Film] / reż. Paweł Komorowski.- Warszawa : Telewizja Polska, 2014 (ZS Lit. piękna / CD 3334)
 2. Syzyfowe prace. DVD 2 [Film] / reż. Paweł Komorowski.- Warszawa : Telewizja Polska, 2014. (ZS Lit. piękna / CD 3335)

Lektury uzupełniające dla klasy VIII szkoły podstawowej

 

>>>Stefan Żeromski  Siłaczka 

 1. Postać "siłaczki" w prozie polskiej / Bolesław Hadaczek// Polonistyka. - 1967, nr 6, s. 9-14
 2. Siłaczka / Stefan Żeromski; oprac. Barbara Włodarczyk; [il. Jolanta Adamus Ludwikowska]. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2008. BW 163249, BW 163250
 3. Siłaczka ; Nagi bruk / Stefan Żeromski ; [wstęp Jana Zygmunta Jakubowskiego]. - Warszawa : "Iskry", 1980.BW 87478, BW 87479
 4. Stefan Żeromski "Nowele i opowiadania" / oprac. Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : "Jota", 1991.

 

>>>Treny, Jan Kochanowski 

Scenariusze:

 1. Analiza stylistyczno-językowa "Trenów" Jana Kochanowskiego (na przykładzie Trenu IV) / Józefa Kobylińska// Polonistyka. - 1991, nr 1, s. 3-10
 2. O "Trenach" Jana Kochanowskiego / Jadwiga Rytel// Polonistyka. - 1979, nr 5, s. 331-336
 3. Obraz Boga w "Trenach" Jana Kochanowskiego / Edyta Klara // Język Polski w Szkole-Gimnazjum . - 2010/2011, nr 1, s. 20-32
 4. Ojciec, dziecko i "Treny" Jana Kochanowskiego / Krystyna Glencowa, Piotr Skowronek// Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, z. 2, s. 20-34
 5. "Treny" Jana Kochanowskiego na lekcjach języka polskiego w kl. I LO / Maria Bursztyn// Polonistyka. - 1984, nr 9-10, s. 582-590

Opracowania :

 1. Fraszki ; Pieśni ; Treny / Jan Kochanowski ; [aut. oprac. Wojciech Rzehak ; il. Jacek Siudak]. - Kraków : Greg, 2014. (BW 173589)
 2. Fraszki i treny Jana Kochanowskiego / [oprac. Elżbieta Bator]. - Toruń : Wydawnictwo Literat, [2012]. (BW 169212)
 3. Jan Kochanowski "Treny" / oprac. Maciej Krassowski. - Warszawa : "Jota", 1991. (BC PL / 136598 )
 4. Treny / Jan Kochanowski ; il. Andrzej Pietsch. - [Wyd. 22]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.( BW 90882), (BW 90883)
 5. Treny / Jan Kochanowski ; oprac. Janusz Pelc. Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Oddział, 2001. ( BW 152861)
 6. Treny / Jan Kochanowski ; oprac. Stanisław Eischer. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze , 1946. (BW 106690)
 7. Treny / Jan Kochanowski. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. ( BW 83511)
 8. "Treny" Jana Kochanowskiego - o przygodach człowieka myślącego epoki Renesansu / Stanisław Grzeszczuk // W: Arcydzieła literatury polskiej. T. 1. - S. 36-55 ( 118858)
 9. Treny" Jana Kochanowskiego / Stanisław Grzeszczuk. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. ( BW 125853)
 10. Wątpliwości i pytania ("Tren X" J. Kochanowskiego) / Dariusz Rott / W: Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - S. 29-32 (BW145394)

 

>>>Quo vadis, Henryk Sienkiewicz

 1. Bestseller - arcydzieło - kicz? - "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki// W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny  Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów 1990. - S. 181-201. BW 126179, BW 126180 
 2. Henryk Sienkiewicz - "Quo vadis?" / Tadeusz Bujnicki// W: Lektury polonistyczne. T. 1, Pozytywizm, Młoda Polska / pod red. S. Grzeszczuka. - Kraków 1998. - S. 61-88. BC 821.161.1(091) A/Z / 142750
 3. Henryk Sienkiewicz "Quo vadis" / oprac. Marek Pieczara. - Warszawa : "Jota", 1990. BC PL / 133895
 4. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2008. BW 163239
 5. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; wstęp napisał Julian Krzyżanowski; przypisy i aneks oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. BW 97992
 6. "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. BW 100113, BW 100114
 7. Serial telewizyjny i powieść w odbiorze (na przykładzie "Quo vadis?") / Mieczysław Gałuszka// Kultura i Społeczeństwo. - 1993, nr 1, s. 73-82

 

>>>Zemsta, Aleksander Fredro 

Artykuły z czasopism:

 1. Indywidualizacja języka w "Zemście" Aleksandra Fredry / Halina Wiśniewska// Polonistyka. - 1969, nr 3, s. 43-51
 2. Sposób na "Zemstę" Aleksandra Fredry / Zuzanna Krótki// Język Polski w Szkole// Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2018/2019, nr 1, s. 7-60
 3. Swojskość i cudzoziemszczyzna w "Ślubach panieńskich" i "Zemście" Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot// Polonistyka. - 1993, nr 6, s. 339-344
 4. "Zemsta" i "Pan Tadeusz" / Bogdan Zakrzewski// Polonistyka. - 1977, nr 4, s. 3-9

Opracowania:

 1. Aleksander Fredro "Zemsta" / oprac. Krzysztof Masłoń. - Warszawa : "Jota", 1991. BC PL 136591
 2. Aleksander Fredro "Zemsta" : zemsta na opak / Barbara Lasocka// W: Dramat polski. Cz.1, Od wieku XVI do Młodej Polski / pod red. Jana Ciechowicza i Zbigniewa Majchrowskiego. - Gdańsk 2001. - S. 206-215. BW 173575
 3. Zemsta / Aleksander Fredro ; oprac. Barbara Włodarczyk. - Kraków : "Greg", 2008. BW 160759
 4. "Zemsta" Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. BW 155994
 5. Zemsta" Aleksandra Fredry / oprac. Danuta Polańczyk. - [Wyd. 2]. - Lublin : "Biblios", 2006. BW 160760
 6. Zemsta : z opracowaniem szkolnym / Aleksander Fredro ; wstęp i oprac. Bogdan Zeler. - Katowice : "Książnica". BW 144789
 7. Quiz   ze znajomości lektury.

Film:

 1. Zemsta [Film] / reż. Andrzej Wajda ; scen. Andrzej Wajda, przy współpracy Jana Prochyry i Macieja Karpińskiego ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Wojciech Kilar ; wyk. Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Roman Polański, Katarzyna Figura, Daniel Olbrychski, Agata Buzek, Rafał Królikowski, Lech Dyblik, Cezary Żak i in. - Warszawa : Mediaprofit, 2006. ZSLit. piękna / CD 479
 2. Zemsta [Film] / scen. i reż. Antoni Bohdziewicz ; reż. Bohdan Korzeniowski ; zdj. Stanisław Wohl, Franciszek Fuchs ; muz. Stefan Kisielewski ; wyk.: Jan Kurnakowicz, Beata Tyszkiewicz, Danuta Szaflarska, Jacek Woszczerowicz, Ryszard Barycz, Tadeusz Kondrat i in. - Toruń : "ABox", 1997. ZSLit. piękna / Kv 480 P

 

>>>Żona modna, Ignacy Krasicki

 1. Bajki, przypowieści, satyry / Ignacy Krasicki ; [oprac. graf. Mirosław Pokora]. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. BW 114848, BW 114847
 2. Satyry / Ignacy Krasicki ; wstępem poprzedził Jan Kott ; il. Jan Marcin Szancer ; [tekst przygot. i przypisami      opatrzył Feliks Przyłubski]. - Warszawa : :Książka i Wiedza", 1952. BC Cimelia 94993
 3. Satyry i listy / Ignacy Krasicki ; oprac. Jacek Sokolski. - Wyd. 1 [i. e. 4]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. BW 148093
 4. Satyry i listy / Ignacy Krasicki ; wstęp Tomasz Pokrzywniak ; oprac. tekstów i komentarze Zbigniew Goliński. - Wyd. 2 zm. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. BW 125086, BW 125087
 5. Satyry i listy : wybór / Ignacy Krasicki ; oprac. Zbigniew Goliński. - Wrocław : Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1954. BW 154882
 6. Wybór bajek i satyr / Ignacy Krasicki ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. BW 163289
 7. Wybór bajek i satyr : [wydanie z opracowaniem] / Ignacy Krasicki ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", [2005]. BW 158275