Podlaskie Forum Bibliotekarzy

#Biblioteka 2020-02-28

19 marca 2020 roku w Bibliotece Pedagogicznej CEN odbyło się Podlaskie Forum Bibliotekarzy, które jest otwartym forum dyskusyjnym stanowiącym płaszczyznę współpracy i wymiany poglądów całego środowiska bibliotekarskiego. Wykład podczas spotkania nt. Myślenie wizualne i sketchnoting w bibliotece wygłosiła Pani Magdalena Kraszewska - konsultant CEN ds. edukacji artystycznej i promocji czytelnictwa. Omówiła na czym polega myślenie wizualne i jak można stosować je w codziennej pracy bibliotekarza. Na koniec zaprosiła wszystkich do wspólnego rysowania i zdradziła tajniki prostego i szybkiego sposobu tworzenia notatek wizualnych.

W spotkaniu uczestniczyło 70 osób.