WikiEduLinki są projektem zainicjowanym przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu i przez nią koordynowanym. Prace nad bazą rozpoczęły się w 2002 r. - początkowo w DBP i jej filiach. Następnie dołączyły inne placówki z ogólnopolskiej sieci bibliotek pedagogicznych.

WikiEduLinki są przedsięwzięciem polegającym na wyszukiwaniu, indeksowaniu oraz adnotowaniu adresów stron internetowych, związanych tematycznie z szeroko rozumianą edukacją.

Biblioteka Pedagogiczna CEN w Białymstoku indeksuje hasła: Autyzm, Biblioteki szkolne, Biblioteki pedagogiczne, Biologia, Edukacja czytelnicza i medialna, Język rosyjski, Wychowanie fizyczne, Wychowanie przedszkolne, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna.

Wejście na stronę WikiEduLinki