Uzależnienia behawioralne - cyberzagrożenia i uzależnienia od mediów cyfrowych 

Wybór literatury dostępnej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku (2015 – 2020) 

 1. Cyberbullying jako wyzwanie współczesności / Karolina Walczak, Katarzyna Sadowska// W: Resocjalizacja - czarno na białym. - Toruń 2016. - S. 17-28. (BC   376 / 173945) 
 2. Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Manfred Spitzer ; przełożyła Małgorzata Guzowska. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2016. (BW   173965) 
 3. Cyberprzemoc i inne zagrożenia w cyfrowym świecie / Katarzyna Romanowska-Gręda - 1. - Poznań : Oficyna MM, 2017. (IBUK Libra) 
 4. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Bassam Aouil, Maria Kajdasz-Aouil// W: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji / red. nauk. Dorota Siemieniecka. - Toruń 2015. - S. 97-130. (  BW   173135) 
 5. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 2, Dylematy społeczności cyfrowej / pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków : Impuls, 2015. (BW   173802) 
 6. Cyberzaburzenia - cyberuzależnienia / Mariusz Z. Jędrzejko, Danuta Morańska// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 57-92. (BW  173055) 
 7. Człowiek w cyberprzestrzeni : wprowadzenie do psychologii Internetu / Marta R. Jabłońska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. (BW   176281) 
 8. Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / redakcja naukowa Jan A. Malinowski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016. (BW   174526) 
 9. Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu / Nicholas Kardaras ; tłumaczenie Agnieszka Jarosz. - Wydanie I. - Warszawa : CeDeWu, 2018. (BW   176612) 
 10. Edukacja medialna jeko forma profilaktyki uzależnień medialnych dzieci i młodzieży : zarys problemu / Agnieszka Ogonowska// W: Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych. - Kraków 2016. - S. 161-170. (BC   37.016 edukacja czytelnicza i medialna / 174664) 
 11. Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy / Wioleta Adamczyk-Bębas// W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / red. nauk. Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków 2016. - S. 169-176. (BW   174811) 
 12. Grooming : wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne / Marta Dąbrowska. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018. (BW   176132) 
 13. Gry fabularne jako forma profilaktyki i terapii patologicznego korzystania z mediów / Roman Solecki// W: Człowiek i medium : Terapia - Rozwój - (Auto)narracja / red. nauk. Agnieszka Ogonowska. - Kraków 2016. - S. 71-82. (BW   174808) 
 14. Jak wirtualne niepowodzenia stają się realne? / Piotr Remża// W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej. - Kraków 2018. - S. 213-223. (BW   176701) 
 15. Komputerowy ćpun / Krzysztof Piersa. - Warszawa : Muza SA, 2015. (BW   177726) 
 16. Patologie w cyberprzestrzeni : profilaktyka zagrożeń medialnych / redakcja naukowa Danuta Morańska. - Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2015. (BW   175491) 
 17. Profilaktyka uzależnień młodzieży od nowych mediów - siecioholizm, socjomania internetowa, fonoholizm / Jolanta Jarczyńska// W: Młodzież - między ochroną a ryzykiem. - Poznań 2017. - S. 333-354. (BW   176371) 
 18. Społeczne konsekwencje cyberprzemocy i deficytów emocjonalnych współczesnych i przyszłych pokoleń uczniów / Irena Szewczyk-Kowalewska// W: Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole. - Sosnowiec 2016. - S. 209-222. (BW   174029) 
 19. Technopłynność : człowiek w epoce internetutechnopłynny umysł / Tonino Cantelmi ; tłumaczenie Artur Laciuga. - Kraków : Wydawnictwo oo. Franciszkanów "Bratni Zew", cop. 2015. (BW   172578) 
 20. Trudności wychowawcze wynikające z siecioholizmu mlodzieży gimnazjalnej : sprawozdanie z badań / Wojciech Walat// W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / red. nauk. Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków 2016. - S. 127-148. (BW   174811) 
 21. Uzależnienia behawioralne : wybrane aspekty / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław P. Rosik ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku. - Wyd. 2 - zm., poszerz., uzup. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015. (BW   173055) 
 22. Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz// W: Ekshibicjonizm społeczny w Internecie. - Katowice 2017. - S. 51-66. (BW   176351) 

 Artykuły z czasopism (2018 – 2020) 

 1. Cyberbaiting jako jedno z zagrożeń teleinformatycznych wpracy nauczyciela / Piotr Deputowski // Meritum. -2019, nr 3, s. 47-52 
 2. Cyberprzemoc wobec kobiet / Joanna Smętek, Zuzanna Warso// Niebieska Linia. -2018, nr 2, 
 3. Cyberzagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży : podszeptywacze używek i podszeptywacze śmierci / Mirosław Kowalski, Sławomir Kania, Katarzyna Gabała-Wdowiak, Anna Żybort // Wychowanie na co Dzień.-2018, nr 5/6, s. 10-14 
 4. FOMO nowa choroba cywilizacyjna? / Magdalena Goetz// Biologia w Szkole. -2019, nr 2, s. 25-29Sygn. C.12 
 5. Fonoholizm - nadużywanie smartfonów : najważniejsze symptomy oraz czynniki ryzyka / Maciej Dębski// Życie Szkoły. -2018, nr 10, s. 2-6, 8 
 6. Higiena cyfrowa. Czym jest i w jaki sposób należy o nią dbać? / Maciej Dębski// Meritum. - 2020, nr 3, s. 48-54 
 7. iGen - pokolenie Internetu / Sylwia Pawłowska// Remedium. - 2019, nr 12, s. 22-24 
 8. Jeszcze rozrywka czy już nałóg? / Sylwia Pawłowska// Remedium. - 2020, nr 6, s. 8-10 
 9. Komputer jak narkotyk / Karolina Zioło-Pużuk // Dyrektor Szkoły. -2018, nr 7, s. 42-45 
 10. Koniec świata zwiastują patostreamy / Małgorzata Najdek, Rafał Węgrzyn// Meritum. - 2019, nr 3, s. 18-24 
 11. Mindfulness - trening uważności dzieci i młodzieży w profilaktyce cyberprzemocy / Anna Gregorek// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 1, s. 30-38 
 12. Mroczne zakamarki Youtube'a -patostreaming / Sylwia Pawłowska // Remedium. - 2018, nr 6, s. 2-4 
 13. Na wirtualnym głodzie / Izabela Wąsik// Charaktery. - 2019, nr 11, s. 58-61 
 14. Nadmierne korzystanie ze smartfonów i tabletów a samobójstwa wśród młodzieży / Marta Komorowska // Remedium. -2019, nr 9, s. 6-7 
 15. Nastolatek w seksualnym świecie / Aleksandra Żyłkowska// Niebieska Linia. - 2019, nr 2, s. 13-15 
 16. Nie masz prawa mnie poniżać - @peluję ja: dziecko - odbiorca hejtu / Przemysław Kaca// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 97-106 
 17. Niebezpieczne zachowania w Internecie / Bogna Białecka// Wychowawca. - 2019, nr 9, s. 14-15 
 18. Niebezpieczny patostreaming / Kinga Bartkowiak// Głos Pedagogiczny. - 2019, nr 10, s. 23-26 
 19. (Od)łącz się / Kirsten Weir ; il. Paweł Kuczyński ; tł. Paulina Chołda // Charaktery. -2018, nr 3, s. 28-32 
 20. Ochrona prywatności dzieci w świecie IoToys / Mateusz Kupiec// TIK w Edukacji. - 2020, nr 1, s. 72-74 
 21. Parakryminalne patotreści / Eryk Chilmon// TIK w Edukacji. - 2019, nr 2, s. 76-81 
 22. Patotreści w Internecie -wyniki i wnioski z badań / Sylwia Pawłowska // Remedium. -2019, nr 9, s. 25-27 
 23. Profilaktyka cyberzagrożeń-przegląd i ocena propozycji / Mirosław Kowalski, Sławomir Kania // Wychowanie na co Dzień. -2019, nr 4, s. 14-18 
 24. Przeciążenie cyfrowe / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. -2019, nr 9, s. 42-44, 46-47 
 25. Psychoedukacja rodziców na temat cyberprzemocy / Małgorzata M Jankowska// Głos Pedagogiczny. - 2020 nr 4, s. 28-33 
 26. Relacje - rama - rytuał : dlaczego w świecie cyfrowym tak ważne są osobiste więzi? I co ma do tego wspólne spożywanie posiłków? / Maciej Dębski// Meritum. - 2019, nr 3, s. 2-9 
 27. Rola rodziców w zapobieganiu nadużywania przez dzieci nowych technologii cyfrowych / Andrzej Szymański, Ewa Krzyżak-Szymańska // Serwis Informacyjny Uzależnienia. -2018, nr 3, s.17-21 
 28. Seksualność w internecie : zagrożenia i korzyści dla rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży / Aneta Przedlacka// Meritum. -2019, nr 3, s. 25-31 
 29. Siła oddziaływania przekazu wizualnego : Cz. 2 / Katarzyna Nowak// Remedium. - 2019, nr 1, s. 2-4 
 30. Skuteczna profilaktyka e-uzależnień : doniesienia z badań / Magdalena Rowicka // Serwis Informacyjny Uzależnienia. -2019, nr 4, s. 6-10 
 31. Szkodliwość cyberprzemocy w ocenie młodzieży / Krzysztof Nowakowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 7, s. 44-51 
 32. Uzleżnienie behawioralne w niewoli czynności/ Dorota Zając.// Głos Pedagogiczny. - 2018 nr 1, s. 51-55  
 33. Uzależnienie od gier komputerowych - jak z nim walczyć? / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny . - 2018, nr 10, s. 18-19 
 34. Uzależnieni od Social Media / Weronika Perz // Remedium. -2018, nr 3, s. 2-4 
 35. Uzależnienie od komputera i Internetu -dalsze analizy / Kaja Chojnacka // Remedium. -2019, nr 2, s.10-11 
 36. Uzależnienie od nowych technologii wśród dzieci / Ewa Krzyżak-Szymańska// Bliżej Przedszkola. -2020, nr 1, s. 21-23 
 37. Wirtualne challenge -zagrożenie ukryte w sieci / Aleksandra Kubala-Kulpińska// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -2019, nr 4, s. 56-59 
 38. Zachowania dyssocjalne młodzieży w przestrzeni internetowej : implikacje pedagogiczne / Agnieszka Kolek// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, 1, s. 47-53 

 (2015 – 2017) 

 1. Bezpieczeństwo dzieci w sieci / Sylwia Polcyn-Matuszewska // Remedium. -2015, nr 4, s. 10- 
 2. Cloud computing : bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w chmurze / Rafał Lew-Starowicz // Meritum. -2015, nr 4, s. 10-14 
 3. Co to jest cyberbullying? / Anna Zellma // Katecheta. -2015, nr 11, s. 59-60 
 4. Cyberbezpieczeństwo w środowisku edukacyjnym / Eryk Chilmon // TIK w Edukacji. - 2017, nr 2, s.60-61 
 5. Cyber-zagrożenia / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 18-19 
 6. Cyberzagrożenia dla dzieci i młodzieży / Sylwia Polcyn // Remedium. -2017, nr 9, s. 28-29 
 7. Czy dr Google może uzależniać? / Karolina Stenka, Karolina Pikulik, Paweł Izdebski // Remedium. -2017, nr 3, s. 2-4 
 8. Czy Internet może działać jak narkotyk? / Andrzej Cudo, Mateusz Dobosz //Katecheta. -2015,nr 11, s. 93-102 
 9. Dziecko w internecie -zagrożenia / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. -2017,nr 5, s. 4-7 
 10. Dziecko w sieci, czyli o bezpieczeństwie w praktyce -scenariusz zajęć dla klasy II / Anna Michniuk // Życie Szkoły. -2015, nr 3 [właśc. 1], s. 38-40 
 11. Fabryki hejterów / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. -2017, nr 6, s. 70-72 Sygn. C.1828 
 12. Facebook zagrożeniem dla młodego człowieka / Sylwia Polcyn // Remedium. -2016, nr 9, s. 20-21Sygn. C.1840 
 13. Internetowe zagrożenia w świetle badań statystycznych / Szymon Wójcik // TIK w Edukacji. -2017, nr1, s. 10-12 
 14. Jak pomóc rodzinie dziecka wykazującego symptomy uzależnienia od czynności? /Danuta Gruszczyńska // Remedium. -2016, nr 11, s. 23-25 
 15. Jeszcze jeden lajk / Maciej Żurek./Charaktery . - 2016, nr 11, s. 50-53 
 16. Kasia17, Mateusz19 -e-znajomość : internetowe znajomości -dobry sposób czy zagrożenie? / Aleksandra Chomicka // Biblioteka w Szkole. -2017, nr 11, s. 24-[25] 
 17. Mroczna strona sieci / Kamil Nadolski // Wiedza i Życie. -2016, nr 9, s. [28] -33 
 18. NIK o cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży / Eryk Chilmon // TIK w Edukacji. -2017, nr 5, 
 19. O oczywistych i nieoczywistych zagrożeniach wynikających ze spędzania czasu przed szklanym ekranem przez dzieci / Magdalena Szubielska // Katecheta. -2015, nr 11, s. 103-107 
 20. Ochrona dziecka przed pornografią / Ewa Gałązka // Wychowawca. -2017, nr 9, s, 18-19 
 21. Patologiczne korzystanie z Internetu i gier a problem wagarowania wśród gimnazjalistów / Marta Rukat // Remedium. -2016, nr 6, s. 8-10  
 22. Pożeracze "lajków" / z psych. Suzaną Flores rozm. Daria Grabda// Charaktery. - 2017, nr 9, s. 34-35 
 23. Problem uzależnienia od Internetu / Roberto Romański //Remedium. - 2017, nr 12, s. 5-7 
 24. Problematyczne używanie Internetu przez młodzież i młodych dorosłych : przegląd narzędzi do przesiewowej oceny tego zjawiska / Jolanta Jarczyńska // Przegląd Pedagogiczny. -2015, nr 1, s. 119-136 
 25. Rodzice wobec zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni / Sylwester Bębas // Ruch Pedagogiczny. -2017, nr 1, s. 49-57 
 26. Seksting i grooming / Finka Cyntia Heynemann// Dyrektor Szkoły. -2015, nr 6, s. 74-77 
 27. Sexting-niebezpieczna strona nowych mediów / Radosław Mysior // Remedium. -2015, nr 6, s. 6-8 
 28. Społeczne konsekwencje cyberprzemocy i deficytów emocjonalnych uczniów / Irena Szewczyk-Kowalewska // Nowa Szkoła. -2017, nr 5, s. 24-35 
 29. Uzależnienia od mediów cyfrowych : problem XXI wieku? / Małgorzata Skibińska // Wychowanie na co Dzień. -2017, nr 5, s. 3-9 
 30. Zagrożenia młodzieży gimnazjalnej w świecie Internetu / Joanna Kata // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2017, nr 2, s. 42-52 
 31. Zagrożenia zdrowotne dzieci związane z używaniem Internetu / Ewa Sowa-Behtane //Edukacja i Dialog. -2015, nr 3/4, s. 34-37 
 32. Zapewnianie bezpieczeństwa w Sieci i reagowanie na incydenty / Łukasz Wojtasik // TIK w Edukacji. -2017, nr 1, s. 14-16 

 Filmy: 

 1. Bullying - przemoc rówieśnicza w szkole [Film] 2 / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio, [2018]. (ZS   Ped./CD 3475) 
 2. Czy przemoc jest modna? - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, copyright 2017. (ZS   Socjologia/CD 3422 ) 
 3. Hejt - przemoc w internecie [Film] 1 / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio, [2018]. (ZS   Ped. / CD 3474) 
 4. Hejting, stalking... [Dokument elektroniczny] : agresja w XXI wieku / Marta Wojtas. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2015. (ZS   Progr. komp. / CD 3619) 
 5. Postawy wobec przemocy rówieśniczej [Film] 3 / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio, [2018]. (ZS   Ped./CD 3476) 

Oprac. Alicja Stankiewicz