Wolność i rozwój : Białystok 1918-1939

Odzyskanie niepodległości w 1919 roku dało naszemu miastu impuls do prężnego rozwoju. Niniejsze publikacje przybliżają czytelnikowi czas pięknego rozkwitu miasta - jego bujność, wielokulturowość oraz wszechstronność.

Bibliografia w wyborze opracowana w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku.

 1. Augustis / [zdj. Bolesław Augustis ; teksty Monika Żmijewska, Wojciech Nowicki, Andrzej Lechowski ; tł. Ewa Kanigowska-Giedroyć, Richard J. Bialy, Beata Szczypińska]. - [Białystok] : Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok, cop. 2010 (BW 170743)
 2. Białystok : oblicza miasta / (tekst) Adam Dobroński. - Białystok : "Łuk", 1999 (BC Reg / 143137)
 3. Białystok : plan miasta : reprint wydania z 1937 roku / wykonał według planów Biura Pomiarowego Magistratu m. Bialegostoku F. Popielak. - Warszawa : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2010 (BW 167073)
 4. Białystok : przewodnik historyczny / Andrzej Lechowski ; [wybór fot. Andrzej Lechowski, Lucyna Lesisz ; aut. fot. Bernard Banaszuk i in.]. - Białystok : Benkowski, 2006. (BC Reg. / 163578)
 5. Białystok : urok starych klisz / tekst i wybór fotografii Andrzej Lechowski ; tł. ang. Stefan Kubiak. - Białystok : Dom Wydawniczy Benkowski, 2004 (BC Reg. / 158315)
 6. Białystok ilustrowany : zeszyt pamiątkowy : [reprint] / pod red. Antoniego Lubkiewicza. - Białystok : "Publikator", 2006 ; Przedr. offsetowy, oryg.: Białystok : Nakładem Komitetu Powitania Naczelnika Państwa i Wojsk Powracających z Frontu, 1921 (BC Reg / 160132)
 7. Białystok między wojnami : opowieść o życiu miasta 1918-1939 / Jan Oniszczuk, Tomasz Wiśniewski. - Łódź ; Białystok : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2011 (BW 167072)
 8. Białystok na starych pocztówkach / Adam Czesław Dobroński i Tomasz Wiśniewski. - Łódź : Dom Wydawniczy Księży Młyn, 2008 (BC Reg. / 162127)
 9. Białystok w 80-leciu : w rocznicę odzyskania niepodległości 19.II.1919 - 19.II.1999 / pod red. Cezarego Kukli. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii, 2000 (BC Reg / 145989)
 10. Białystok w starej pocztówce / Tomasz Wiśniewski. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. (BW 137900; BW 137900; BC Reg / 133745)
 11. Historia Białegostoku / red. nauk. Adam Czesław Dobroński ; [aut. Daniel Boćkowski at al.]. - Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2012 (BW 168434; BW 168435; BC Reg. / 1682160)
 12. Historia województwa podlaskiego / pod red. Adama Dobrońskiego. - Białystok : Instytut Wydawniczy Kreator, 2010 (BW 166248; BC Reg. / 166247)
 13. Początki niepodległości : Łomża-Białystok-Grodno-Suwałki 1918-1919 / pod red. Jana Jerzego Milewskiego. - Białystok : [IH], 1999 (BW 143230; BW 148986; BC   Reg / 142888)
 14. Szkice do dziejów Białegostoku / red. Marek Kietliński, Wojciech Śleszyński ; Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Białymstoku. - Białystok : "Prymat", 2003 (BC Reg / 152456)
 15. Województwo białostockie. 1, Krajobraz. - Białystok : nakł. T-wa Opieki nad Zabytkami, Kulturą i Pomnikami Przyrody Wojew. Białostockiego, 1930 (BC KSK / 17335)
 16. Województwo Białostockie : przeszłość, zabytki. - Białystok : Totus, 1990; przedr. oryg.: Nakł.T-wa Op. nad Sztuką..."Lechja",1929 (BC Reg. / 133318)
 17. Z dziejów województwa białostockiego w okresie międzywojennym / Jan Jerzy Milewski. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii, 1999 (BC 94(438) / 145722)
 18. Zdarzyło się dnia... : kalendarium wydarzeń polityczno-gospodarczych i kulturalnych w Białymstoku w latach 1919-1939 na podstawie lokalnej prasy / Jolanta Szczygieł-Rogowska, Daniel Boćkowski ; wstęp Adam Czesław Dobroński. - Białystok : Książnica Podlaska : Muzeum Podlaskie : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2001 (BC Reg / 148120)

                                                                                                                              Oprac. Aniela Maciejczuk