Dopalacze  

Wykaz literatury i filmów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej.

Filmy, dokumenty elektroniczne:

 1. Do grobowej deski [Film] / reżyseria i scenariusz Katarzyna Mitka, Patrycja Majchrzak. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2015] (CD 3478)
 2. Dopalacze a ryzykowne zachowania młodych ludzi [Film] / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, cop. 2016 (CD 3121)
 3. Dopalacze, narkotyki [Dokument elektroniczny] : niewinny początek / red. Leszek Jurek. - Rybnik : Śląskie Centrum Wydawniczo-Handlowe Lexdruk, 2010 (CD 1542)
 4. Dopalacze [Film] / Wydawnictwo Projekt-Kom. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2011 (CD 1589)
 5. Kolekcjonerzy mocnych wrażeń [Film] : moda na dopalacze / reż. i scen. Renata Zając. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2011 (CD 1803)
 6. Uzależnienie od dopalaczy [Film] / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, cop. 2016 (CD 3122)
 7. Wpływ dopalaczy na organizm człowieka [Film] / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, cop. 2016 (CD 3120)
 8. Zagrożenia dorosłego świata - jak sobie z nimi radzić [Film] : [DVD] 03. Fałszywa pomoc - narkotyki dopalacze / reż. Marcin Wołkowicz [et. al.] ; wyk. Natalia Kleniewska [et al.]. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, cop. 2013 (CD 2341)

Wydawnictwa zwarte:

 1. Dopalacze / Krzysztof Warecki. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN, 2010 (BW 166418)
 2. Dopalacze, narkotyki : niewinny początek / red. Leszek Jurek. - Rybnik : Śląskie Centrum Wydawniczo-Handlowe "Lexdruk", 2010 (BC 8 / 166354)
 3. Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń / red. nauk. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska ; Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2012 (BW 171504)
 4. Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : co warto wiedzieć? : jak chronić dzieci i młodzież? / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2018 (BW 176373)
 5. Narkotyki i dopalacze : co powinni wiedzieć rodzice? / Mariusz Z. Jędrzejko, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : Bellona ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej, cop. 2018 (BW 176404)
 6. Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / redakcja naukowa: Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski ; współpraca: Bronisław P. Rosik, Tomasz Zagajewski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016 (BW 175341)
 7. Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne : zjawisko, zagrożenia, profilaktyka / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, współpraca autorska Zbigniew Staśczak. - Wyd. 3 zm., uzup. i uaktual. - Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej Oficyna Wydawnicza von Velke, 2019 (BW 177064)
 8. Narkotyki i środki zastępcze : (zjawisko, zagrożenia, profilaktyka) / Mariusz Jędrzejko, Piotr Jabłoński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012 (BW 170937)
 9. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012 (BW 169403)
 10. "Zawirowany" świat ponowoczesności : w poszukiwaniu etiologii zaburzeń, dysfunkcji, zachowań kompulsywnych, ryzykownych i dewiacji / Mariusz Zbigniew Jędrzejko ; [współpr. aut. Michał Safjański, Katarzyna Świerszcz, Wiesław Bożejewicz]. - Warszawa ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015 (BW 173281)

Artykuły:

 1. Dopalacze - nowe otwarcie / Artur Malczewski // Remedium. - 2015, nr 1, s. 24-25
 2. Dopalacze - nowe otwarcie. Cz. 2 / Artur Malczewski // Remedium. - 2015, nr 2, s. 28-29
 3. Dopalacze coraz bardziej niebezpieczne / Artur Malczewski // Remedium. - 2015, nr 9, s. 24-25
 4. Dopalacze czyli nowe substancje psychoaktywne : skala zjawiska i przeciwdziałanie / Piotr Jabłoński, Artur Malczewski // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2014, nr 2, s. 11-15
 5. Dopalacze nowe oblicze uzależnień. Profilaktyka i zwalczanie : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła 2015, nr 8, s. 53-59
 6. Dopalacze : nowe wyzwanie szkolnej profilaktyki Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski -- (Substancje psychoaktywne ) //Dyrektor Szkoły 2019, nr 10. Niezbędnik Dyrektora Szkoły s. 66-70.
 7. Dopalacze - zjawisko i zagrożenia / Mariusz Jędrzejko// W: Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski. - Toruń 2015. - S. 99-112.
 8. Dopalacze jak czkawka / Roman Pomianowski// Psychologia w Szkole . - 2011, nr 1, s. 5-16
 9. Narkotyki i dopalacze skuteczna profilaktyka w szkole / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny . - 2015, nr 5, s. 46-49
 10. Rola środowiska rodzinnego w przeciwdziałaniu uzależnieniu dziecka od dopalaczy / Agnieszka Sadowska// W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom 2011. - S. 375-390.
 11. Temat: Używkom mówimy: nie! : lekcja wychowawcza z pomysłem / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 58, s. 46-49
 12. Użytkownicy "dopalaczy" pod lupą / Artur Malczewski // Remedium. - 2015, nr 11, s. 26-27
 13. Zaprojektowane dragi / Szczepan Grzybowski.// Charaktery . - 2019, nr 1, s.38-41

oprac.  Katarzyna Gosk