Depresja dzieci i młodzieży

Wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku

Wydawnictwa zwarte:

 1. Depresja nastolatków : jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać / Konrad Ambroziak, Artur Kołakowski, Klaudia Siwek. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2018 (BW 176034)
 2. Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przekł. [z ang.] Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008 (BW 162255)
 3. Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży : żyć nie umierać : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chatizow. - Warszawa : Difin, 2018 (BW 176561)
 4. Depresja u dzieci i młodzieży : analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne / Wioletta Radziwiłłowicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011 (BW 166877)
 5. Depresja u dzieci i młodzieży / José Collados Zorraquino ; tł. [z hiszp.] Jacek Masłoń. - Kraków : "eSPe", 2009 (BW 162257)
 6. Depresja u dzieci i młodzieży : poradnik dla rodziców / Sylwia Walerych. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017 (BW 175142)
 7. Depresje u osób młodych : przyczyny, diagnoza, leczenie / pod redakcją Filipa Rybakowskiego. - Warszawa : Medical Education, 2018 (BW 175745)
 8. Nastolatek w terapii rodzin : modele pracy psychoterapeutycznej / Iwona Anna Kubiak. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2010 (BW 168117)
 9. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod red. Władysławy Pileckiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011 (BW 167048)
 10. Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-Markwort ; przełożyła Małgorzata Guzowska. - [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2017 (BW 175458)
 11. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne : dla profesjonalistów i rodziców / Philip C. Kendall ; przekł. Joanna Kowalczewska. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 (BW 168511)

Artykuły z czasopism:

 1. Brak mowy w epizodzie depresji z objawami psychotycznymi - studium przypadku Katarzyna Sikora-Liwacz // Psychologia w Praktyce. - 2020, nr 1, s. 20-24
 2. Budujmy komunikację z dzieckiem / Kinga Bartkowiak, Oliwia Pogodzińska // Głos Pedagogiczny. -  2019, nr [8] (111), s. 14-17
 3. Depresja dzieci i młodzieży / Małgorzata Taraszkiewicz //Szkoła : miesięcznik dyrektora. -  2019, nr [2] (115), s. 59-61
 4. Depresja nastolatków / Konrad Ambroziak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2018, nr 3, s. 12-[13]
 5. Dziecko w depresji Rozm. przepr. Kinga Bartkowiak, Joanna Chatizow //Głos Pedagogiczny.- 2019, nr [2] / [3] (106), s. 8-12
 6. Jak rozpoznać i zrozumieć dziecko z depresją? / Paula Prudaczuk // W: Opieka, pomoc,
 7. Kiedy uczeń zachoruje / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 47, s. 14
 8. Leczenie depresji młodzieńczej - program terapeutyczny ACTION / Kevin D. Stark [i in.]// W: Terapia dzieci i młodzieży. - Kraków 2010. - S. 161-206, bibliogr.
 9. Po pierwsze, bądź... / Halina Drachal //Głos Nauczycielski.- 2020, nr 8, s. 14
 10. Uczeń z objawami depresji / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny.- 2018, nr [7] (101), s. 20-23
 11.  Wsparcie dla uczniów z depresją / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły.- 2019, nr 4
 12. Zaburzenia depresyjne / Konrad Ambroziak, Marta Jerzak, Kinga Zając// W: Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. - Warszawa 2016. - S. 56-74
 13. Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży. Cz. 3 / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium 2019, nr 12, s. 16-18

 

Oprac.  Katarzyna Gosk