Białystok - moje miasto - historia

Literatura dostępna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej

 1. Białostoczanie: lat 20-tych, lat 30-tych / Adam Czesław Dobroński i Jolanta Szczygieł-Rogowska. - Białystok: Instytut Wydawniczy Kreator, 2007 (BC Reg. / 159531)
 2. Białystok - jeden dzień / [aut. Przemysław Andruk et al.]. - Białystok; Stary Folwark: Marszałek Województwa Podlaskiego: Dom Pracy Twórczej, [2004] (BC Reg. / 154744)
 3. Białystok: historia miasta / Adam Dobroński. - Wyd. 2 uzup. - Białystok: Zarząd Miasta, 2001 (BW 148519)
 4. Białystok: historyczny plan miasta lata 30-te / red. Tomasz Popławski. - Białystok: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego "Atikart", [1999] (BC 912 / 144887)
 5. Białystok - moje miasto: wspomnienia / Tadeusz Kalinowski. - Białystok: "AS", 1998 (BW 152886)
 6. Białystok moje miasto / Piotr Sawicki; [wstęp i podpisy pod zdjęcia Adam Czesław Dobroński]. - Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986 (BW 156488)
 7. Białystok moje miasto. [Cz.] 1 / oprac. Halina Wakuluk, Barbara Kozłowska. - Białystok: Szkoła Podstawowa nr 28, 2003 (BC Reg / 151508)
 8. Białystok moje miasto. [Cz.] 2 / oprac. Halina Wakuluk, Barbara Kozłowska. - Białystok: Szkoła Podstawowa nr 28, 2003 (BC Reg / 151509)
 9. Białystok moje miasto. [Cz.] 3 / oprac. Halina Wakuluk, Barbara Kozłowska. - Białystok: Szkoła Podstawowa nr 28, 2003 (BC Reg / 151510)
 10. Białystok: lata 20-te, lata 30-te / Adam Czesław Dobroński i Jolanta Szczygieł-Rogowska. - Białystok: Instytut Wydawniczy Kreator, 2003 (BW 149811)
 11. Białystok: miasto przyjazne? mniejszości narodowe i wyznaniowe w dziejach Ziemi Podlaskiej / pod red. Haliny Parafianowicz. - Białystok: Instytut Historii. Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2004
 12. Białystok: oblicza miasta / (tekst) Adam Dobroński. - Białystok: "Łuk", 1999 (BC Reg / 143137)
 13. Białystok: przewodnik historyczny / Andrzej Lechowski; [wybór fot. Andrzej Lechowski, Lucyna Lesisz ; aut. fot. Bernard Banaszuk i in.]. - Białystok: Benkowski, 2006 (BC Reg. / 163578)
 14. Białystok: przewodnik historyczny: Bojary / Andrzej Lechowski; [wybór fot. Andrzej Lechowski, Lucyna Lesisz ; aut. fot. Sławomir Sołowicz]. - Białystok: Benkowski, 2006 (BW 163390)
 15. Białystok: przewodnik historyczny: obrzeża Białegostoku / Andrzej Lechowski; [wybór fot. Andrzej Lechowski, Lucyna Lesisz ; aut. fot. Jan Podziewski i in.]. - Białystok: Benkowski, 2006 (BW 163394)
 16. Białystok: przewodnik historyczny: parki i pałac / Andrzej Lechowski; [wybór fot. Andrzej Lechowski, Lucyna Lesisz ; aut. fot. Maciej Maciejewski]. - Białystok: Benkowski, 2006 (163392)
 17. Białystok: przewodnik historyczny: Rynek Kościuszki. Cz. 1 / Andrzej Lechowski; [wybór fot. Andrzej Lechowski, Lucyna Lesisz ; aut. fot. Bernard Banaszuk i in.]. - Białystok: Benkowski, 2006 (BW 163385)
 18. Białystok: przewodnik historyczny: Rynek Kościuszki. Cz. 2 / Andrzej Lechowski; [wybór fot. Andrzej Lechowski, Lucyna Lesisz ; aut. fot. Bernard Banaszuk i in.]. - Białystok: Benkowski, 2006 (BW 163386)
 19. Białystok: przewodnik historyczny: ulica Sienkiewicza / Andrzej Lechowski; [wybór fot. Andrzej Lechowski, Lucyna Lesisz ; aut. fot. Joanna Guzowska i in.]. - Białystok: Benkowski, 2006 (BW 163387)
 20. Białystok: przewodnik historyczny: ulica Warszawska. Cz. 1 / Andrzej Lechowski; [wybór fot. Andrzej Lechowski, Lucyna Lesisz ; aut. fot. Jan Podziewski i in.]. - Białystok: Benkowski, 2006 (BW 163388)
 21. Białystok: przewodnik historyczny: ulica Warszawska. Cz. 2 / Andrzej Lechowski; [wybór fot. Andrzej Lechowski, Lucyna Lesisz ; aut. fot. Sławomir Sołowicz]. - Białystok: Benkowski, 2006 (BW 163389)
 22. Białystok: przewodnik historyczny: ulice: Elektryczna, Mickiewicza, Świętojańska / Andrzej Lechowski; [wybór fot. Andrzej Lechowski, Lucyna Lesisz ; aut. fot. Sławomir Sołowicz]. - Białystok: Benkowski, 2006 (BW 163391)
 23. Białystok: przewodnik historyczny: wokół Lipowej i Rynku Kościuszki / Andrzej Lechowski; [wybór fot. Andrzej Lechowski, Lucyna Lesisz ; aut. fot. Jan Podziewski i in.]. - Białystok: Benkowski, 2006 (BW 163393)
 24. Białystok nie tylko kulturalny: odbudowa stolicy Podlasia lata 1947-49 / Małgorzata Dolistowska, Jolanta Szczygieł-Rogowska, Joanna Tomalska. - Białystok: Instytut Wydawniczy Kreator, 2008 (BW 161588)
 25. Białystok nie tylko kulturalny: okres powojenny lata 1944-46 / Małgorzata Dolistowska, Jolanta Szczygieł-Rogowska, Joanna Tomalska. - Białystok: Instytut Wydawniczy Kreator, 2008 (BW 161253)
 26. Białystok - spacerem przez epoki: przewodnik historyczny = Białystok - a walk through time : a historical guide = Belostok - progulka vo vremeni : istoričeskij putevoditel' / Wojciech Śleszyński ; [tł. Oksana Voytyuk]. - Białystok: Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu "Fontis et Futura", 2014 (BW 173456)
 27. Białystok 100 [sto] lat z historii. - Białystok: Kurier Poranny, [2010] (ZS Grafika/G 251)
 28. Białystok: ...to co na gruzach powstało / Danuta i Czesław Dawdo. - Białystok: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział, 2002 (BW 174113)
 29. Białystok 1920 / Adam Dobroński, Marek Gajewski. - Warszawa: Bellona; Białystok: Muzeum Wojska, copyright © 2019 (BW 176817)
 30. Historia Białegostoku / red. nauk. Adam Czesław Dobroński; [aut. Daniel Boćkowski at al.]. - Białystok: Fundacja Sąsiedzi, 2012 (BW 168435)
 31. Białystok w 80-leciu: w rocznicę odzyskania niepodległości 19.II.1919 - 19.II.1999 / pod red. Cezarego Kukli; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii. - Białystok: Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii, 2000 (BC Reg / 145989)
 32. Białystok: za pałacową bramą / Alina Sztachelska-Kokoczka. - Białystok: Urząd Miejski w Białymstoku: Archiwum Państwowe w Białymstoku: Wydawnictwo Prymat, 2009 (BC Reg. / 163577)

oprac. Małgorzata Konopka