Wielka Liga Czytelników!

#Biblioteka 2019-09-02

Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów klas 1 – 8 szkół podstawowych (klasy 1 – 4 i 5 – 8). Jest on dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie „Wielka Liga”, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach oraz doradcę metodycznego do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach i  koordynatorów wojewódzkich i powiatowych (współorganizatorzy).

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku koordynuje projekt na szczeblu wojewódzkim, osoby odpowiedzialne:

Koordynator wojewódzki  - Olga Topolewska

Białystok i powiat białostocki -  Jolanta Bakier, Biblioteka Pedagogiczna CEN w Białymstoku

Szczegółowe informacje - http://www.cen.bialystok.pl/bibservis/wlc-o-projekcie

Strona projektu - https://wielka-liga.pl/