I Dziecko przewlekle chore w przedszkolu i w szkole
II Biblioterapia

Wybór literatury dostępnej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku

 I Dziecko przewlekle chore

Książki

 1. Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych : (z badań uczniów klas III szkół podstawowych) / Beata Jachimczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011 (BW 168480)
 2. Dziecko i jego środowisko : wyzwania pediatrii w XXI wieku : problemy zdrowotne dzieci w wieku szkolnym / pod red. Andrzeja Steciwko, Donaty Kurpas i Lucyny Sochockiej. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010. – S. 26-36: Dziecko z cukrzycą typu 1 w szkole - aspekt społeczny oraz psychologiczny. (BW 166734)
 3. Dziecko przewlekle chore : psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu / Ewa Góralczyk [et al.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009 (BW 165226 ; BC 37.064 / 164538)
 4. Dziecko przewlekle chore - problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Beata Antoszewska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011 (BW 167277)
 5. Dziecko przewlekle chore w roli ucznia / Aleksandra Maciarz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998 (BW 153129 ; BW 143171 ; BC 376 / 143170)
 6. Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Marek Kulus. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009 (BW   165225; BC 37.064 / 164541)
 7. Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Anna Klukowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009 (BW 165227; BC 37.064 / 164540)
 8. Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Sergiusz Jóźwiak. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009 (BW  165228 ; BC 37.064 / 164539)
 9. Dziecko z wadą serca : wychowywać i uczyć : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Małgorzata Słomczyńska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2014 (BW  171849)
 10. Dziecko z wadą słuchu w roli ucznia : możliwość integracji szkolnej / pod red. Doroty Matejko. - Białystok : Wydawnictwo CEN, 2004 (BW 154784)
 11. Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010  (BW 167439; BW 167446)
 12. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum dla nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. (BW 160926; BW 160926; BW 159149; BC 376 / 159148)
 13. Mój uczeń nie słyszy : poradnik dla nauczycieli / [aut.] Urszula Buryn [i in.] Narodowej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001 (BW 149282)
 14. Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu / red. Kazimiera Krakowiak, Renata Kołodziejczyk. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015 (BW 174792)
 15. Program pracy z dziećmi z wadą słuchu lub zagrożonymi wadą słuchu w ramach wczesnego wspomagania rozowju dziecka (0-6 lat) : poradnik dla nauczycieli i terapeutów / Joanna Szuchnik [et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 (BC 376 / 160832)
 16. Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole / Aneta Jegier, Magdalena Kosowska. - Warszawa : Difin, 2011. (BW 167263; BC 376 / 166789)
 17. Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010  (BW 165778 ; BW   165779 ; BC 61 / 165692)
 18. Wspieranie dziecka z otyłością w społeczności szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Anny Oblacińskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013 (BW 170784)

Artykuły z czasopism

Zagadnienie ogólne

 1. Dzieci przewlekle chore / Mirosława Suchocka // Meritum. - 2011, nr 1, s. 33-40
 2. Dziecko przewlekle chore w szkole / Monika Sklarzewska// Bezpieczeństwo w Szkole . - 2014, nr 10, s. 10-11
 3. Jak wspierać uczniów przewlekle chorych? / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2017 nr 11, s. 17-19
 4. Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Cz. 2 / Wioletta Tuszyńska-Bogucka // Remedium. - 2016, nr 7/8, s. 27-29
 5. Opieka nad chorym uczniem / Marta Handzlik // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 1, s. 50-53
 6. Prawo do nauki ucznia z chorobą przewlekłą / Joanna Lesińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 1, s. 46-48
 7. Problemy choroby przewlekłej oraz jej wpływ na funkcjonowanie psychofizyczne i społeczne ucznia / Katarzyna Surowiec // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2,  24-36
 8. Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym / Joanna Lesińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr [1] (35), s. 25
 9. Psychospołeczne funkcjonowanie przewlekle chorych dzieci i młodzieży / Magdalena Goraj // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 11, s. 5-6
 10. Rola nauczyciela w szkolnej adaptacji dziecka przewlekle chorego / Joanna Sawionek // Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 14-15
 11. Specyfika pracy dydaktyczno - wychowawczej z uczniem przewlekle chorym / Magdalena Żyła // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 1, s. 22-24
 12. Sytuacja edukacyjna dzieci przewlekle chorych / Karolina Wiśniewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 5, s. 3-16
 13. Twórczość dziecka przewlekle chorego jako źródło wiedzy o samym sobie i droga spełniania / Lucja Lassota // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 98-101
 14. Uczeń przewlekle chory - pomoc i edukacja w szkole i w domu / Mirosława Suchocka // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 50-54
 15. Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole masowej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 1, s. 4-7

Alergia i atopowe zapalenie skóry

 1. Alergicy i astmatycy : uczniowie z chorobami przewlekłymi / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 9, s. 14-16
 2. Pomóc alergikom, bo alergia szkodzi mózgowi / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2014, nr 1, s. 34-36
 3. Wpływ atopowego zapalenia skóry na funkcjonowanie psychospołeczne dziecka / Monika Szczygieł // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 9, s. 43-49
 4. Zaniżona samoocena - dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry / Magdalena Kotowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 8, s. 30-32

Astma

 1. Pierwsza pomoc w przypadku astmy oskrzelowej w szkole / Marcin Rybakowski [i in.] // Bezpieczeństwo w Szkole. - 2014, nr 6-7, s. 21-23
 2. Postępowanie na lekcjach wf - z uczniami mającymi astmę oskrzelową / Ewa Brzozowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 3, s. 12-16

Cukrzyca

 1. Dlaczego nie mogę jeść tego, co inne dzieci? [cukrzyca] / Paulina Gołaska // Wychowanie w Przedszkolu. -  2012, nr 11, s. 18-23
 2. Dziecko chore na cukrzycę. [Cz. 1] / Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 22-25 ; Cz. 2 : nr 10, s. 15-18
 3. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57
 4. Glikometr w tornistrze / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 17/18, s. 19
 5. Specyficzne problemy edukacyjne dziecka z cukrzycą / Magdalena Pietrzak // Remedium. - 2016, nr 5, s. 10-11

Depresja

 1. Depresja a nauka szkolna / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 51/52, s. 24
 2. Depresja wśród dzieci i młodzieży / Sylwia Pawłowska // Remedium. - 2018, nr 10, s. 2-4.
 3. Uczeń w depresji / Alicja Strzelecka-Lemiech // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr [9] (43), s. 4-6, 8
 4. Uczeń z objawami depresji / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr [7] (101), s. 20-23

Niedosłuch

 1. Czynniki psychofizyczne warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów z wadą słuchu / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 1, s. 40-44
 2. Jak funkcjonuje dziecko z uszkodzonym narządem słuchu w szkole? / Anna Czyż // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, [nr] 3, s. [15]-27
 3. Słuch : zmysł pod specjalną kontrolą / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr [10] (74), s. 56-59
 4. Uczeń z zaburzeniami percepcji słuchowej lub wadą słuchu / Katarzyna Chrąściel // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, [nr] 1, s. [47]-58

Otyłość

 1. Dieta, ruch, profilaktyka / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 27/28, s. 20
 2. Dziecko z nadwagą w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 40-45
 3. Epidemia kilogramów / Kamila Czepczor, Anna Brytek-Matera // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 77-81

Padaczka

 1. Dziecko chorujące na epilepsję w świetlicy / Beata Czarnynoga// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 1, s. 12
 2. Pedagogiczne uwarunkowania rehabilitacji dziecka dotkniętego epilepsją / Marzena Rorat // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 28-31

Inne schorzenia

 1. Dziecko z FASD w procesie wychowania i edukacji / Teresa Szumiło-Jadczak // Remedium. - 2015, nr 9, s. 4-5
 2. Dzieci żyjące z HIV / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2015, nr 5, s. 21-23
 3. Funkcjonowanie dziecka z FASD w środowisku rodzinnym i szkolnym / Marek Banach // Wychowanie na Co Dzień. - 2014, nr 6, s. V-XII
 4. Jak reagować w przypadku napadu nieepileptycznego / Aleksandra Kubala – Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2017 nr 1, s. 60 - 64
 5. Oswoić przymusowy odruch - wsparcie ucznia z zaburzeniami tikowymi / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczne. – 2008, nr 6, s. 60-64
 6. Przełamać tabu : zaburzenia psychotyczne/ Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczne. – 2018, nr 5, s. 42-45

                                                                                                Oprac. Aniela Maciejczuk

II Biblioterapia

 1. Cukierku, ty łobuzie! / Waldemar Cichoń ; il. Dariusz Wanat., Rzeszów : Wydawnictwo Dreams, 2011. BW   175393
 2. Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych / Artur Barciś, Grażyna Bąkiewicz, Ryszard Cebula, Katarzyna Dowbor, Cezary Harasimowicz, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Rafał Królikowski, Beata Ostrowicka, Zofia Stanecka, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Dorota Suwalska, Agnieszka Tyszka, Janusz L. Wiśniewski, Grażyna Wolszczak ; il. Marcin Piwowarski ; [wstęp, koment. Katarzyna Klimowicz]. Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2015. BW   172564
 3. Już się nie boję : bajki terapeuteczne dla przedszkolaków / Julia Śniarowska ; [rys. Dorota Prończuk]., Kraków : CEBP 24.12., 2014. BW 174416
 4. Z piaskownicy w świat / Grzegorz Kasdepke ; il. Iwona Cała., Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2012. BW 169479
 5. Wczoraj, dzisiaj, jutro / Grzegorz Kasdepke ; zil. Diana Karpowicz., Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2016. BW   174315
 6. Bajki terapeutyczne na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro : poradnik terapeutyczny pozytywnego myślenia, działania i odczuwania / Barbara Stańczuk ; [il. Krzysztof Kałucki]. Kalisz : Martel, 2015 BW 174458
 7. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek : (czterech prawych i sześciu lewych) / Justyna Bednarek ; zil. Daniel de Latour. Warszawa : Poradnia K, 2015. BW  174500
 8. Basia i przedszkole / Zofia Stanecka, Marianna Oklejak. Poznań : Wydawnictwo LektorKlett, 2008. BW 173483
 9. Co ty mówisz?! : magia słów czyli retoryka dla dzieci / Aneta Załazińska, Michał Rusinek. Łódź : Wydawnictwo Literatura, [2013]. BW 169999
 10. Życie, co to takiego? / tekst Oscar Brenifier, il. Jérôme Ruillier ; przeł. z fr. Magdalena Kamińska-Maurugeon. Poznań : Wydawnictwo Zakamarki, 2013. BW   176694
 11. Moje prawa ważna sprawa! / Anna Czerwińska-Rydel, Renata Piątkowska ; il. Kasia Kołodziej. Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2014.  BW   174286
 12. Przybij piątkę! / Marta Fox ; [rys. Tomasz Domański]. Łódź : Akapit Press, 2014.  BW   174306
 13. Zielona Nikola / Marta Fox ; [projekt okł. i rys. Tomasz Domański]. Łódź : Akapit Press, 2016BW   174321
 14. Przygody Fryderyki czyli Bajki terapeutyczne / Joanna Brodowska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. BW   170426
 15. Bajki terapeutyczne na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro : poradnik terapeutyczny pozytywnego myślenia, działania i odczuwania / Barbara Stańczuk ; [il. Krzysztof Kałucki]. Kalisz : Martel, 2015. BW   174380
 16. Bajki terapeutyczne / Maciejka Mazan ; [ilustracje Beata Zdęba]. Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017.  BW   175136
 17. 12 ważnych opowieści : polscy autorzy o wartościach dla dzieci / il. Elżbieta Kidacka ; [red. Agata Mikołajczak-Bąk]. Poznań : Publicat, cop. 2014. BW   171322
 18.  A kiedy... : opowiadania biblioterapeutyczne / Joanna Laskowska. Gdańsk : Harmonia, 2018. BW   175856
 19.  Bajeczne mikstury czyli Bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. BW   173233
 20.  I nagle zrobiło się cicho : opowiadania o śmierci i pożegnaniach / Linde von Keyserlingk ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. Kielce : "Jedność", 2001.  BW   158370
 21. Razem / Arnold Lobel ; w przekł. Wojciecha Manna ; [oprac. graf. na podstawie oryg. Piotr Kołodziej]. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015. BW   174453
 22. Dzień po dniu / Arnold Lobel ; w przekł. Wojciecha Manna ; [oprac. graf. na podstawie oryg. Piotr Kołodziej]. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016. BW   174451
 23. Przez cały rok / Arnold Lobel ; w przekł. Wojciecha Manna ; [oprac. graf. na podstawie oryg. Piotr Kołodziej]. BW   174452
 24. Przyjaźń / Arnold Lobel ; w przekł. Wojciecha Manna ; [oprac. graf. na podstawie oryg. Piotr Kołodziej].  BW   173220
 25. Magiczny świat baśni i bajek : metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju / Ewa Zawadzka, Anita Rawa-Kochanowska. Warszawa : Difin, 2015. BW   172572
 26. Moc jest w nas : bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców / pod red. Kamili Zdanowicz-Kucharczyk. BW   174212
 27. Bez kłótni ani rusz czyli Kto lubi konfliktoluby / Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko ; ilustrował Wojciech Kołyszko. BW   176607

                                                                                                             Oprac. Emilia Chojnowska