Jak uratować żabę

#Biblioteka 2020-09-02

Zapraszamy dzieci ze starszych grup przedszkolnych wraz z opiekunami na zajęcia  z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai Jak uratować żabę. Lekcja biblioteczna została przygotowana na podstawie wiersza Jana Brzechwy Żaba         

Podczas zajęć dzieci wzbogacają wiadomości i słownictwo na temat życia i zwyczajów żab oraz wpływu ćwiczeń gimnastycznych i ruchu na świeżym powietrzu na kondycję i zdrowie człowieka.  Słuchają zilustrowanego tekstu wiersza Żaba oraz przygotowanej zmienionej wersji tego utworu. Wykonują ćwiczenia ruchowe oraz zamieniają się w doktorów i  sporządzają Żabie receptę.

Zajęcia odbywać się będą  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.

Koordynator:  Małgorzata Konopka ; mail: małgorzata.konopka@cen.bialystok.edu.pl, tel. 85 7327323 wew. 131